Geen slecht betaalde ‘basisbanen’ maar vaste degelijke jobs aan minstens 17 euro per uur!

In de aanloop naar 1 mei liet Vooruit-voorzitter Conner Rousseau een ballonnetje op over ‘basisbanen’. Dat het om een ballonnetje gaat, blijkt onder meer uit het feit dat Rousseau het niet opneemt in de voorstellen voor het partijcongres van begin juni in Plopsaland. De Vooruit-voorzitter stelde voor dat werkzoekenden na twee jaar verplicht een ‘basisbaan’ moeten aannemen om hun uitkering niet te verliezen. Een strenge opvolging van werklozen met de ‘basisbanen’ als sluitstuk wordt voorgesteld als antwoord op de werkloosheid. Het doet denken aan de verplichte tewerkstelling van werklozen, zoals voorgesteld door rechtse partijen en doorgevoerd in onder meer Nederland. In dat geval gaat het om werken voor een werkloosheidsuitkering, op zich een contradictie. Rousseau stelt voor dat wie een basisbaan uitoefent, begint aan het wettelijk minimumloon. Het voorstel kreeg positieve reacties van rechts en kritiek van zowel de vakbonden als de PS en de PVDA. Hieronder een reactie door een vakbondsmilitant en LSP-lid die wijst op het essentiële probleem van de arbeidsvoorwaarden en lonen van een dergelijke ‘basisbaan’.

Vooruit stelt voor om werklozen te verplichten na een bepaalde periode een “basisbaan” aan te nemen, aan het wettelijk minimumloon. Dat bedraagt momenteel ongeveer 1.954,99€ bruto. Die jobs zouden er moeten komen in de “groendienst van de gemeente, sportclubs, vrijetijdsverenigingen, in het onderwijs of de zorg”. Laten we die sectoren eens bekijken.

Een gemiddelde starter in het onderwijs verdient bruto 2.835€/maand. Het gemiddelde loon in die sector ligt rond de 4.000€ bruto. Dat ligt dus respectievelijk 800€ en 2000€ boven het minimumloon.

Een ambtenaar functieklasse D bij  lokale of regionale besturen verdient als startloon 2.159€ bruto. Voor een C is dat 2.329€ bruto. Dit zijn de meest voorkomende schalen bij de “arbeiders” in de publieke sector. Een administratief medewerker in klasse B start met 2.780€ bruto/maand. Bij 10 jaar anciënniteit is dit voor een D minstens 2.456€, voor een C 2.839€n en voor een B 3281€. Dat betekent dat deze ambtenaren respectievelijk tussen de 200€ en de 1200€ per maand meer verdienen dan het wettelijk minimumloon.

Een verpleegkundige start in de laagste loonschalen met € 2.538,79 bruto, na tien jaar is dat € 2.968,15. Die lonen liggen dus tussen de 500€ en de 1000€/maand hoger dan het wettelijk minimumloon.

Conclusie: het voorstel van Connor Rousseau is een frontale aanval op de loon en arbeidsvoorwaarden van de publieke sector, waarbij werklozen als dwangarbeiders worden ingezet om die aanval door te voeren. Werklozen zullen verplicht worden om jobs te doen waarbij ze minstens tussen de 200€ en de 2000€ per maand minder zullen krijgen dan iemand die normaalgezien in die sector werkt. Geen wonder dat de N-VA laaiend enthousiast is…

Wil men de werkloosheid oplossen, hier een paar tips voor Connor die wél werken…

  • Een 30-urenweek mét behoud van loon én verplichte bijkomende aanwervingen, ook in de privé (het is niet enkel de overheid die het probleem moet oplossen)
  • Investeer in de zorgsector, het onderwijs, jeugdzorg en andere publieke voorzieningen: het zal meer jobs opleveren én we werken aan een meer solidaire en zorgzame samenleving

Werklozen een job geven: Ja, zeker. Maar geef hen de juiste arbeidsvoorwaarden en de correcte verloning die in die sector van toepassing is. En trek alle laagste lonen op tot minstens 17€/uur of 2.800€ bruto/maand!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist