Peru: stop de staatsgreep van de oligarchie tegen Pedro Castillo!

Na een poging om het Congres te ontbinden en een uitzonderingsregering af te kondigen, is de president van Peru, Pedro Castillo, uit zijn ambt gezet. Zo probeert de Peruaanse oligarchie, met de parlementaire manoeuvres van Castillo als excuus, opnieuw de door miljoenen Peruaanse arbeiders en landbouwers gekozen regering af te zetten.

Door Mauro Espínola (Alternativa Socialista, ISA in Mexico)

Diepe politieke crisis

De parlementaire coup tegen Castillo vond plaats na maandenlange pogingen van de rechterzijde en de Peruaanse oligarchie om de voormalige leraar en vakbondsman uit zijn ambt te zetten. Ze beschuldigden hem van corruptie. De regering was ondertussen een draaideur met de afgelopen maanden drie volledige regeringen die erdoor zijn gegaan. Het zijn uitdrukkingen van de diepe politieke crisis in Peru als gevolg van de druk van de rechterzijde en de oligarchie op de regering van Castillo.

Rechts buit economische onrust uit

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de wereldwijde crisis die daarmee gepaard ging, kwamen in maart honderden arbeiders in Peru op straat tegen de inflatie en de crisis. Ze klaagden het gebrek aan regeringsmaatregelen aan, terwijl Castillo campagne had gevoerd met de slogan ‘Geen arme mensen meer in een rijk land’.

De Peruaanse oligarchie hernam na de verkiezingsnederlaag het initiatief. Het had de bedoeling om de crisis te gebruiken om de regering-Castillo omver te werpen, met als doel om mogelijke hervormingen in het belang van de werkende massa’s tegen te houden. De oligarchie vreesde vooral dat de massa’s zouden aandringen op veel ingrijpender veranderingen dan voorgesteld door de schuchtere institutionele agenda van Castillo.

Sinds het begin van Castillo’s regering heeft de oligarchie haar couppogingen niet onder stoelen of banken gestoken. Integendeel, nog voor de beëdiging van Castillo dreigden de oligarchie en de Peruaanse kapitalisten ermee de machtsoverdracht tegen te houden. Enkel de vrees dat een brede steunbeweging uit de hand zou lopen, bracht de rechterzijde ertoe om niet over te gaan tot een staatsgreep. Wat is er dan nu veranderd?

Het nieuwe offensief van de Peruaanse oligarchie, die erin geslaagd is Castillo uit het presidentschap van Peru te verdrijven, kan alleen worden verklaard door de fouten en beperkingen die Castillo zelf sinds het begin van zijn ambtstermijn heeft begaan. Het duidelijkste voorbeeld hiervan waren zijn verklaringen, toen hij eenmaal gekozen was, dat hij onteigeningen van grond of welk bedrijf dan ook niet zou bevorderen, hoewel dit één van zijn campagnebeloften was.

Het nieuwe offensief van de Peruaanse oligarchie, die erin geslaagd is Castillo uit het presidentschap van Peru te verdrijven, kan alleen worden verklaard door de fouten en beperkingen die Castillo zelf sinds het begin van zijn ambtstermijn heeft begaan.

Delen:
Printen:

Het reformisme faalt in het tijdperk van wanorde

Bovendien hebben de tol van de pandemie en de economische crisis ertoe geleid dat miljoenen Peruanen Castillo steeds sceptischer bekijken. De grote zwakte van Castillo, die het rechtse offensief in de hand heeft gewerkt, is zijn politiek om het Peruaanse oligarchische kapitalisme in goede banen te leiden en de demobilisatie en desorganisatie van zijn achterban.

Castillo heeft het linkse programma waarmee hij was verkozen, afgezworen. Daardoor verloor hij de steun van de bevolking en kon hij geen uitweg uit de crisis bieden die de belangen van de arbeidersklasse en andere onderdrukte lagen van de Peruaanse samenleving zou dienen. De rechterzijde in het parlement en de heersende klasse hebben hiervan geprofiteerd. De heropbouw van de socialistische linkerzijde, gebaseerd op de strijd van de arbeidersklasse en de onderdrukten, met een socialistisch programma dat leert van de fouten van Castillo, is de centrale taak die voor ons ligt.

Socialisten en revolutionairen verzetten zich tegen de staatsgreep tegen Castillo, want we begrijpen dat dit de arbeidersklasse en de armen van Peru alleen maar meer tragedies zal brengen. We erkennen niet dat het corrupte parlement het gezag heeft om Castillo te veroordelen en eisen zijn vrijheid. Dit is geen verdediging van het programma of de methoden van Castillo, maar integendeel de erkenning van de noodzaak om een revolutionair alternatief voor de werkenden en landbouwers op te bouwen, een alternatief dat een programma van socialistische strijd in zich draagt.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist