Dit was 2004… linkse socialisten in het offensief

De Linkse Socialistische Partij heeft een bijzonder druk jaar achter de rug. Er waren verkiezingen waaraan we deelnamen met lijsten langs beide kanten van het land, we organiseerden een aantal betogingen, namen deel aan tal van campagnes en bewegingen. Intussen werd onze inplanting versterkt, zowel in de arbeidersbeweging als geografisch met vooral een sterke groei langs Franstalige kant waar onze organisatie in 2005 haar 10-jarig bestaan zal vieren.

De enorme stappen die onze organisatie vooruit gemaakt heeft in het afgelopen jaar, kwamen sterk tot uiting op ons nationaal congres waar zo’n 145 militanten bijeen kwamen voor discussies over de internationale situatie, Belgische perspectieven en een organisatorische discussie. We slaagden erin onze inplanting in de arbeidersbeweging te versterken en tegelijk onze jongerenwerking verder te ontwikkelen.

Eén van de meest arbeidsintensieve campagnes was onze verkiezingscampagne in juni en de maanden daarvoor. Het bleek een grote uitdaging om 10.000 peterslijsten op te halen en die dan nog erkend te krijgen. Met een intensieve campagne slaagden we erin heel wat nieuwe militanten te winnen voor onze partij en andere leden politiek sterker te ontwikkelen. Uiteindelijk behaalden we 20.000 stemmen, waaronder ook die van arbeidersleider Roberto D’Orazio.

De belangrijkste stappen vooruit voor onze organisatie waren er in de arbeidersbeweging. Ons werk daar begint gestructureerder te verlopen met regelmatige publicaties in de non-profit, De Post, de MIVB en regelmatige pamfletten op alle grote betogingen. Dat werk willen we ook het komende jaar versterken en daarom voeren we de campagne voor de Jongerenmars voor werk zo breed mogelijk.

Onder jongeren heeft LSP de afgelopen jaren een enorme reputatie uitgebouwd. In de acties tegen de oorlog, tegen extreem-rechts,… staan onze militanten steeds op de eerste rij. Zo organiseerden we dit jaar een anti-fascistische betoging in Antwerpen met 700 deelnemers en op 2 december nog betoogden we met 1.500 jongeren door Gent. Aan de universiteiten voerden we campagne om de Actief Linkse Studenten erkend te krijgen. Nochtans werd ons meermaals geprobeerd de mond te snoeren. Dat er strijd nodig is onder de studenten, werd ook bijzonder duidelijk gemaakt bij de acties van de Franstalige hogescholen.

Daarnaast waren we ook betrokken in lokale campagnes, onder meer tegen de afbraak van 89 arbeiderswoningen in Gent, de dure prijs van de vuilzakken in Veurne of de bouw van een GSM-mast op een woningblok in Geel. Doorheen onze campagnes slaagden we er het afgelopen jaar in om nieuwe afdelingen te ontwikkelen of op te zetten, onder meer in Verviers, Mons, Beveren en Hasselt. Door de oprichting van een nieuwe afdeling in Hasselt zijn we eindelijk in alle Vlaamse provincies vertegenwoordigd met een werking!

Wie dit artikel leest, zal het wellicht ook opgevallen zijn dat we dit jaar gewerkt hebben aan onze publicaties. Ons maandblad is van opmaak veranderd en verbeterd, er worden meer brochures gepubliceerd en ook onze website kende een grondige hernieuwing en werd ook uitgebreid op vlak van het aantal artikels (in 2004 publiceerden we meer dan 800 artikels) . Op deze punten willen we ook het komende jaar onze werking versterken. Zo komt er een nieuwe Franstalige website naar het model van de Nederlandstalige site en er staat ook een Franstalige versie klaar van de theoretische site Marxisme.Net, dat stilaan uitgroeit tot een referentiepunt voor het marxisme in het Nederlandstalige gebied.

Op internationaal vlak zette het CWI stappen vooruit in de ex-koloniale wereld (waaronder de vorming van een nieuwe afdeling in Pakistan), maar ook in Europa. Op onze jaarlijkse zomerschool waren er 350 militanten uit heel Europa voor een reeks enthousiaste discussies. Bij verkiezingen slaagden we erin 4 gemeenteraadsleden te halen in Ierland, 3 in Duitsland: in Rostock, Keulen en Aken. Jammer genoeg was er ook slecht nieuws. Rotimi Ewebiyi, een lid van de internationale leiding van het CWI, overleed begin juni op 41-jarige leeftijd. Zijn werk wordt echter verder gezet!

LSP heeft een traditie om vooruit te lopen op bewegingen. Nog voor de term ‘anti-globaliseringsbeweging’ ingeburgerd was, stonden we in 2001 klaar met de campagne Internationaal Verzet, nog voor de ‘zwarte zondag’ (de eerste grote verkiezingsoverwinning van het Vlaams Blok in 1991), stonden we klaar met Blokbuster. Momenteel voeren we sterk campagne voor een nieuw initiatief: dat van een Jongerenmars voor werk. Op 19 maart willen we daarmee een sterk antwoord naar voor brengen op het offensief van regering en patronaat. Wie nog aarzelt, roepen we op om onze rangen te vervoegen en samen te bouwen aan een sterke linkse oppositie tegen het rechtse beleid dat ons enkel oorlog, werkloosheid en miserie te bieden heeft. Sluit aan!

Delen: Printen: