Nieuws van LSP, een partij om de wereld te veranderen

Geslaagde antifascistische betoging in Gent

Op 1 december was er een geslaagde antifascistische betoging in Gent. Op deze website hebben we daar al verslag van uitgebracht (zie dit artikel en bijhorende foto’s). Op de betoging verkochten we een 35-tal exemplaren van maandblad De Linkse Socialist en werden vier abonnementen gemaakt. Twee aanwezigen werden meteen lid van Campagne ROSA. Daarnaast verkochten we voor 50 euro aan boeken. Verder haalden we tientallen contactgegevens op. Dat is belangrijk: met één actie zullen we extreemrechts en andere uitingen van verdeeldheid niet stoppen, we moeten bouwen aan een krachtsverhouding.

Foto door Pol

Vormingsdag over Russische Revolutie in Antwerpen

Zaterdag was er in Antwerpen een vormingsdag over de Russische Revolutie. Gedurende de dag waren er vier inleidingen, een film en heel wat discussie. We begonnen met een algemeen overzicht, van de ontwikkeling van de socialistische partij in Rusland tot de oktoberrevolutie in 1917 onder leiding van de Bolsjewieken. Daarna bracht Anja Deschoemacker een inleiding over de rol van vrouwen en van de strijd tegen onderdrukking in de revolutionaire beweging en in Rusland in het bijzonder. In de namiddag werd eerst een film getoond waarna Koerian inleidde over cultuur en revolutie. De dag werd afgesloten met een vakbondsdelegee die de opgang van het stalinisme in Rusland schetste. Met 28 aanwezigen was de vormingsdag een succes. Dankzij de kookkunsten van Mathias en Stef haalden we bovendien ruim 100 euro strijdfonds op met een middagmaal. Aan de boekenstand werd voor 100 euro materiaal verkocht. De aanwezigen waren het erover eens: dit is voor herhaling vatbaar.

Waarom ik lid werd van LSP

“De COVID-crisis had mij als moeder geïsoleerd. Van de ene dag op de andere werden mijn stem, mijn koopkracht en mijn mogelijkheden tot niets gereduceerd en ik voelde me verwoest door sociale kwesties. De overheid wilde deze zaken individualiseren en ons volledig buiten beeld laten. Ik besloot lid te worden van LSP om een gemeenschappelijke kracht te creëren die in staat is individuele problemen tot een politieke kwestie te maken. Kameraden (zoals Simon) zijn mijn steun en toeverlaat geweest, dus een stap naar hen toe zetten om mijn situatie verder te politiseren was een echte verademing in het isolement waarin ik me bevond. Het bood antwoorden op mijn vragen en gaf politieke steun aan mijn eisen.” 

Diamela, Tongeren

Ambitieus bouwen aan een revolutionaire partij in België

Een congres organiseren in de nasleep van een algemene staking was een uitdaging die LSP op briljante wijze aanging. De staking van 9 november drukte zijn stempel op de rijke discussies die de drie dagen van deze belangrijke gebeurtenis kenmerkten. De strijd voor een democratische socialistische samenleving begint met de opbouw van een strijdmiddel, dat op democratische en efficiënte wijze moet functioneren.

door Stéphane Delcros uit maandblad De Linkse Socialist

Het congres profiteerde van de aanwezigheid van kameraden van onze zusterafdelingen in de VS en Oostenrijk, die ook deelnamen aan onze interventie op de stakingspiketten de dag ervoor. Natuurlijk is er veel gesproken over het soort offensief programma voor nationalisatie van de sleutelsectoren van de economie waarmee de arbeidersbeweging zich moet wapenen en over de noodzaak van strijdbaar revolutionair vakbondswerk. Maar er werd ook ingegaan op de stakingsbewegingen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, de inflatie en de verdieping van de economische wereldcrisis in een recessie, de klimaatcrisis, de oorlog in Oekraïne, de vooruitzichten voor de verkiezingen van 2024 in België, de strijd tegen discriminatie … 

Na dit eerste grote discussieblok gewijd aan een collectieve analyse van de economische en politieke situatie en de strijd in de wereld en in België, werd in een tweede deel ingegaan op de conclusies die daaruit volgen voor de activiteit en het profiel van onze partij. Zoals we vaak zeggen: perspectieven zijn een leidraad voor actie. 

We willen de woede helpen stollen in concrete strijd en, waar mogelijk, het initiatief nemen en een leidende rol spelen in het begeleiden van strijd naar overwinningen op de werkplek, onder jongeren, tegen onderdrukking en discriminatie (racisme, seksisme en LGBTQIA+fobie), tegen klimaatverandering. Het congres was ook een gelegenheid om te bespreken hoe we seksisme en discriminatie in de samenleving, maar ook in linkse organisaties bestrijden.

We bouwen aan een revolutionaire partij, een partij van werkenden die actief zijn op de werkplaatsen en met een energieke activiteit onder jongeren en rond Campagne ROSA. Op al deze vlakken willen we de strijd helpen opbouwen en proberen jong en oud te overtuigen zich bij ons aan te sluiten om de verspreiding van onze ideeën te versterken.

Een revolutionaire partij zonder een coherente internationale organisatie kan niet effectief zijn. Daarom investeert de Belgische afdeling van International Socialist Alternative veel in de opbouw van onze wereldpartij, en wil dat blijven doen. De volgende stap in dit proces is het wereldcongres van ISA eind januari, waaraan een delegatie uit België zal deelnemen.

Aan het congres werden een budget van uitgaven en doelstellingen van inkomsten voorgesteld, om ons de nodige middelen te geven om ons project financieel te realiseren. Op het congres riepen we op om de ledenbijdragen te verhogen (minstens te indexeren) en vroegen we een financiële gift. Deze oproep leverde uitstekende resultaten op, waarmee we de stijgende kosten die ook de werking van LSP en ISA treffen, opvangen. 

Al deze besprekingen zijn niet op het congres zelf begonnen, maar zijn sinds eind september in de afdelingen voorbereid aan de hand van teksten. Voor een partij als de onze is een congres geen show zoals bij traditionele partijen. Het maakt deel uit van een voortdurend proces van discussie en democratische evaluatie waaraan iedereen deelneemt. Discussies worden niet geleid door aangewezen werkgroepen of enkele geselecteerde leden zoals in traditionele partijen, maar door alle leden in alle afdelingen. Elk lid heeft het recht om amendementen in te dienen die de uitwisseling van ideeën, het aanbrengen van nuances of het versterken van elementen mogelijk maken. 

Ons nationaal congres vindt gewoonlijk om de twee jaar plaats, maar vorig jaar beslisten we om het uit te stellen tot 2022, met een eerste sessie in maart en een tweede in november. We deden dit om in het najaar van 2021 actiever te kunnen zijn, in een meer ‘open’ samenleving na momenten van lockdown en vooral om 80 jongeren uit België te laten deelnemen aan de historische interventie van ISA in de betogingen rond COP26 in Glasgow. 

Meer dan honderd leden namen deel aan deze tweede sessie van het congres, waarvan twee derde afgevaardigden van elke afdeling van LSP uit heel België. Op basis van alle besprekingen proberen we te bepalen welke groep leden de nationale leiding zal vormen om de besluiten met de rest van de partij de komende twee jaar, tot het volgende congres, uit te voeren. Het is deze combinatie van vrije discussie en eenheid van actie, d.w.z. democratisch centralisme, die voor revolutionaire socialisten essentieel is om de wereld te veranderen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist