Jonge transvrouw Brianna Ghey vermoord. Strijd voor transrechten en bevrijding nodig!

De vreselijke moord op Brianna Ghey, een 16-jarige transvrouw die in het Britse Cheshire werd omgebracht, zorgt voor een schok in de Britse samenleving. Dit is in het bijzonder het geval onder de trans- en LGBTQIA+ personen. Er is verdriet, rouw en woede. Verdriet wegens het verschrikkelijke verlies van het leven van een jonge transvrouw die nog zoveel leven voor zich had. Woede wegens de dagelijkse transfobie die door de conservatieve regering wordt versterkt en in de voortdurende ‘debatten’ in de media wordt genormaliseerd. Die transfobie blijkt ook uit de weigering van de politie om te erkennen wat overduidelijk is, namelijk dat dit bijna zeker een haatmisdaad was.

Door Claire Laker-Mansfield (Socialist Alternative, ISA in Engeland, Wales en Schotland)

Socialist Feminist Alternative is solidair met al diegenen die rouwen om Brianna’s verlies. Zelfs in de nasleep van deze gruwelijke moord is er geen einde gekomen aan de haatcampagne. Slechts een dag nadat het nieuws bekend werd, publiceerde de krant ‘The Times’ een artikel waarin de deadname van Brianna werd gebruikt en waarin ze misgendered werd. Dat bevestigt nogmaals dat diegenen die de haatretoriek hanteren niet terugdeinzen voor de gevolgen ervan in het echte leven.

Deze afschuwelijke moord laat zien wat het vijandige politieke klimaat voor transpersonen in de praktijk betekent. Het betekent meer misbruik, meer geweld, meer tragisch afgesneden translevens.

De door crisis geteisterde Tories hebben transfobie tot een centraal onderdeel van hun valse strategie van ‘cultuuroorlog’ gemaakt. Ze proberen diepgewortelde vooroordelen aan te wakkeren en uit te buiten. Deze vooroordelen vinden hun oorsprong in het kapitalistische systeem. Dat systeem steunt op en versterkt patriarchale gendernormen en heeft transfobie in zijn DNA ingebouwd.

De ‘oppositie’ van Labour onder Keir Starmer neemt de transfobie van rechts gewoon over. De partij weigerde zelfs om de ongekende interventie van de conservatieve regering om de Schotse Gender Recognition Act te blokkeren. Die wet zou het recht op zelfidentificatie verbeteren en passeerde in het Schotse parlement. Het werd echter op nationaal niveau geblokkeerd. Hiermee worden niet alleen de transrechten aangevallen, maar ook de democratische rechten.  De weigering om daartegen in te gaan, betekent in de praktijk dat Brianna verder van haar waardigheid zou worden beroofd en wellicht een verkeerde naam krijgt in haar overlijdensakte als gevolg van de wetten inzake geslachtserkenning.

Marxisten staan achter al diegenen die onder dit systeem worden onderdrukt. We kunnen niet vertrouwen op pro-kapitalistische politici om translevens te verdedigen. In de plaats daarvan hebben we nood aan massale strijd tegen transfoob geweld en voor volledige transrechten. De grote en militante trans-pride evenementen die de afgelopen periode gegroeid zijn, tonen het potentieel om zo’n beweging op te bouwen.

Om te beginnen is er nood aan protest, walkouts en bijeenkomsten om gerechtigheid voor Brianna te eisen en op te komen voor transrechten. De acties op 8 maart, de internationale vrouwendag, kunnen aangegrepen worden om protest en solidariteit tegen seksistisch en LGBTQIA+foob geweld centraal te stellen.

In de context van de Britse stakingsgolf is het belangrijk om deze strijd te koppelen aan die van de arbeidersbeweging. Doorheen strijd kunnen de werkenden transpersonen verdedigen. Nog voor de moord op Brianna namen leden van Socialist Alternative uit zes vakbonden moties aan waarin ze hun organisaties opriepen om zich actief aan te sluiten bij de strijd voor transrechten in verzet tegen de conservatieve aanval op de Schotse wetgeving inzake transrechten.

Het mobiliseren van de vakbeweging om een volwaardige rol te spelen in deze strijd kan een cruciale manier zijn om solidariteit en een verenigde beweging op te bouwen tegen de Tories, die er voortdurend op uit zijn de arbeidersklasse te verdelen en transpersonen, vluchtelingen en stakende werknemers (verpleegkundigen zijn er op schandalige wijze van beschuldigd patiënten te hebben vermoord vanwege hun staking voor betere lonen en voorwaarden) tot zondebok te maken. Hier kan onze beweging in de voetsporen treden van ‘Lesbians and Gays Support the Miners’ (zie de film ‘Pride’) en voortbouwen op de beste tradities van solidariteit: wie aan één van ons raakt, treft ons allemaal.

Wij zeggen:

  • Gerechtigheid voor Brianna Ghey en voor allen die door transfoob geweld zijn omgekomen. Protesteer om te zeggen ‘niet nog een’!
  • Verdedig de Schotse Gender Recognition Reform Bill en breid deze uit tot het hele Verenigd Koninkrijk! Het Schotse parlement moet de antidemocratische en reactionaire manoeuvres van de Tories trotseren.
  • Verbied de zogenaamde ‘conversietherapie’! Onmiddellijk alle belemmeringen voor wettelijke zelfidentificatie van het geslacht afschaffen. Financier de trans gezondheidszorg en de zorgsector in het algemeen volledig, stop de aanvallen op puberteit blokkers. Nee tegen verdeel-en-heers binnen de LGBTQ+ gemeenschap en in de arbeidersbeweging.
  • Investeer in openbaar onderwijs en vecht voor LGBTQ+ inclusief seks- en genderonderwijs!
  • Beëindig de huisvestingscrisis die transpersonen onevenredig zwaar treft. Voor permanente echte huurcontroles, meer huurdersrechten en een massaal bouwprogramma van sociale en betaalbare woningen!
  • Bouw aan strijdbare vakbonden op alle werkplekken om een einde te maken aan transfobie en discriminatie op de werkvloer en in de vakbonden.
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist