Mechelse fascisten zien ze vliegen

Standrecht beweert niets te maken te hebben met fascistische tradities. Maar waarom publiceren ze dan onderstaande affiches van eigen optredens op hun site?

"14 Words" is een gekende uitdrukking onder nazi’s. Het cijfer wordt veel gebruikt als verwijzing naar een uitspraak van een Amerikaanse nazi, David Lane: "We must secure the existence of our people and a future for White children". Lane is o.a. actief in de Ku Klux Klan en White Aryan Nation…

Die tank zal wel toeval zijn zeker?

De Vlaamse Jongeren Mechelen staan niet bepaald bekend als een onschuldig clubje politieke activisten. De VJM is een groep die zichzelf ‘nationaal-revolutionair’ noemt.

Geert Cool

Op de VJM-website stond maanden geleden een verslag van een bijeenkomst van Franse neo-nazi’s in het Noorden van Frankrijk. Daarin vonden we volgende paragraaf: "Als tweede spreker was er Gaëtan Duval, woordvoerder van de GUD. (…) Beklemmend was het zelfs toen hij een aantal demografische cijfers naar voor schoof over de aanwezigheid van gastarbeiders en vooral over hun geboortecijfers. Ik vrees dat Frankrijk, of toch de grote stadregio’s reeds dode gebieden zijn geworden, waar de oorspronkelijke blanke Fransman op korte termijn zal verdwijnen. Tevens vertelde hij dat de GUD zich niet ment in de broederstrijd tussen de verschillende politieke fracties aangezien zij toch een onafhankelijke nationalistische groep zijn. Zijn doen gewoon verder zoals ze altijd al hebben gedaan. Wat dat inhoud (sic!) konden we achteraf aan de toog horen in enkele leuke anecdotes. Zoals die linkse studenten op de Unif van Lille die niet meer alleen naar de WC durven gaan nadat één van hen terwijl hij met de broek op de enkels op de WC zat onzacht in aanraking kwam met het bovenste gedeelte van een baseball stok. Tevens zijn er op mysterieuze wijze in een aantal Mac Donalds traangasbommen binnengesmeten waarvan niemand weet hoe ze er kwamen…"

Nadien kwam een GUD-militant in opspraak omwille van een mislukte aanslag op de rechtse president Chirac in Frankrijk. De VJM weten hun contacten dus wel uit te kiezen…

En net deze VJM voelt zich geroepen om een artikel vanop deze website te bekritiseren omdat wij "overal nazi’s zien". Het is overigens niet correct dat wij "overal" fascisten zien, maar in de omgeving van de Vlaamse Jongeren Mechelen kun je er wel moeilijk naast zien.

Aanleiding voor de uitval van de VJM naar deze site, was een artikel over een optreden van de extreem-rechtse groep ‘Standrecht’ in Gent op een bijeenkomst van de studentenclub van het Vlaams Blok, de NSV. In dat artikel werd gewezen op het feit dat Standrecht geen onbesproken groep is, maar stamt uit de traditie van groepen als Brigade M die openlijk nazistisch zijn (denk maar aan hun veelvuldige optredens voor de nazi-skinheads van Blood&Honour). Er werd op gewezen dat dit optreden door de NSV gelinkt werd aan Kristalnacht en dat het optreden plaats vond in een lokaal van het Vlaams Blok.

In plaats van die feiten te weerleggen, beperkt de VJM zich tot het melden dat ze mij "als het ware de moderne Don Quichotte noemen van de extreem linkse en Trotskistische groepjes in ons land", en dat ze zich zorgen maken over mijn mentale gezondheid… Dat wordt nog aangevuld met wat anekdotes die het misschien goed doen op Hitler-herdenkingen in Vlaanderen, maar die niet echt enig verband hebben met de realiteit.

Leugens die bovendien soms enkel en alleen verzonnen werden om gerechtelijke problemen te vermijden. Zo moest na een klacht omwille van een aanval van een groep NSV’ers, waaronder de toenmalige NSV-praeses W. Vinckier, door de NSV’ers een verhaal worden verzonnen dat ze niet geslaan en geschopt hadden, maar dat ik toevallig tussen een deur geklemd was geraakt… Origineel verhaal, dat wel.

Nuja, met zo’n fantasietjes willen ze wellicht scoren bij de eigen achterban, ook al is het door lucht te produceren en niets te zeggen. Ook ‘Standrecht’ zelf vindt het nodig een "recht van antwoord" te versturen naar De Morgen nadat die krant ons bericht over het nazi-optreden overnam. ‘Standrecht’ doet het al niet veel beter dan de Vlaamse Jongeren Mechelen.

Het enige punt lijkt te zijn dat betwist wordt dat het optreden gekaderd werd in de herdenking van 65 jaar Kristallnacht (dag dat in nazi-Duitsland begonnen werd met de systematische vervolging van Joden). Wellicht zullen de meest grappige en nietszeggende verklaringen opgediept worden om te verklaren waarom de NSV op haar affiche voor het optreden een bom plaatste met daarbij het cijfer 65. Toevallig exact 65 jaar nadat met brandbommen gegooid werd naar Joodse winkels zou iets anders moeten gezocht worden achter de bom met cijfer 65?

‘Standrecht’ meent het nodig te vinden om te suggereren dat ze niet "extreem-rechts" zouden zijn. Nochtans vond de zanger van Standrecht het geen probleem om eerder interviews te geven aan het tijdschrift van de VJM. In een "alternatieve" rubriek eindejaarsvragen wenst hij zijn tegenstanders het volgende toe: "Dat alle multiculturele apostelen een enkelvoudige reis krijgen opgelegd naar de door hun zo bejubelde multiculturele “heilstaten”, b.v Zimbabwe of ivoorkust, Afghanistan, Jemen of een ander land waar de door links bevonden “zielige” islamieten de sharia hebben ingevoerd." In een tijdschrift van de Jeunesse Identitaire in Frankrijk – één van de opvolgers van de hier eerder genoemde GUD – verscheen een uitgebreid interview met de mensen van Standrecht. Na beluistering van één van hun liedjes, kunnen we alvast met enige vorm van zekerheid zeggen dat die interviews niet gebeurden omdat ze hoogstaande muziek zouden brengen…

‘Standrecht’ beweert verder dat haar teksten absoluut niet racistisch zijn. Nochtans beweren ze in hun liedjes o.a.: "De lafaards die verdwijnen, de sterke blijft bestaan (…) De straat wordt beheerst door vreemd gespuis, maar jij zit te vreten voor de buis."

De antwoorden die Standrecht en de VJM naar voor brengen, zijn pogingen om hun standpunten te verdoezelen. Om hun "antwoorden" te weerleggen, is het absoluut niet nodig om te beschikken over een "zwakke mentale gezondheid" of een "simplistische denkwereld". Het opzoeken van wat informatie die op het internet beschikbaar is, maakt genoeg duidelijk. Tenslotte was ook de aanwezigheid van heel wat skinheads bij het optreden van ‘Standrecht’ wel een teken aan de wand, volgens ‘De Morgen’ waren er een 50-tal aanwezigen waarvan de meesten skinheads. Vanop het podium moest uitdrukkelijk gevraagd worden om niet de Hitlergroet te brengen.

Delen: Printen: