Syndicale solidariteit met de strijd bij Delhaize

De strijd bij Delhaize belangt iedereen aan. Enkele vakbondsdelegaties namen solidariteitsmoties aan. Een te volgen voorbeeld! Hieronder twee voorbeelden van zulke moties.

ABVV Audi Brussels

“Beste kameraden, beste medewerkers van Delhaize. Met deze motie wil de delegatie van Audi Brussels zijn steun betuigen met jullie strijd. Door zijn winkels over te laten aan zelfstandige ondernemers wil Delhaize zich onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid t.o.v zijn personeel en dit met als objectief nog meer winst te genereren en de syndicale slagkracht te ondermijnen. Jullie strijd is gerechtvaardigd en gaat verder dan de muren van de winkels. Wij volgen dit aandachtig op en zijn steeds bereid om steun te bieden indien dit nodig mocht zijn.”

ACOD LRB Brussel

“Enkele dagen geleden, aan de vooravond van de internationale dag van de strijd voor vrouwenrechten, kondigde de directie van de groep Delhaize een plan aan om de 128 winkels van de groep in België te verzelfstandigen. De meer dan 8.000 collega’s van Delhaize zijn geschokt door deze aankondiging, die de werknemers van de onderneming zwaar zal treffen.” 

“De argumenten van de directie en bepaalde redacteurs zijn duidelijk: de verzelfstandiging zal rendabeler zijn. Met de verklaarde doelstelling om zich te ontdoen van de ketenen van de sociale veroveringen van de laatste decennia, is het duidelijk dat de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden en lonen alleen maar ten goede zal komen aan enkele mensen, de aandeelhouders van de groep. Deze beslissing is des te beschamender omdat de groep in 2021 meer dan 47 miljoen aan dividenden aan zijn aandeelhouders heeft uitgekeerd.”

“Onze supermarktcollega’s hebben tijdens de pandemie in de frontlinie gestaan, net als verzorgers en andere beroepsgroepen. Het management van Delhaize heeft besloten hen op deze manier te bedanken. De tijd van applaus is allang voorbij!”

“De werknemers en hun vakbonden hebben duidelijk gemaakt dat ze dit niet zullen laten gebeuren. De dag na de aankondiging staakten niet minder dan 100 winkels in het hele land.”

“Een actieplan wordt besproken en met deze motie betuigt de ACOD LRB Brussel haar oprechte solidariteit met alle collega’s bij Delhaize. Deze strijd mag niet de enige strijd blijven van de werknemers van Delhaize Groep. Terwijl onze arbeidsomstandigheden en lonen alleen maar verslechteren, zullen, als de directie van Delhaize erin slaagt haar plan op te leggen, ook andere merken en vervolgens andere sectoren het slachtoffer worden van de vraatzucht van het grootkapitaal.”

“ACOD LRB Brussel zet zich daarom in om de werknemers van Delhaize te informeren, te sensibiliseren en te mobiliseren in solidariteit. Hou stand, kameraden, wij staan aan jullie zijde!”

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist