Nieuws van LSP, een partij om de wereld te veranderen

Internationale conferentie van het socialistisch-feministische netwerk ROSA

Op 18 en 19 maart zal het hart van het revolutionaire feminisme in Wenen kloppen

Tien dagen na de Internationale Vrouwendag wordt de eerste internationale socialistische feministische conferentie gehouden. Op 18 en 19 maart zullen in Wenen (Oostenrijk) 200 activisten uit alle continenten bijeenkomen. Een Belgische delegatie zal uiteraard aanwezig zijn!

door Emily Burns, coördinatrice van Campagne ROSA

In Iran staan vrouwen openlijk op tegen het regime. Ze doen dit samen met alle onderdrukte en uitgebuite mensen. Zelfs de terugkeer van de Taliban aan de macht kon niet verhinderen dat er in Afghanistan vrouwenprotest was. In China staan vrouwen centraal in de groeiende betwisting van de dictatuur. De huidige feministische golf is nu tien jaar oud. Er waren doorbraken en terugslagen. Maar deze golf is nog op volle gang.

In een systeem gebaseerd op ongelijkheid is elke overwinning slechts tijdelijk. De vijand waarmee we te maken hebben is georganiseerd, zeer georganiseerd, en weet elke zwakke plek uit te buiten om opnieuw aan te vallen. Nadat miljoenen mensen eindelijk het recht kregen om over hun eigen lichaam te beslissen (Ierland, Mexico, Chili), kunnen miljoenen anderen in de VS, Polen, Hongarije … geen veilige abortus meer krijgen. Seksisme wordt meer dan ooit veroordeeld, maar het aantal vrouwen dat wordt aangeklaagd wegens smaad is ook nog nooit zo groot geweest. Het proces Depp vs Heard was slechts één voorbeeld.

De pandemie en de koopkrachtcrisis hebben de rechten van vrouwen en LGBTQIA+-personen aangetast, onder meer door hun financiële onafhankelijkheid te ondermijnen. Gelukkig wint de strijd van de arbeidersklasse voor meer koopkracht overal aan kracht. Opnieuw staan sectoren waar vrouwen in de meerderheid zijn in de voorste gelederen van de strijd: gezondheidszorg, sociale diensten en onderwijs.

Het potentieel om terug te vechten is even groot als de woede. Het aangrijpen om een einde te maken aan onderdrukking, zoals seksisme, vereist effectieve inzet en organisatie. Het internationale feministische socialistische netwerk ROSA is vastbesloten ervoor te zorgen dat geen enkele kans om vooruitgang te boeken in de richting van de omverwerping van het kapitalisme en de emancipatie van vrouwen en de mensheid wordt verspild. De aanpak van ROSA is uniek: een echt internationalisme, een klassenanalyse waarin de strijd tegen alle vormen van onderdrukking centraal staat, een programma dat uitgaat van de dagelijkse behoeften en zich ontwikkelt tot de transformatie van de hele samenleving. We zijn jongeren, vrouwen, LGBTQIA+ mensen, arbeiders die niet bang zijn om te vechten en de tijd te nemen om dat effectief te doen rond een centrale as: geen vrouwenemancipatie zonder socialisme, geen socialisme zonder vrouwenemancipatie!

In Ierland speelde ROSA een sleutelrol in de strijd voor de opheffing van het grondwettelijk verbod op abortus. Na de dood van een jonge vrouw die door abortus gered kon worden in 2012, stonden activisten van ROSA vooraan in de woede-uitbarsting en werd dit aangegrepen om tot een overwinning te komen. ROSA blijft in Ierland een centrale rol spelen in de opstand tegen gendergerelateerd geweld en victim blaming.

De intrekking van Roe v Wade, de uitspraak die het recht op abortus in de VS toekende, leidde tot massaal protest. Gemeenteraadslid Kshama Sawant nam het initiatief om van Seattle de eerste veilige toevluchtstad te maken inzake abortus. De politie mag er geen bevelschriften uitvoeren die verband houden met anti-abortuswetten in andere staten.

In Wenen organiseerden ROSA-activisten een grote solidariteitsbeweging met de strijd in Iran. Dit bracht vrouwen en jongeren samen om te strijden voor een samenleving die vrij is van onderdrukking en uitbuiting. Hiermee werden groepen teruggedrongen die het protest tegen de dictatuur in Iran willen ombuigen naar de terugkeer van een monarchistische dictatuur.

In Brazilië zijn activisten betrokken bij de strijd tegen Bolsonaro en zijn extreemrechtse krachten en voeren ze campagne voor echte verbeteringen voor vrouwen, zwarte en inheemse mensen en de hele arbeidersklasse en armen.

We zullen deze voorbeelden van strijd bespreken en nagaan wat we ervan kunnen leren om de beweging overal ter wereld vooruit te helpen. Mis deze kans niet!

Neem deel en steun de conferentie door bij te dragen aan de reiskosten van activisten uit Brazilië, Zuid-Afrika, Nigeria, Mexico, Chili, Rusland, China … Stort een bijdrage op de rekening van Campagne ROSA – BE54 5230 8095 8497 – met als mededeling ‘internationale conferentie’.

Meeting met Nigeriaanse marxist

Arbeiders, jongeren en de arme massa’s in Afrika bezuiden de Sahara zijn hard getroffen door de gevolgen van de pandemie en de klimaatverandering. Het is ook het gebied waar de gevolgen van de stijgende voedsel- en energieprijzen het meest acuut zijn. De afgelopen drie jaar zijn in alle hoeken van het continent massale opstanden uitgebroken. Afrika ten zuiden van de Sahara is zeer kwetsbaar voor conflicten tussen imperialistische machten en de wereldwijde economische crisis zal verwoestende gevolgen hebben voor de massa’s. Alleen een onafhankelijk antwoord van de arbeidersbeweging kan het continent een uitweg bieden. Neem deel aan deze bijeenkomst met Dagga Tolar, woordvoerder van de Movement for a Socialist Alternative in Nigeria (de zusterorganisatie van LSP/PSL).

Maandag 6 februari om 19u30 in de Pianofabriek

Zorgbetoging

Dinsdag was er een bijzonder sterke zorgbetoging. Er werd gesproken van 22.000 aanwezigen, wat erg veel is voor een betoging van de sector. De betoging toonde een breed gedragen woede over het gebrek aan respect. Met applaus alleen zullen we er niet komen, was een vaak gemaakte vaststelling. LSP-leden namen deel aan delegaties van hun werkplaatsen of vakbondsafdelingen. Andere LSP-leden namen mee het voortouw van een delegatie van Sociaal Werk in Actie. Daarnaast hadden we een stand en verkochten we 43 exemplaren van ons maandblad.

Zomerkamp van 7 tot en met 13 juli

Het jaarlijks zomerkamp dat Campagne ROSA, ALS en LSP samen organiseren is terug! Let op: deze week vol marxistische vorming, revolutionaire ideeën, plezier ontspanning en sport vindt dit jaar in de tweede week van juli plaats.

Seksisme, racisme, LGBTQIA+fobie, klimaatcrisis, geweld, ongelijkheid en oorlog, … Discriminatie en geweld maken deel uit van ons leven en dat pikken we niet meer. Steeds meer mensen gaan daarom in protest. Strijden tegen ongelijkheid, onderdrukking, imperialisme en de uitbuiting van mens en natuur betekent dat we onze strijd om vandaag verandering te eisen niet mogen los zien van een strijd tegen kapitalisme!

Met welke strategie en programma we onze strijd kunnen voeren is wat we op het zomerkamp uitgebreid bespreken. Elke deelnemer kiest uit bijna 100 workshops, meetings en groepsdiscussies die doorgaan zowel in het Nederlands, Frans als Engels. Naast het hoofdprogramma zijn ook sport, spel en cultuur activiteiten gepland.

We nodigen opnieuw tientallen internationale activisten uit van International Socialist Alternative (ISA) en ROSA International. Naast hen zullen nog ongeveer 200 andere activisten aanwezig zijn. Bereid je dus voor op een week vol unieke ontmoetingen!

Inschrijven kan via deze link: https://forms.gle/cujnw6J3RMhvg2uH8

Foto’s van het zomerkamp vorig jaar:

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist