ULB: protestactie tegen asociaal beleid van de directie

Op maandag 20 december voerden een 100-tal mensen actie aan de Raad van Bestuur van de ULB om te protesteren tegen het asociaal beleid van de directie van de universiteit.

EGA-ULB

Enerzijds riepen de vakbonden op voor een bijeenkomst als protest tegen de arbeidsvoorwaarden van de tijdelijke werknemers (die gemakkelijk kunnen ontslagen worden, geen recht hebben op een pensioenbijdrage van ongeveer 35% van het loon,…). De directie van de ULB kent verschillende statuten toe aan het personeel en dat met het oog op het verdelen van het personeel in hun strijd. Om gelijke rechten voor alle werknemers te eisen, kwam er een gezamenlijke mobilisatie. Zelfs indien bepaalde eisen kunnen afgedwongen worden voor een deel van het personeel, met name op vlak van het statuur voor onderzoekers, blijft die overwinning onzeker aangezien het doorgeschoven wordt naar de Onderzoeksraad waar ook de rector in zetelt.

Anderzijds kwamen enkele tientallen studenten samen op de actie om te protesteren tegen de repressieve politie-interventie vorige week waarbij een 20-tal studenten werd opgepakt. De politie werd ingezet op vraag van de directie en was gericht tegen een symbolische actie waarbij de cafetaria bezet werd door een groep studenten. De politie kwam gewelddadig tussen en ging over tot willekeurige arrestaties op de campus. De beperkingen van de beweging rond de cafetaria werden duidelijk door het gebrek aan duidelijke eisen en een gebrek aan verkozen leiding om de strijd te voeren en verbanden te leggen met andere privatiseringen op de campus (restaurants), met de aanvallen op het personeel en de onderfinanciering van het onderwijs,… Het is niet mogelijk om door symbolische acties of geïsoleerde daden een halt toe te roepen aan het asociaal beleid van de universitaire autoriteiten of de regering. Het geeft een excuus aan de autoriteiten om iedere protestbeweging neer te slaan en de politie te laten tussenkomen op onze campus.

De aanvallen op de arbeidsvoorwaarden, de privatiseringen van bepaalde diensten zoals de schoonmaakdienst, het onderhoud of een deel van de veiligheidsdienst, de privatisering van bepaalde verworvenheden voor de studenten (universitaire restaurants, cafetaria,…), passen in de winstlogica die wordt toegepast door de directie. Een ander voorbeeld van deze politiek is het afschaffen van het verlaagde inschrijvingsgeld en het afschaffen van de mogelijkheid om het inschrijvingsgeld in schijven te betalen. Al die maatregelen passen in het kader van de privatiseringen van het onderwijs, een politiek die wordt doorgevoerd door verschillende Europese regeringen.

Voor ons is het duidelijk dat er een krachtsverhouding moet opgebouwd worden aan de universiteit en dit onder zowel studenten als personeel, met een duidelijk programma en perspectieven, een verkozen leiding die steeds afzetbaar is. Daarmee kunnen we de neo-liberale aanvallen aan de universiteit tegenhouden. Die politiek moet ook gekaderd worden in de algemene aanvallen die we vandaag zien plaatsvinden (de 40-urenweek, aanvallen op de brugpensioenen, flexibiliteit, privatiseringen van openbare diensten). We moeten ons op de arbeidersbeweging richten om effectieve verandering te kunnen bekomen. Enkel de arbeidersbeweging kan de economie stilleggen om zo de druk op te voeren tegenover regering en patronaat.

Tegenover de aanvallen van het patronaat en haar politieke lakeien, is een georganiseerd antwoord nodig. De sociaal-democratie komt niet langer op voor de belangen van de jongeren en arbeiders, maar verdedigen de belangen van het patronaat. Elio Di Rupo zetelt bijvoorbeeld in de Raad van Bestuur van Dexia waarvoor hij een "onkostenvergoeding" krijgt van 32.000 euro. Of Arena, minister-president van de Franstalige Gemeenschap (PS), die het comfort op haar kabinet verbeterde voor een bedrag van 310.000 euro. De sociaal-democratie voert vandaag een neo-liberaal beleid waarbij de levensvoorwaarden van de meerderheid van de bevolking worden aangepakt. Daarom komen wij op voor de vorming van een nieuwe arbeiderspartij die de rechten en verworvenheden van de meerderheid van de bevolking verdedigt, en niet die van een kleine minderheid.

De studenten aan de ULB hebben dezelfde belangen om op te komen voor goede voorwaarden bij hun studies en werk op de campus. Enkel een massale oppositie tegen het beleid van de directie van de universiteit, kan dat beleid stoppen. Wij organiseren met EGA (Etudiants de Gauche Actifs, Franstalige Actief Linkse Studenten) een anti-kapitalistische oppositie die strijd voert voor gratis en degelijk onderwijs waarbij de studentenstrijd gekoppeld wordt aan de arbeidersstrijd. In dat kader roepen we op om mobilisatiecomités op te zetten voor de Jongerenmars voor Werk in Brussel op 19 maart.

> Massale herfinanciering van het onderwijs en het onderzoek!

> Neen aan de politie-aanwezigheid op de universitaire campus!

> Uitbating van de cafetaria en de restaurants door de universiteit onder controle van de studenten en het personeel!

> Gratis en degelijk onderwijs voor iedereen op alle niveau’s!

> Eenheid van studenten, arbeiders en werklozen tegen de neo-liberale politiek en het asociale beleid van de regering!

> Voor een nieuwe arbeiderspartij die de belangen van de meerderheid van de bevolking verdedigt!

Delen: Printen: