Aardbeving zorgt voor vernieling in Sri Lanka. Ook leden van United Socialist Party vermist.

De tragische vernielingen veroorzaakt door de aardbeving en vloedgolven in de Indische oceaan hebben het leven gekost van duizenden mensen. In Sri Lanka alleen is de dodentol reeds opgelopen tot meer dan 13.000 en het aantal slachtoffers blijft toenemen.

Een aantal leden van de United Socialist Party (de Sri Lankese zusterpartij van LSP) zijn vermist, waaronder kameraad Piyatilake, een lid van het Centraal Comité van de USP die in leefde en werkte in Galle, een stad in het zuiden van Sri Lanka die bijzonder hard getroffen werd door de tsunami. Familieleden van andere kameraden zijn omgekomen en de huizen van heel wat leden zijn vernield.

We wachten nog op nieuws van de USP-kameraden in de oostelijke kustprovincie, in het bijzonder van de kameraden rond Pottuil waar hele dorpen en steden vernield werden. We zullen meer informatie publiceren zodra we dit binnenkrijgen en ook een reactie van de USP over de ramp publiceren.

Er zal uiteraard nood zijn aan heel wat middelen om het leven te redden van de gewonden en om te voorzien in proper water, onderdak en voedsel. Er moet geld dat bestemd was voor het leger (dat voorbereidingen trof voor de heropleving van de burgeroorlog op het eiland) gaan naar een massaal programma van onmiddellijke heropbouw van huizen en wijken. Er moet een maximale democratische controle zijn op alle hulpprogramma’s en dit door middel van verkozen comités van arbeiders en armen in iedere regio en op nationaal vlak. Er mogen geen privileges zijn voor de rijken en geen discriminatie op basis van nationaliteit, religie of kaste.

De slag die door deze ramp is toegebracht aan de United Socialist Party, kan vandaag moeilijk ingeschat worden. Galle was bijvoorbeeld een regio waar de USP heel wat steun won en waar de partij bij de vorige verkiezingen een goed resultaat behaalde. In het oosten en in Jaffna komen onze kameraden op voor een duidelijk socialistisch programma met het recht op zelfbeschikking voor de lokale Tamilbevolking en voor minderheden in deze gebieden.

De partijleden op heel het eiland ondergaan een nachtmerrie. We vragen alle leden en sympathisanten van LSP om solidariteit zodat we de onmiddellijke problemen voor de werking van de USP kunnen opvangen en onze middelen op het eiland opnieuw kunnen opbouwen.

Doe een financiële bijdrage door te storten op rekeningnummer 001-2260393-78 van LSP met vermelding: “Solidariteit met Sri Lanka”. Je kan ook online een bijdrage overmaken aan het CWI, vermeld daarbij ‘Campaign Sri Lanka’.

Stuur solidariteitsberichten per e-mail naar usp@wow.lk (in de hoop dat de elektriciteit en de telecommunicatie terug zal werken) met een kopie naar cwi@worldsoc.co.uk

Delen: Printen: