Eindejaarskwis: dit was 2022!

Bij wijze van nabeschouwing over het afgelopen jaar dienen niet enkel de gevestigde media hun jaaroverzichten over ons uit te storten. Traditiegetrouw hebben we daar ook een in lichte satire en sociale strijd gedrenkte eindejaarskwis voor. 2022 deed veel gezinnen in de werkende klasse pijn. Het wordt tijd dat we met de arbeidersbeweging het tij keren en de burgerij een koekje van eigen deeg geven. Doe – als het echt moet met een muts van de Kerstman op en droge rode wijn bij de hand – mee met onze kwis!

1/ Koning Filip had het in zijn kersttoespraak over de vele crisissen die onze maatschappij teisteren. Van de milieucrisis, over de hoge inflatie, gigantisch oplopende energiefacturen tot de oorlog in Oekraïne. Volgens de koning kunnen we al deze crisissen te boven komen door samenwerking tussen de klassen. Ziehier hoe die “samenwerking” de afgelopen 40 jaar verliep: de rijkste 1% werd stinkend rijk met de middelvinger in de lucht, de rest van de bevolking belandde in steeds grotere aantallen in de bestaansonzekerheid en armoede. Volgens koning Filip helpt “elk vriendelijk, welwillend gebaar” om de milieucrisis het hoofd te bieden. Welk gebaar stelde de koning op dit gebied reeds zelf?

a. Koning Filip liet het wagenpark in Laken vergroenen. De koning installeerde eigenhandig 20 laadpalen in de koninklijke garages.

b. Filip doet zijn boodschappen voortaan met de koninklijke bakfiets en bezigt dikwijls ook de Brusselse metro.

c. Filip schreef de multinationals in België aan – diegene waar hij zelf zo vaak de valiezendrager van is – om vriendelijk en welwillend hun miljardenwinsten niet naar het buitenland te versluizen, zodat er groene en sociale investeringen kunnen gebeuren.

d. Filip stelde een kleine daad van zorg voor de planeet en doorprikte de banden van alle sportbolides van broer Laurent.

Antwoord: Geen van allen. Filip is een rijke lapzwans die ons geen klassensamenwerking moet aanpraten. Zonder een breuk met het kapitalistische systeem waar het koningshuis een symbool van is, geen oplossingen voor mens en milieu.

2/ Hoe heette de film over 2 criminelen en een dansvloer die het afgelopen jaar na een barnumcampagne in de media volle zalen trok?

a. Priester Daens – het vervolg. In de ban van Dennis Black Magic

b. Rijk zijn doet geen zeer.

c. Ja, zo was het neoliberale tijdperk: toen rijke klojo’s met een zwarte boekhouding nog gevierd werden.

d. Zillion.

Antwoord: d

3/ De afgelopen maanden putten de burgerlijke media zich uit in tips om onze energiekosten enigszins te drukken. Geen zinnig mens zal hulpvaardige suggesties afslaan als ze kunnen helpen om de veelkoppige, gas gorgelende en vuur spuwende draak van de exploderende levenskost enkele klauwen af te knippen. Jammer maar helaas, werden tal van de meest voor de hand liggende tips op onbegrijpelijke wijze over het hoofd gezien. Welke?

a. Probeer de lichaamswarmte van uw gezinsleden te vangen met de fonkelnieuwe warmtestofzuiger van Philips. Die we u vriendelijk als gadget tussen onze commerciële e-mails aanbieden.

b. Wanneer u thuis de afwas doet, doe dit in de keuken al lopend, zodat u genereus uw eigen energiebron wordt. Verbind uw enkels via elektrische bedrading met de warmtepomp en maak winst op uw afwasloopje door de hele buurt van positieve energie te voorzien. (Nvdr: als u van uitputting erbij neervalt als warmtebron, is onze redactie niet verantwoordelijk. Voor zover we dat al niet waren. Het heet kapitalisme voor iets.)

c. We begrijpen volkomen dat u de energiemultinationals haat, maar een lagere energiefactuur begint bij jezelf. Mogelijk vindt u dat energie een publieke dienst dient te zijn, maar helaas vinden de bazen van onze mediagroepen dat niet. Vandaar onze eerste journalistieke hulp bij maatschappelijke ongevallen: trek je bretellen op en kijk naar wat je zélf kan doen.

d. Trek massaal de straat op, betoog en staak tegen die gieren van energiekapitalisten. Stop niet bij het blokkeren van de prijzen, onteigen de energiegiganten die onze portefeuille plunderen. Lang leve het wereldsocialisme.

Antwoord: d

4/ Begin oktober organiseerde Code Rood – een alliantie van milieu- en activistische organisaties – een brede blokkade van sites van de grootvervuiler Total in Wallonië en Antwerpen. Door te strijden voor publieke eigendom onder controle van de werkenden van de energiesector en voor democratisch socialisme kunnen we én de werkenden in deze bedrijven winnen voor een groene transitie én het klimaat beschermen. Een volstrekt onproductieve aanpak, eerder uitdrukking van een desastreus doomerisme, was het zich in musea vastkleven aan kunstwerken vanwege geïsoleerde en wanhopige klimaatactivisten. Welk systeem, zo verklaarde Greta Thunberg ter gelegenheid van de klimaattop in Egypte, is onverenigbaar met de verdediging van het milieu?

a. Het tantrisme

b. Het stalinisme

c. Het kapitalisme

d. Het alpinisme

Antwoord: c, het kapitalisme, dat volgens Thunberg “omvergeworpen moet worden”. Zo hoort u het ook eens van een ander.

5/ Bart De Wever, cultuurdrager bij de NVA, maakte bij het begin van het academiejaar een tournée générale langs de Vlaamse universiteiten. Kop van jut was het spook van “woke”. Kortom, datgene wat de rechtse liefhebbers van het kapitalisme er dag en nacht van weerhoudt, in hun polemische ijver, om het wegzinken van het winstsysteem van interessante commentaar te voorzien. De Wever – een historicus van opleiding, waarvan je aanneemt dat het toogpraat moet indammen – moest naar verre buitenlanden verwijzen om de excessen der woke-aanhangers aan te klagen. Welke vorm van conservatieve cultuur bracht De Wever als tegengewicht voor “woke” naar voren?

a. De herstelling van het graf van Borms, de nazicollaborateur

b. De afbraak van de culturele sector in Antwerpen. Geen Vlaamsere cultuur, volgens de NVA, dan neoliberale afbraakcultuur.

c. De Wever las theatraal voor uit de regeringsverklaringen van Liz Truss (neoliberale schietstoel in Engeland)

d. De Wever bood de aanwezigen op zijn lezing gratis vaten bier aan, zodat ze zich niet te lang op de inhoud hoefden te concentreren

Antwoord: a, b en d

6/ Als De Wever het graf van Borms laat herstellen als toppunt van conservatieve cultuur, dan moet Philip Dewinter van het Vlaams Belang natuurlijk nog iets ergers verzinnen om aan de bak te blijven komen. Waarom niet een letterlijke nazitheorie recycleren? De theorie van de Untermenschen? Bwa nee, da’s voor na 2024. Het nazi-praktijkje om de vakbonden met geweld af te schaffen? Blijft een natte droom van Philip. De Omvolking van het  Avondland? Ja! Aan welke universiteit ging Maarten Boudry – de neoliberale rationalist – in discussie met Dewinter, om hem erop te wijzen dat nazisme niet fijn is en dat het kapitalisme veel beter is dan dàt?

a. De Vrije Universiteit Brussel

b. De Onvrije Universiteit Brussel

c. De Katholieke Universiteit Leuven

d. De Niet Zo Katholieke Universiteit Leuven

e. De Universiteit Gent

Antwoord: e

7/ In Sri Lanka ontstond er het afgelopen jaar een massale revolte tegen hoge prijzen, armoede en ontbering. We kregen plots beelden te zien van werkenden, jongeren en armen die massaal het presidentiële paleis bestormden en daarmee zeer gunstige krachtsverhoudingen uitbouwden. Helaas werden er geen democratisch verkozen raden opgebouwd in de werkplaatsen, wijken en scholen om de hele samenleving met de massa van de bevolking over te nemen en het wereldsocialisme een duwtje in de rug te geven. Aan welke aardse geneugten gaven de Sri Lankese werkenden en armen zich over eens ze zich meester hadden gemaakt van het presidentiële paleis?

a. Met z’n tienen lekker app’en op het presidentiële hemelbed

b. Gezellig spetteren, vlinderslag oefenen en op het dooie gemak ronddrijven in het presidentiële zwembad

c. Lachend selfies nemen in het vertrek waar de president wekelijks het hoofd van de politie ontving

d. De klantendienst van De Morgen bellen en dreigen om hun abonnement op te zeggen wegens dat schandalige artikel over de recente spoorstaking

Antwoord: a, b en c. Gelukkig hoeven ze in Sri Lanka de commentaren van Bart Eeckhout – trouwe dienaar van mediakapitalist Van Thillo – over de spoorstaking niet te lezen.

8/ Ook Gert Verhulst – nu we het toch over overbodige kapitalisten hebben – ergerde zich dit jaar aan het universele spook van “woke”. Je zou zeggen dat die rijke stumperds ons ergens mee willen afleiden. Maar OK. Tijdens een uitzending van zijn “Tafel van 4” vond Verhulst het nodig om het n-woord omtrent de zwarte medemens tientallen keren te bezigen. Dit – jawel, er was bij Verhulst een hogere missie in het spel – om na te gaan of het woord nog wel “vrij” was.

In het kader van onze persoonlijke strijd voor de vrije meningsuiting willen we ook enkele scheldwoorden voor het kapitaal en haar vriendjes terug in ere herstellen. Welke van de volgende krachttermen moeten massaal door de werkenden en onderdrukten terug in voege worden gebracht?

a. Bazenpoeper

b. Klotekapitalist

c. Exploiterende bloedzuiger

d. Exploiterende bloedzuiger die dringend moet omvergeworpen worden door de arbeidersklasse

Antwoord: Als we het in de 21e eeuw beschaafd willen houden: allemaal.

9/ Met de oorlog in Oekraïne kroop de barbarij weer een stapje dichterbij. Wee ons gebeente, als we ons lijf en leden toevertrouwen aan deze of gene imperialist. Of dat nu Poetin is met zijn verwoestende oorlog of de Navo, die met haar uitbreiding richting Oosten gevaarlijke spelletjes speelde. Bij het begin van de invasie rechtvaardigde Poetin de militaire inval met een ellenlange, uit zijn hoogsteigen koker ontsproten geschiedenisles. Welke marxist moest het daarin ontgelden en waarom?

a. Leon Trotski, omdat die vocht tegen de stalinistische bureaucratie waar Poetin een product van was (“Dankzij de KGB kon ik op snoepreis naar andere stalinistische paradijzen, zoals Oost-Duitsland en Bellewaerde” – aldus Poetin)

b. Karl Marx, omdat die ooit meende dat een Russisch kapitalisme niet nodig was (“Nogal wiedes dat dat wèl nodig was: om onze zakken te vullen” – aldus de Kremlinpotentaat)

c. Vladimir Lenin, omdat die het recht der naties op zelfbeschikking erkende (“De godallemachtige smeerlap!” – aldus Poetin)

d. Rosa Luxemburg, omdat die meende dat de keuze er een was tussen socialisme of barbarij (“Fout! De keuze is er een tussen barbarij en barbarij!” – aldus Poetin en de hoofdredacties van onze vaderlandse pers)

Antwoord: c

10/ De Wereldbeker voetbal vond dit jaar plaats in Qatar, waar mensen- en arbeidersrechten onbestaande zijn en de sjeiks duizenden arbeiders offerden op het altaar van hun oliewinsten en publicitaire ambities. Wie rechten van lgbtq-personen verdedigde, werd door de lokale vazallen van de dictatuur weggehoond. Het leek op dat vlak wel een Vlaams Belang-congres. De Fifa-bonzen – zakkenvullers op het toppunt van hun kunnen – scoorden aan de rand van hun riante zwembaden en aan de rand van hun op bloed gebouwde voetbaltempels. Als moreel bederf en tirannieke domheid overal zijn, waar trek je dan nog een rode kaart voor? Bijna voor niets. Zo belichaamden ook de scheidsrechters de algehele normvervaging. Welke armband was even een heikel discussiepunt tussen de Fifa en enkele teams die symbolisch wilden protesteren?

a. De armband van de kapiteins van deze ploegen

b. De armband van Graspop van Toby Alderweireld, Kylian Mbappé en Harry Kane

c. De One Love-armband

d. De armband “Haal het geld uit het voetbal en de miljardairs uit de maatschappij!”

Antwoord: c, maar binnen 4 of 8 jaar wordt dat hopelijk ook d.

Prettige feesten voor de gehele arbeidersklasse!

(pd)

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist