Hydro/Raeren. Na staking van vier uur worden ontslagen ingetrokken.

Met een staking gedurende vier uur, werd door de arbeiders van Hydro Aluminium in Raeren (vlakbij Eupen) op 2 december geantwoord op de afdanking van een aantal collega’s. De staking leidde tot succes: door bewust een actie op te zetten, werd de druk op de directie opgevoerd waardoor deze moest toegeven.

Jan Croe

Zonder enige waarschuwing en zonder het naleven van de regels inzake mondelijke en schriftelijke verwittigingen, ging de directie volgens een vakbondsmilitant met het botte mes door het personeelsbestand. Het was de vijfde afdanking op anderhalf jaar zonder enige voorafgaande verwittiging. Dit zorgde voor een versterking van het ongenoegen van het personeel tegenover de directie. De werknemers vreesden voor hun arbeidsplaats zodra er kleine fouten gemaakt werden. Onder zo’n druk wilden en konden de werknemers niet langer werken. Bijgevolg werd een personeelsvergadering belegd waar beslist werd om het werk neer te leggen. De consequente eenheid in de actie zette de directie dermate onder druk dat deze niet anders kon dan het ontslag intrekken. Ook een ander ontslag werd onmiddellijk ingetrokken.

Bij Hydro Aluminium in Raeren werken zo’n 300 arbeiders. De Hydro groep is actief in 40 landen en stelt samen zo’n 36.000 werknemers tewerk. Het bedrijf stelt zichzelf voor als de derde grootste aluminium leverancier op wereldvlak. De afgelopen 19 jaar was er geen enkele staking in Raeren, maar nu werd de directie geconfronteerd met het feit dat het de werknemers zijn die verantwoordelijk zijn voor het produceren van de winst. Deze overwinning was belangrijk, niet enkel voor de werknemers van Hydro maar voor heel de regio van Duitstalig België. Door beroep te doen op de actiebereidheid van de werknemers, heeft de vakbondsdelegatie bij Hydro Aluminium aangetoond dat strijd loont.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist