Genoeg is genoeg! Er is geld voor meer middelen!

Pamflet van Sociaal Werkers in Actie dat vandaag verspreid wordt

Terwijl mensen moeten wachten, verzuipen we als sociaal werkers in het werk

De prijzen van energie en producten swingen de pan uit. De inflatie zorgt ervoor dat het leven onbetaalbaar wordt, voor mensen in armoede, maar ook steeds meer voor mensen die voorheen wel voldoende hadden. Waar in 2010 115000 Belgen elke maand hulp bij de Voedselbanken zochten, is dit in de eerste helft van dit jaar gestegen tot 204.000! Als sociaal werkers zien we de ellende van dichtbij en is het dweilen met de kraan open.

De wachtlijsten in de psychologische en psychiatrische zorg, voor sociale huisvesting, voor hulp bij een beperking,… zorgen ervoor dat het welzijnswerk al lang overstroomt. Meer dan 182000 mensen staan op de wachtlijst voor een sociale woning. Wat doet Minister Diependaele in Vlaanderen? 575 miljoen euro subsidies geven aan bouwpromotoren om in hun projecten ook een ‘betaalbaar’ deel te voorzien. Hij wil winsten van bedrijven vergroten, in plaats van die winsten net aan te slaan voor een publieke, sociale huisvesting. Dit is onaanvaardbaar!

Nog nooit zo’n grote winsten voor grote bedrijven: geld genoeg, toch?!

Dat onze levensstandaard er zo erg op achteruit gaat, staat in schril contrast met de enorme winsten van bedrijven. De 5.000 grootste industriële en commerciële bedrijven in België hebben vorig jaar 36 miljard euro winst geboekt. Dat is een verdubbeling ten aanzien van 2020. De meeste mensen hangen af van een job om een goed bestaan te leiden en kunnen niet in de winsten delen, waardoor meer en meer mensen de facturen niet meer kunnen betalen.

En dan moeten wij horen dat er geen geld is? Genoeg is genoeg! Het kapitalisme en haar vrije markt werken niet: de winsten nemen toe en de levensstandaard daalt. Dit systeem kan het welzijn van mensen niet garanderen. We staan dag in dag uit brandjes te blussen met de beperkte middelen.

Weg met die wachtlijsten en tekorten!  Meer middelen voor een uitgebouwd, publiek sociaal werk!

De schrijnende tekorten en dikwijls lange wachtlijsten voor hulp en bijstand groeien verder door de energiefacturen. De kosten zorgen immers voor een afname van personeel, zelfs tot faillisementen, als ook tot de toename van mensen in nood. Er dreigen ook nieuwe besparingen en het terugschroeven van subsidies te komen doordat de regeringen schulden maken om de winsten van bedrijven te redden. We moeten dit stoppen! Het alternatief is voor handen: gebruik de gigantische rijkdom die nu in winsten opgaat voor een uitgebouwd, publiek sociaal werk.

Met diezelfde middelen kunnen de lonen fors omhoog en kan de stap naar een 30-uren werkweek zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen gezet worden. Dit is nodig om dit essentieel beroep te kunnen blijven uitoefenen en als sociaal werker ook zelf de facturen te kunnen betalen. De stakingen en betoging van de sociaal werkers van de Brusselse OCMW eind 2022 tonen dat sociaal werkers zich kunnen organiseren om de strijd voor deze eisen door te zetten!

Nu verder!

De betoging van 31 januari kan het beginpunt zijn van een nieuwe beweging. Laten we zoals eerder acties opbouw tot resultaten die het verschil maken:

  • Stop de commercialisering en vermarkting van het sociaal werk!
  • Meer middelen voor sociaal werk: investeer in publieke diensten die iedereen garantie bieden voor een degelijk leven!
  • Blokkeer de energieprijzen en duurzame energie voor iedereen: nationalisatie van de volledige energiesector!
  • Breek de loonnormwet: een fundamentele loonsverhoging voor iedereen!
  • Een 30-uren werkweek zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen.
  • Sociaal werk kan niet langer ingezet worden als repressie: voor publieke basisdiensten die preventief werken curatief sociaal werk overbodig maken!

Laten we als verpleegkundigen, zorgverstrekkers en sociaal werkers samen strijden via een gezamenlijk opbouwend actieplan voor deze vooruitgang! De Zorg in Actie, Sociaal Werkers in Actie en vakbonden samen! De afgelopen twintig jaar deden we het in de sector al met succes, denk maar aan de Witte Woede en het afdwingen van extra middelen en een dertiende maand. Doordat we ons samen organiseren, kunnen we bouwen aan een kracht die wel degelijk verandering brengt.

Zorg en sociaal werk samen!

Laten we als verpleegkundigen, zorgverstrekkers en sociaal werkers samen strijden via een gezamenlijk opbouwend actieplan voor deze vooruitgang! De afgelopen twintig jaar deden we het in de sector al met succes, denk maar aan de Witte Woede en het afdwingen van extra middelen en een dertiende maand. Doordat we ons samen organiseren, kunnen we bouwen aan een kracht die wel degelijk verandering brengt.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist