Op 8 maart en het hele jaar door: we laten ons niet het zwijgen opleggen!

Campagne ROSA (Reageer tegen onderdrukking, seksisme en asociaal beleid) trok op 8 maart de straten op om te protesteren tegen seksisme en het dure leven. We kwamen op voor strijdbaar feminisme.

Ondanks de hevige regen, sneeuw en kou waren we met veel op straat tijdens deze Internationale Vrouwendag. Wie kan vijf jaar na het begin van het #MeToo-fenomeen nog de omvang van seksueel geweld negeren? Met de crises die elkaar opstapelen en versterken, neemt de onzekerheid toe en is er ook een toename van gendergerelateerd geweld.

Op 8 maart scandeerden we slogans als: “Seksisme en geweld zijn gevolg van het beleid. De plaats van vrouwen is in de strijd”, “Healthcare, childcare, education. We must fight for liberation.” Precariteit maakt maar al te vaak dat mensen niet kunnen ontsnappen aan misbruik of gevaarlijke situaties. Op 8 maart betoogde Campagne ROSA vastberaden in Luik, Brussel, Leuven, Antwerpen en Gent. Overal zeiden we STOP tegen seksisme, precariteit en het kapitalistisch systeem!

Tegen diegenen die ons willen intimideren, zeggen wij: VERZET

Campagne ROSA haalde ook de traditionele media toen het de seksistische uitlatingen van Jeff Hoeyberghs tijdens een conferentie van de extreemrechtse studentenclub KVHV aan de Gentse universiteit aanklaagde. We protesteerden voor de ingang van die bijeenkomst en verspreidden achteraf een video die twee miljoen views haalde, de voorbode van een actie met 500 aanwezigen. Hoeyberghs werd vervolgens veroordeeld wegens het aanzetten tot haat. Vorige week werd hij echter deels vrijgesproken! Een dag na 8 maart kregen twee ROSA-activisten een dagvaarding voor de raadkamer in hun bus: mogelijk wordt de klacht van Jeff Hoeyberghs tegen ons wegens ‘laster en eerroof’ naar de rechtbank van eerste aanleg doorverwezen!  Ter herinnering. Hoeyberghs verklaarde onder meer: “Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen” (in hoger beroep werd geoordeeld dat dit geen aanzet tot haat is!), of nog: “Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden.” Wij laten ons het zwijgen niet opleggen!

Gent

Jin, Jiyan, Azadi – Vrouw, Leven, Vrijheid

In Gent trotseerden bijna 1.500 mensen de stromende regen. Liese (Campagne ROSA Gent) herinnerde ons eraan dat “we zes jaar geleden de eerste mars tegen seksisme [in de stad] organiseerden. We zijn blij dat verschillende organisaties op de kar zijn gesprongen en dat er een traditie is ontstaan om van 8 maart een dag van actie en strijd te maken.”

Bijna 600 mensen waren in Luik aanwezig op de oproep van het platform ‘Collectives en Ardentes’. Net als elders namen we de slogan over die nu symbool staat voor de heldhaftige strijd van vrouwen in Iran, ‘Vrouw, Leven, Vrijheid’. We vormden een gemeenschappelijk blok met activisten van het Koerdische collectief Violette Rouge (Mor-Kizil Kolektif) en de Koerdische vrouwenbeweging TJK-E. Onze gezamenlijke oproep tot mobilisatie luidde: “Er is geen gebrek aan geld om de wortels van de vrouwenonderdrukking aan te pakken en iedereen een degelijke toekomst te garanderen. In België heeft de rijkste 1% van de bevolking meer rijkdom dan 70% van de rest van de bevolking (Oxfam). Dit is geen toeval: het kapitalistisch systeem is gebaseerd op de uitbuiting van het grootste aantal mensen om de zucht naar winst van de kapitalistische klasse te bevredigen, zonder rekening te houden met de samenleving of het milieu. Verdeeldheid zaaiende instrumenten zoals racisme en seksisme worden gebruikt om de overheersing te handhaven (…) We zijn de sterkste voorstanders van de strijd voor de vrijheid van vrouwen die vandaag in Iran en in andere landen in de wereld wordt gevoerd. We steunen het Koerdische volk in zijn rechtvaardige strijd tegen onderdrukking.”

Leden van Campagne ROSA waren ook aanwezig bij de betoging in Namen die op initiatief van het Collectif 8 mars 130 mensen bijeenbracht.

 In Antwerpen telde de betoging 500 mensen. In het blok van ROSA riepen de activisten ook op tot steun aan het personeel in de distributiesector, waartoe veel vrouwen behoren. Na Intermarché is het nu de beurt aan de directie van Delhaize om haar winkels te willen franchisen. De toekomst van 9.000 werkenden staat op het spel. Het personeel van verschillende winkels ging in staking. Ze riepen: “Willen we flexibiliteit? Nee; Willen we slechte contracten? Nee; Willen we sociale dumping? Nee!”

In Leuven waren er 200 betogers. Er waren toespraken door onder meer een schoonmaakster en een medewerkster van een kinderdagverblijf. Beiden klaagden de moeilijke werkomstandigheden aan in sectoren waar vooral vrouwen werken. We konden ook zelf het woord nemen om te praten over de recente schandalen rond seksueel misbruik die verschillende universiteiten in de doofpot probeerden te stoppen. We riepen: “No more fear, no more shaming. We reject your victim blaming!” De omvang van het verschijnsel dat seksisme vandaag nog steeds vertegenwoordigt, is breed zichtbaar gemaakt. Het komt er nu op aan om ons te organiseren om een einde te maken aan dit verschijnsel en het systeem dat het versterkt en voedt! Leden van Campagne ROSA riepen op om onze strijd te versterken met een programma dat gericht is op echte verbeteringen in ons dagelijks leven en dat breekt met dit seksistisch systeem!

Leuven

De grote betoging in Brussel die door de Wereldvrouwenmars werd georganiseerd, bracht niet minder dan 5000 mensen bijeen. Marisa (Campagne ROSA Brussel) sprak aan het einde van de mars. Zij herinnerde er onder meer aan dat “de helft van de slachtoffers die naar een Zorgcentrum na Seksueel Geweld gaan, student is en dat de gemiddelde leeftijd van alle slachtoffers 24 jaar is. […] Steeds meer slachtoffers vinden de weg naar die zorgcentra om medische en psychologische hulp te krijgen en tegelijkertijd een klacht in te dienen. Er is echter maar één centrum voor heel Brussel. Dat volstaat niet! We willen meer van deze centra, inclusief een Zorgcentrum na Seksueel Geweld in de buurt van elke campus om specifiek dit probleem onder jongeren aan te pakken.”

Brussel. Foto door James

Volgende afspraak: staking openbare diensten

We verdedigen de socialisering van huishoudelijke taken door middel van gratis en kwalitatief goede openbare diensten. Dit is de beste manier om geweld tegen vrouwen te voorkomen en de dubbele werkdag terug te dringen. Campagne ROSA zal deelnemen aan de piketten en protestbijeenkomsten in het kader van de staking bij de openbare diensten.

Toespraak van Liese (Campagne ROSA Gent)

“ROSA is een internationale beweging actief in o.a. Ierland, Mexico, Duitsland, België, Brazilië … We strijden voor socialistisch feminisme, tegen kapitalisme en seksisme.” 

“Zes jaar geleden organiseerde Campagne ROSA voor het eerst een Mars tegen Seksisme op 8 maart. We zijn blij dat verschillende organisaties op de kar gesprongen zijn en er nu een traditie is ontstaan om van 8 maart een dag van actie en strijd te maken.”

“Vijf jaar geleden werd #Metoo gelanceerd, seksisme is sindsdien niet verdwenen, integendeel. Seksisme zit diep ingebakken in de machtsstructuren van het kapitalisme, er is geen kapitalisme zonder seksisme, discriminatie en uitbuiting gaan hand in hand. 

“Lage lonen en de stijgende kost van het leven maken vrouwen financieel kwetsbaarder en afhankelijk. Besparingen in publieke diensten zoals de zorg, kinderopvang en onderwijs zorgen ervoor dat de druk op het gezin en in het bijzonder vrouwen toeneemt.”

“In crisissen probeert rechts en het establishment om werkende mensen en jongeren te verdelen, ze creëren een imaginaire vijand. Haat zaaien, racisme prediken, seksisme die in de structuur van onze samenleving zit ingebakken, dit alles om de aandacht af te leiden – van de echte verantwoordelijken voor de crisis. De Wever en Van Grieken stellen feminisme voor als een aanval op de man, wat het niet is. Hoeyberghs werd vorige week grotendeels vrijgesproken. Rechts probeert in het offensief te gaan. In de Verenigde staten wordt het recht op abortus opnieuw beperkt. Onder het kapitalisme kunnen verworven rechten zo worden teruggedraaid.”  

“We mogen dit rechts offensief niet onbeantwoord laten. Dit offensief is een reëel gevaar voor vrouwen, LGBTQIA+personen en mensen met een migratieachtergrond.” 

“Campagne ROSA organiseert op 28 juni de derde editie van de Pride is a Protest in Gent. We willen een strijdbaar alternatief bieden op de gecommercialiseerde Prides en aanknopen bij de traditie van strijd. We hopen jullie daar te zien! Stop Pinkwashing! Wij willen echte gelijkheid en geen rainbow capitalism! Wij willen emancipatie en vrijheid in de praktijk niet zomaar op papier.” 

“Daarom komt ROSA op voor socialistische eisen. Een volwaardige job, hoger loon en een kortere werkweek ; Gratis onderwijs ; massale investeringen in gezondheidszorg in veilig openbaar vervoer; in opvangcentra en in zo veel meer. Weg met het systeem waarin alles draait om winst voor enkele superrijken. Wij willen een samenleving waarin de noden van de meerderheid centraal staan. Sluit aan bij Campagne ROSA.” 

Toespraak door Marisa (Campagne ROSA Brussel)

“Vandaag is een dag van strijd, en we weten dat er veel is om voor te strijden.”

“Ni una más, Ni una menos! Een slogan die zijn oorsprong vindt in Latijns-Amerika en symbool staat voor een nieuwe golf van strijd voor de rechten van vrouwen en LGBTQIA+ mensen die zich over de hele wereld heeft verspreid. Ook nu nog, ondanks de vrouwenhaat, blijft de feministische strijd bestaan.”

“Vorig jaar, toen de bars na de lockdown weer opengingen, werd gewezen op het seksisme in en rond de studentenwijken. Dit jaar hebben verschillende gevallen van verkrachting op Brusselse campussen de studentengemeenschap geschokt. Genoeg is genoeg!”

“Seksisme is overal aanwezig: thuis, op straat en op het openbaar vervoer, op de werkvloer, maar vooral op en rond campussen. De helft van de slachtoffers die naar een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) gaan zijn studenten en de gemiddelde leeftijd van alle slachtoffers is 24 jaar. Dit illustreert de omvang van het probleem onder jongeren.”

“Steeds meer slachtoffers vinden de weg naar die zorgcentra om medische en psychologische hulp te krijgen en tegelijkertijd een klacht in te dienen. Er is echter maar één centrum voor heel Brussel, in het Sint-Pietersziekenhuis. Dat volstaat niet! We willen meer van deze centra, inclusief een Zorgcentrum na Seksueel Geweld in de buurt van elke campus om specifiek dit probleem onder jongeren aan te pakken.

“We zijn het zat om dingen te horen als “het is haar schuld”, “ze had het verdiend”, “kijk naar de manier waarop ze gekleed is”, enz. Dit is wat de verkrachtingscultuur inhoudt: slachtoffers ontmoedigen om te getuigen, aangifte te doen, hun woord in diskrediet brengen en de feiten bagatelliseren. Aan de universiteit staat vaak het prestige van de instelling voorop.”

“Het welzijn van de studenten op de campus moet worden gewaarborgd. De overheid moet massaal investeren in onderwijs, in infrastructuur en verlichting, in goed opgeleid en goed betaald personeel om de studiefaciliteiten en de omgeving veilig te maken. Er moet ook worden geïnvesteerd in ondersteunende diensten (psychologen, maatschappelijk werkers) voor de opvolging op lange termijn van de slachtoffers en om een einde te maken aan de wachtlijsten.”

“Uit getuigenissen blijkt dat wanneer het slachtoffer afhankelijk is van de agressor, wanneer er sprake is van een ongelijke relatie met een machtsverschil, het moeilijk is “nee” te zeggen tegen ongepaste opmerkingen, pesterijen enz. Hoe kun je je professor aangeven als je academisch succes van hem/haar afhangt? Hoe kun je je baas aangeven als je een onzeker contract hebt? Je staat voor de keuze tussen seksisme en jobonzekerheid.”  

“De strijd tegen onzekerheid, de strijd voor financiële onafhankelijkheid voor iedereen is een feministische strijd, en die is cruciaal. De strijd voor kwaliteitsvolle openbare diensten, voor massale overheidsinvesteringen in onderwijs, persoonlijke verzorging en gezondheidszorg is een feministische strijd. De strijd gaat vrijdag 10 maart verder met de staking van de openbare diensten.”

“We worden geconfronteerd met meerdere crises: gezondheid, klimaat, sociaal, energie, koopkracht, oorlogen. Elke crisis maakt vergroot de onzekerheid. Onzekerheid voedt discriminatie en onderdrukking, het maakt ons kwetsbaarder voor allerlei soorten geweld. Het kapitalisme biedt geen oplossing. Het is een zeer ongelijk systeem, waar seksistische ideeën doelbewust worden gebruikt om lage lonen te veralgemenen en te rechtvaardigen, en om de winsten van een minderheid te garanderen. Om seksisme effectief te bestrijden, moeten we de oorzaak van deze structurele gender- en klassenongelijkheid bestrijden.”

“Het hele systeem is schuldig! Campagne ROSA roept op tot een internationaal, antikapitalistisch en socialistisch feminisme. Solidariteit!”

Bekijk onze fotoreportages:

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist