Strijd voor trans-bevrijding is integraal onderdeel van socialistisch feminisme

Verslag vanop de internationale ROSA-conferentie

Toespraak gehouden door Ollie Bell op de internationale socialistische feministische conferentie van ROSA in Wenen op 18 en 19 maart 2023. Ollie (die/hen) is actief bij ROSA in Ierland en lag mee aan de basis van de Trans and Intersex Pride in Dublin.

“De laatste jaren is de zichtbaarheid van trans personen toegenomen. Beroemdheden als Lavene Cox en Elliot Page spreken openlijk over hun trans-zijn en trans-vertegenwoordiging in tv-shows, films, muziek en andere vormen van entertainment. Uit een onderzoek bleek dat Generatie Z de vreemdste generatie is: 15% van deze generatie identificeert zich als LGBTQ+ en uit een ander onderzoek bleek dat 35% van deze generatie iemand kent die het voornaamwoord die/hen gebruikt. Met een groter transbewustzijn zou dit moeten wijzen op grotere sociale verandering en rechten voor transpersonen wereldwijd, maar wat we zien is een regelrechte morele paniek en oorlog tegen transpersonen.”

“Transpersonen worden internationaal geconfronteerd met meer gendergerelateerd geweld en seksueel geweld. Volgens een studie uit 2021 van het Williams Institute aan de UCLA School of Law lopen transpersonen meer dan vier keer zoveel kans op geweldsdelicten als cisgenders, waaronder verkrachting, aanranding en zware of eenvoudige mishandeling. Uit het jaarverslag van ILGA-Europe, dat informatie bevat uit 54 landen in Europa en Centraal-Azië, bleek dat 2022 het meest gewelddadige jaar in meer dan tien jaar was voor LGBTQ+-mensen in Europa en Centraal-Azië. Zelfs in meer ‘progressieve’ landen waar LGBTQ+ mensen worden gezien als breed geaccepteerd, was er een toename van anti-LGBTQ+ geweld. Deze toename valt samen met een toename van anti-LGBTQ+ wetten en een toename van transfobe haatzaaiende uitspraken en retoriek in de media. En dit vertaalt zich in daadwerkelijk geweld tegen de LGBTQ+ gemeenschap, in het bijzonder tegen transpersonen.”

“Ook na het opheffen van de Europese juridische stappen tegen de LGBTQ+-vrije zones, blijft de Poolse regering transfobe retoriek verspreiden. Zo noemde de voorzitter van PiS trans mensen “abnormaal”, wat samenviel met een petitie van de fundamentalistische vereniging Ordo Iuris, die protesteerde tegen het vermeende lijden van minderjarige trans personen door het gebruik van puberteitsblokkers. In november 2018 annuleerden meer dan 200 scholen na druk en bedreigingen van de regering een geplande anti-pestcampagne genaamd “Rainbow Friday”, die de Campaign Against Homophobia had gepromoot in de hoop haat en homofobie op scholen te bestrijden. Desondanks trotseerden veel leerlingen het verbod en verschenen ze in regenboogkleuren op school en veel scholen weigerden de waarschuwingen op te volgen. Naast de LGBTQ+ vrije zones heeft de Poolse regering ook geprobeerd om wetten aan te nemen die de beperkte seksuele voorlichting die scholen hebben beperken.”

“In 2021 werd in Hongarije een wet aangenomen die het delen van LGBTQ materiaal met minderjarigen verbiedt. De wet bevatte amendementen die de weergave van elke seksuele geaardheid naast heteroseksuele en overgangsinformatie in seksuele voorlichtingsprogramma’s op school, of in films en advertenties gericht op iedereen onder de 18 verbieden.  Voorstanders van deze wet beweren dat het iets is dat pedofilie zal helpen bestrijden, maar eigenlijk is het een manier om de toegang van scholieren tot LGBTQ+ inclusieve seksuele voorlichting te beperken. In 2020 kon het parlement van Hongarije onder het mom van de Covid-19-pandemie onbeperkte macht krijgen, die het gebruikte om niet-gezondheidsgerelateerde wetten aan te nemen, zoals de wet die transpersonen en intersekse personen verbood hun wettelijk geslacht te veranderen.”  

“In Ierland blijft de gezondheidszorg voor transgenders een van de meest dringende problemen voor de transgemeenschap. Met een tien jaar lange wachtlijst en een onderzoek dat transpersonen dwingt om elk aspect van hun persoonlijk leven in detail te beschrijven, van hun pornogewoonten en relaties tot elk trauma of misbruik dat ze hebben meegemaakt. Het is geen wonder dat Ierland als slechtste uit de bus kwam voor transzorg in Europa. Maar dit is slechts een weerspiegeling van hoe het kapitalisme zelf transpersonen ziet, als een geestesziekte of een fetisj. Wereldwijd wordt transpersonen lichamelijke autonomie ontzegd, in plaats daarvan worden deze beslissingen in handen gelegd van artsen die vaak genderbevestigende zorg afschermen als een transpersoon niet past in hun idee van een ‘echte’ transpersoon. In Ierland leidt dit ertoe dat velen zich wenden tot duurdere middelen zoals GenderGP of, als ze zich dat niet kunnen veroorloven, online hormonen kopen in wat de bijnaam DIY HRT draagt.”

“Buiten Europa zien we dit soort terugslag ook in de VS. Alleen al dit jaar zijn 465 wetsvoorstellen ingediend, een recordjaar voor het grootste aantal anti-LGBTQ-wetsvoorstellen. Veel van deze wetsvoorstellen vormen een directe aanval op de basisgezondheidszorg voor transseksuelen of beperken het onderwijs over gender en seksualiteit. We zien een voortzetting van wetsvoorstellen die genderbevestigende zorg voor jonge transpersonen willen blokkeren, maar nu zien we ook aanvallen op de gezondheidszorg voor transvolwassenen. Een Texaans wetsvoorstel bijvoorbeeld zou elke overheidsfinanciering voor transzorg op elke leeftijd verbieden en beperkingen opleggen aan medische professionals en verzekeraars. Een ander wetsvoorstel in Oklahoma zou het een misdrijf maken om genderbevestigende zorg te verlenen aan transpersonen onder de 26 jaar. Tennessee was de eerste die een wet aannam die “cabaretvoorstellingen voor volwassenen” verbiedt op openbare terreinen of op plaatsen waar ze in het zicht van kinderen kunnen zijn. Dit wetsvoorstel verbiedt ook “mannelijke of vrouwelijke imitators”, wat heel gemakkelijk kan worden gebruikt tegen trans personen of mensen die niet-genderconform zijn, los van de vraag of ze zich als travestiet uiten. De motivering van het wetsvoorstel is vergelijkbaar met de retoriek in Polen, namelijk dat deze wetten niet homofoob of transfoob zijn maar gericht tegen pedofilie en de seksualisering van kinderen. Opnieuw wordt alles buiten de heteroseksuele en cisgender norm gezien als inherent seksueel en pervers.”

“In februari werd Brianna Ghey, een 16-jarig transmeisje, gevonden in een park nadat ze was doodgestoken door twee tieners. De politie zei al snel dat ze niet dacht dat het een haatmisdaad was, maar nu onderzoeken ze alle mogelijkheden, ook die van een transfobe aanval. Wat zou de twee tieners ertoe aangezet hebben Brianna te vermoorden? Vooral omdat ze ook slachtoffer was van extreme transfobe pesterijen en herhaaldelijk in elkaar werd geslagen op school. Haar dood kan niet los worden gezien van het huidige anti-transklimaat in Engeland. Dit klimaat wordt niet geholpen door het feit dat het Britse parlement sectie 35 heeft gebruikt om de Schotse Gender Recognition Bill tegen te houden.”

“In reactie op de dood van Brianna Ghey werden overal in het Verenigd Koninkrijk en Ierland waken over de dood van de vrouw, omdat dit soort aanvallen een rechtstreeks gevolg is van een systeem dat transpersonen ontmenselijkt en demoniseert. Zelfs na haar dood werd haar geen rust gegund. De Daily Mail nam contact op met haar tandarts om haar deadname te krijgen en The Independent verwijderde de vermelding van haar deadname pas na online reacties. Ook verwierp de Britse regering na haar dood een petitie opdat Brianna een certificaat van gendererkenning zou krijgen, zodat haar gender zou gerespecteerd worden en haar overlijdensakte haar ware genderidentiteit zou weergeven. Deze afwijzing is de zoveelste manier waarop Brianna geen waardigheid kreeg bij haar dood.”

“Waarom zien we zo’n terugslag tegen trans-rechten? Het kapitalisme bevindt zich midden in meerdere crises; de kosten van levensonderhoud zijn ongekend hoog, de Covid 19 pandemie heeft alleen maar geholpen om de inherente tegenstrijdigheden van het systeem te laten zien. Toen de Britse regering sectie 35 gebruikte om de Schotse wet op gendererkenning te blokkeren, was dat in een periode waarin veel werkenden staakten om hun loon en betere arbeidsomstandigheden. In plaats van tijd te besteden aan het verbeteren van het leven van de werkenden, stak het parlement zijn energie in een cultuuroorlog. Zelfs in tijden waarin vrouwenrechten worden aangevallen, zie je ook aanvallen op trans-rechten, omdat het kapitalisme een binaire gendervisie nodig heeft om te overleven. Het moet de lichamen van mensen controleren en beperkingen opleggen aan hoe mensen zich mogen uiten. Daarom moeten wij als socialistische feministen vechten tegen alle vormen van onderdrukking en tegen een systeem dat ons allemaal pijn doet.”

Meer weten over onze standpunten en voorstellen voor de strijd? Kom naar Socialisme 2023!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist