Delhaize: samen strijd uitbreiden tot de intrekking van dit schandalig plan

Aanval op personeel Delhaize is een aanval op iedereen! Strijden voor de intrekking van het plan van de directie!

Nooit is het genoeg voor hen! Met een recordwinst van 2,5 miljard euro zet Ahold Delhaize, of beter Holdup-Delhaize, een aanval in op de werkenden om haar winsten met 1 miljard euro te doen stijgen. Via de franchisering stoot Delhaize 9000 personeelsleden af. Het gaat om 13% van alle werkenden in de voedingsdistributie! Dit is onaanvaardbaar. Met meer dan twee weken staking, toont het personeel van Delhaize dat ze bereid zijn om de strijd ten volle te voeren. We maken de weg dus niet vrij voor de directie. Die laat blijken dat het zich niet gemakkelijk gewonnen zal geven. Met haar plan wil zij een negatieve spiraal op gang brengen voor de arbeidsomstandigheden en de lonen in de hele sector. Na dit plan zullen vele anderen volgen. We moeten allen samen achter hen staan en dit verzet nu uitbreiden.

Stop de franchisering!

Delhaize doet deze aanval onder het voorwendsel dat ze sneller een groter marktaandeel willen winnen. Dit is echter hoogst onzeker: 25% van de gefranchiseerde winkels zit in de problemen. Er is gewoonweg te veel concurrentie tussen winkels in België vandaag. De groei van de ene keten gaat ten koste van de andere keten, met negatieve gevolgen voor het personeel en de klanten. We moeten weg van deze foute concurrentielogica. Wat zijn de gevolgen van zo’n franchisering? Lagere lonen, minder personeel en een stijgende werkdruk, minder premies voor weekendwerk, geen vaste en/of voltijdse contracten, wisselende uren, vaker opengaan op zondag, het inzetten van flexijobs … Deze afbraak is onaanvaardbaar! Ze proberen het personeel in een slechter paritair comité te duwen om zo definitief van sociale verworvenheden en vakbonden in de sector af te geraken. Dit is reeds een lageloonsector. Deze werkenden, die tijdens COVID in de frontlinie stonden, worden nu opgeofferd voor de winsten.

Dit belangt iedereen aan!

De aanval op het personeel van Delhaize is een aanval op de hele arbeidersbeweging. Want als de franchisering lukt, zorgt dit ervoor dat de vakbonden buiten spel staan en dat deze flexibele en précaire arbeid de nieuwe norm wordt. Zo wil men heel bewust evolueren naar een samenleving waarin je op zijn minst 2 jobs nodig hebt om te overleven. Dat gebeurt vandaag al met de toename van flexijobs. Zo zijn er heel wat werkenden uit andere lageloonsectoren die nog een flexijob in de distributie erbij nemen, omwille van de slechte werkvoorwaarden en de hoge levenskost. Idem voor studenten om hun studies nog te kunnen betalen. Kortom, de deur wordt opengezet om de samenleving grondig te veranderen. Een verandering waarbij we definitief over werkende armen spreken en waar één job niet meer volstaat!

Als dit bij Delhaize lukt, waarom zouden Colruyt, Aldi of Lidl dan wel nog die hogere lonen betalen of zondag gesloten blijven. Eens die nieuwe standaard gezet is, volgen ook andere sectoren. Als het bij de ene flexibel aan lage lonen kan, waarom niet bij de andere? Het is nu dat we de krachtsverhouding moeten versterken om Delhaize te stoppen. Solidariteit verder ontwikkelen is nodig om als één tegenover deze kapitalisten te staan.

Elke Delhaizewinkel als uitvalsbasis om op te bouwen naar regionale betogingen!

Blokkades van opslagplaatsen zijn nuttig, maar er is meer nodig om te winnen. In elke stad kunnen op zaterdag grote piketten rond de winkel gevormd worden, waarbij klanten, buren en werknemers uit andere sectoren worden opgeroepen om mee te doen. Deze kunnen dienen als een eerste lokale actie op weg naar een regionale betoging in elke stad . Solidariteit en mobilisatie in alle sectoren is nodig om deze tot een succes te maken.

In heel wat winkels gaat de staking verder. We hebben de steun van de klanten en de publieke opinie. Die mogen we niet verspillen door de indruk te wekken dat het conflict al is opgelost bij het heropenen van enkele winkels. We zouden de petitie kunnen gebruiken en pamfletten met de oproep voor de betoging aan elke kassa en op elk piket kunnen verspreiden. We zouden ook financiële steun kunnen vragen om een stakingskas op te bouwen. De 128 winkels kunnen gecentraliseerde verzetshaarden worden, waarrond solidariteit wordt georganiseerd.

De eerste regionale betogingen zijn een stap in een opbouwend actieplan om de directie ertoe te dwingen haar plan in te trekken. Als ze doorgaan met de franchise, zullen we de nationalisatie van Delhaize op tafel moeten leggen om banen en arbeidsomstandigheden te redden. Dit betekent dat we collectief de controle en de leiding terugnemen en de aandeelhouders die genoeg geprofiteerd hebben eruit gooien.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist