Brazilië: mobilisatie van werkende klasse nodig tegen poging tot staatsgreep

Eerste reactie door Liberdade, Socialismo e Revolução (LSR, onze zusterorganisatie in Brazilië)

De ernstige gebeurtenissen van zondag 8 januari bevestigen eens te meer dat de strijd tegen de gifslang van het Bolsonarisme en tegen extreemrechts in het algemeen een centrale taak blijft van de arbeidersbeweging, de Braziliaanse bevolking en de linkerzijde. Deze confrontatie moet op straat plaatsvinden, via de massale mobilisatie van de werkende klasse. We kunnen niet langer wachten op de instellingen, zoals ons sinds de verkiezingen wordt gevraagd.

De gewelddadige invasie van het hoofdkwartier van de ‘drie machten’ (het presidentieel paleis, het parlement en het hooggerechtshof) in Brasilia door aanhangers van Bolsonaro en met de medeplichtigheid en steun van de regionale regering en andere autoriteiten, moet op gepaste wijze worden beantwoord. Het moet niet alleen krachtig worden veroordeeld, maar ook leiden tot de bestraffing van alle verantwoordelijken.

Het kwaad moet bij de wortel aangepakt worden, waarbij de echte leiders van deze extreemrechtse coupbeweging verantwoordelijk worden gesteld, met inbegrip van Jair Bolsonaro zelf, zijn clan en hun bondgenoten.

Het volstaat niet om op institutionele antwoorden te wachten. We moeten meteen aan de basis mobiliseren, met de vakbonden, sociale bewegingen, jongerenorganisaties en alle onderdrukten in Brazilië. Er kunnen en moeten actiecomités opgezet worden op de scholen, werkplaatsen en in de wijken om de ernst van de situatie te bespreken en om op te roepen tot grote betogingen die de straten in heel het land innemen, ook in Brasilia.

Een grote demonstratie van de kracht van de arbeidersklasse zou, indien deze krachtig en goed georganiseerd is, de Bolsonaristische schurken intimideren en druk zetten op die lagen die twijfelen aan de ernst van het gevaar van deze coupbeweging.

Het zou bovendien druk zetten om alle instellingen om over te gaan tot de bestraffing van alle verantwoordelijken, ook de leiders ervan. Het zou de strijd versterken om de agenda van de werkende klasse centraal te stellen in de verdediging van democratische vrijheden en sociale rechten als onderdeel van de strijd voor sociale transformatie.

Liberdade, Socialismo e Revolução (Vrijheid, Socialisme en Revolutie, ISA in Brazilië) staat schouder aan schouder met de organisaties van de arbeidersklasse en sociale bewegingen in de strijd tegen elke extreemrechtse dreiging.  

“Tegen de coupplegers: mobiliseer voor onze rechten en voor radicale verandering”

Pamflet van LSR op de acties van 9 januari

De gewelddadige coupaanvallen van de Bolsonaristische horde op zondag in Brasilia moeten door iedereen krachtig worden afgewezen. Bolsonaro moet ter verantwoording worden geroepen en gestraft worden voor zijn couppoging.

Maar dat is niet alles.

De gebeurtenissen in Brasilia moeten ook dienen om de ogen te openen van degenen die de ernst onderschatten van het moment dat we doormaken en de noodzaak van een onafhankelijke mobilisatie van de arbeidersklasse om extreemrechts te stoppen.

Ze zouden mensen er ook voor eens en altijd van moeten overtuigen dat het een vergissing is om te vertrouwen op de veronderstelde ‘normale’ werking van de instellingen als een manier om de extreemrechtse dreiging in te dammen.

Deze instellingen hebben niet gewerkt om aanslagen zoals die van zondag te stoppen. Of misschien is het beter om te zeggen dat ze functioneerden zoals ze altijd doen: met een ijzeren vuist tegen arme, zwarte en strijdende arbeiders en met passiviteit, nalatigheid of medeplichtigheid als het gaat om de rechtervleugel en de lakeien van het grootkapitaal en de agro-industrie.

De aanvallers op het ‘Praça dos Três Poderes’ (het ‘plein van de drie machten’) in Brasília hadden de actieve medewerking van de politie van het federale district, de secretaris van openbare veiligheid (de voormalige minister van Bolsonaro, Anderson Torres) en zelfs van gouverneur Ibaneis Rocha zelf.

Is dit een verrassing?

Ibaneis en de politie van het Federale District hadden al eerder blijk gegeven van hun medeplichtigheid met de coupplegers. Opmerkelijke voorbeelden daarvan waren hun criminele afwezigheid bij de aanvallen op het hoofdkwartier van de federale politie op de dag van de benoeming van Lula door het Hooggerechtshof (12 december) en de poging tot een terroristische aanslag op de luchthaven van Brasília (24 december) door Bolsonaristen.

Maar het gaat niet alleen om de medeplichtigheid van autoriteiten die dicht bij de Bolsonaristische beweging staan. Er was ook sprake van traagheid, inschikkelijkheid of nalatigheid van de autoriteiten van de huidige regering.

De door Lula benoemde minister van Defensie, José Múcio, verdedigde publiekelijk het vermeende “democratische recht” om te demonstreren van degenen die voor de legerkazernes stonden en een militaire coup eisten, dezelfde mensen die zondag in Brasilia terroristische acties en aanvallen organiseerden.

Hetzelfde geldt blijkbaar voor de commandanten van de strijdkrachten die pro-coup bijeenkomsten buiten de kazernes gedoogden en ermee verbroederden.

President Lula zelf en zijn minister van Justitie en Openbare Veiligheid, Flávio Dino, hebben het meer dan voorspelbare risico van dit soort aanvallen onderschat. Evenzo bleek al het vertrouwen in het Hooggerechtshof en zijn chef, Alexandre de Moraes, niet voldoende om de coup-initiatieven in te dammen.

Zelfs met het ingrijpen van de federale regering in het federale district, de tijdelijke schorsing van Ibaneis Rocha en de arrestatie van honderden deelnemers aan de aanslagen in Brasilia is de dreiging niet voorbij.

De pogingen om wegen, snelwegen en Petrobras-olieraffinaderijen te blokkeren na de aanvallen in Brasilia tonen dat de extreemrechtse schurken ook de komende tijd actief zullen blijven, zelfs indien de pogingen voorlopig geen grote gevolgen hadden.

Wat moeten we dan doen?

We moeten ons voorbereiden op een lange strijd tegen extreemrechts en voor onze rechten zonder illusies en valse hoop in instellingen en in het politieke regime!

Vandaag is het duidelijker dan ooit dat alleen de georganiseerde mobilisatie van de arbeidersklasse, die op straat en op de werkplek haar kracht toont, in staat zal zijn om de coup-aanvallen en de terroristische initiatieven van extreemrechts tegen te gaan.

We juichen de oproep om vandaag te betogen toe. Deze hadden al lang geleden moeten plaatsvinden, in ieder geval sinds de verkiezingen of tijdens de eerste wegblokkades van aanhangers van Bolsonaro. Er was echter een besluit van de top van de beweging dat er geen straatactiviteiten mochten plaatsvinden om zogenaamd de verkiezing en inauguratie van Lula niet te verstoren. Het resultaat is dat extreemrechts ongehinderd de straat op is gegaan. Er is nood aan onafhankelijke actie van de arbeidersklasse, voorbereid door de basis.

Deze betogingen moeten een eerste belangrijke stap vormen in een strijd die moet worden voortgezet, een strijd ter verdediging van democratische en sociale rechten en tegen de coup van Bolsonaro.

Vanaf vandaag moeten bijeenkomsten en vergaderingen worden georganiseerd op werkplekken, scholen en in buurten. Een permanente mobilisatie via strijdcomités moet worden opgebouwd zodat we een snelle reactiecapaciteit hebben bij nieuwe couppogingen en andere aanvallen, inclusief de zelfverdediging van organisaties van de arbeidersklasse en sociale bewegingen.

Bolsonaro moet direct verantwoordelijk worden gesteld voor de coupaanvallen. We moeten ook de bestraffing eisen van medeverantwoordelijke politici, zakenlieden en militairen. Onderzoekscommissies door de bevolking en aanklachten kunnen worden georganiseerd om de deelname van die medeverantwoordelijken aan de acties aan de kaak te stellen.

Naast de strijd tegen de staatsgreep en tegen elke vorm van amnestie voor de misdaden van Bolsonaro en zijn handlangers, moeten we de strijd opvoeren om het project van Bolsonaro en de kapitalisten in Brazilië voor eens en voor altijd te kunnen stoppen.

Dit betekent, om te beginnen, de intrekking eisen van de contrahervormingen en reactionaire aanvallen van de afgelopen periode, zoals de contrahervormingen op het gebied van arbeid en sociale zekerheid, het uitgavenplafond, privatiseringen, de onafhankelijkheid van de Centrale Bank, de geheime begroting, enz.

Deze eisen zullen alleen worden ingewilligd met veel strijd van onze kant en niet door de goede wil van de regering.

Om het land uit deze crisis te halen, zullen deze maatregelen een programma vereisen dat wordt uitgediept in een antikapitalistische en socialistische richting, inclusief de nationalisatie van sleutelsectoren van de economie onder arbeiderscontrole. Een onafhankelijke beweging van de arbeidersklasse en de socialistische linkerzijde, inclusief de PSOL, moet dit socialistische programma naar voren brengen.

Alleen de onafhankelijk georganiseerde en gemobiliseerde kracht van de arbeidersklasse vormt een garantie tegen een staatsgreep en extreemrechts en de hoop op een betere toekomst voor het Braziliaanse volk. LSR (ISA in Brazilië) maakt deel uit van deze strijd! Sluit bij ons aan!

Wij zeggen

  • Straf alle verantwoordelijken voor de coupaanvallen in Brasilia en de rest van het land, te beginnen met Bolsonaro, zakenlieden, politici en het leger. Organiseer volkscomités om de coupplegers in het hele land aan te klagen en hun rol te onderzoeken.
  • Bouw een verenigde dag van strijd van de vakbonds-, volks-, studenten-, vrouwen-, zwarte, LGBTQIA+ en inheemse volksbewegingen tegen de coup van Bolsonaro, voor de intrekking van de contrahervormingen en aanvallen van de afgelopen periode en voor een alternatief van de werkende klasse voor de crisis.
  • Organiseer de eenheid van de socialistische linkerzijde, onafhankelijk van de regering, om een strategie van arbeidersstrijd en een socialistisch programma als alternatief te verdedigen.
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist