Franstalig onderwijs: na de 1000 betogers in Charleroi zet het lokaal protest zich door

Vorige week waren er verschillende werkonderbrekingen in het Franstalig onderwijs, vooral in Brussel en Luik. In Charleroi groeide een protestactie tijdens een ontmoeting met PS-voorzitter Magnette uit tot een betoging met 1000 aanwezigen.

In sommige Brusselse scholen werd beslist om samen met andere scholen een werkonderbreking te houden en samen te komen. Zo waren er manifestaties in Schaarbeek, het stadscentrum, in Sint-Joost, in Vorst en in St-Gillis. In Schaarbeek waren er 150 aanwezigen van 12 scholen. De actie stelde het personeel in staat om elkaar te ontmoeten en samen de strijd voor te zetten.

De minister van Onderwijs liegt in de media, waarbij het lijkt alsof het onderwijs de enige job is waar het personeel niet wordt geëvalueerd. Het personeel liet zien dat dit niet waar is en dat het niet akkoord is met de geplande hervormingen. Het personeel wordt constant gecontroleerd en de directie heeft het recht om leerkrachten te observeren als ze dat wil en zo nodig negatieve rapporten op te stellen. De minister gebruikt deze leugen om meteen alle andere eisen van de protestbeweging, die nu al meer dan een jaar aan de gang is, van tafel te vegen.

Om het argument van een gebrek aan evaluatie te weerleggen, volstaat het om te wijzen op wat de leerkrachten allemaal moeten voorleggen: een jaarplan voor elke klas, schriften met de in de klas geziene stof, beoordelingen en huiswerk, hun klassenagenda en die van de leerlingen. Daarnaast is er een algemene inspectiedienst die in de klas komt observeren en nadien daar een verslag van schrijft.

De hervorming die de minister van de PS wil doorvoeren is de invoering van een sanctionerende evaluatie door de directie of zelfs door collega’s. Dit zal het team verdelen en kan een giftige sfeer installeren. Het doel van de hervorming is om meer verantwoordelijkheid en macht aan de directies te geven, ook al zijn die vandaag al overbelast.

Het onderwijzend personeel vraagt meer ondersteuning op het terrein, minder papierwerk, kwaliteitsopleiding, goede gebouwen en minder leerlingen per klas. De regering wil daar niet naar luisteren, ze wil enkel besparen op de middelen en de overgebleven leerkrachten nog meer onder druk zetten.

De politieke verantwoordelijken maken zich schuldig aan het ondermijnen en afbouwen van een openbare dienst die noodzakelijk is voor de maatschappij. Onderwijs moet dringend een prioriteit worden, dat vereist de middelen die hiervoor nodig zijn.

De lokale acties moeten worden voortgezet om verder op te bouwen naar de grote gezamenlijke betoging eind april.

LSP komt op voor:

  • Onmiddellijke afschaffing van de regeling voor de beoordeling van het personeel, die tot doel heeft om personeel gemakkelijker te kunnen ontslaan, wat hen onder druk zet zonder hen te helpen.
  • Onmiddellijke intrekking van alle ‘hervormingen’ waardoor scholen met elkaar concurreren en de werkdruk van al het personeel wordt verhoogd.
  • Kwaliteitsonderwijs in een gezonde omgeving: maximaal 15 leerlingen per klas.
  • Massale aanwerving van personeel.
  • Alles wordt duurder, maar onze lonen houden geen gelijke tred. Afstemming van de laagste loonschalen op de hoogste en beëindiging van onzekere contracten.
  • Goede en gezonde infrastructuur: nieuwe scholen bouwen en bestaande renoveren!
  • Massale publieke herfinanciering van de sector om echt gratis en kwalitatief goed onderwijs te garanderen!
  • Voor onze portefeuille en voor de energietransitie: nationalisatie van de energiesector onder democratische controle en beheer!
  • Aangezien een zieke samenleving die gebaseerd is op winst en niet op onze behoeften alleen maar kan leiden tot een falend onderwijs, en omgekeerd, moeten we het systeem veranderen: voor een democratische socialistische samenleving.
Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie