ACOD LRB in Brussel protesteerde na feminicide op verpleegkundige Teresa Rodriguez

De moord op verpleegkundige Teresa Rodriguez in Brussel eind oktober was de 19de gekende vrouwenmoord in België dit jaar. Ondertussen staat de teller op 22. In de week na de dood van Teresa organiseerde ACOD LRB acties aan vier Brusselse ziekenhuizen: Bordet, Brugmann, Sint-Pieter en Elsene. Deze acties hadden een dubbel karakter: ze herdachten Teresa, maar ze riepen ook op tot maatregelen om een einde te maken aan vrouwenmoorden.

Artikel door Sile (Brussel) uit maandblad De Linkse Socialist

Bij de actie voor het Jules Bordet Instituut, het ziekenhuis waar Teresa werkte, waren er ongeveer 50 mensen aanwezig, waaronder veel collega’s en vrienden van het slachtoffer. De aanwezige ROSA-leden wilden eer betuigen aan Teresa. Tegelijk wilden we dit protest versterken omdat socialistische feministen het cruciale belang van vakbondsstrijd erkennen. 

Teresa werkte in een sector met veel vrouwen en veel deeltijdwerk. Economische afhankelijkheid van vrouwen maakt hen maar al te vaak kwetsbaar voor geweld. Een vertegenwoordiger van ACOD wees op het protest uitdrukkelijk op dit verband tussen geweld op vrouwen en hun economische afhankelijkheid. “Onder de 10% armsten van België is 80% vrouw. Velen kunnen niet weggaan, weglopen, en echt kiezen. Het is het hele systeem dat schuldig is, een heel systeem dat het geweld dat vrouwen dagelijks ondergaan normaliseert en legitimeert.” Er werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene staking van 9 november en de nationale betoging tegen geweld op vrouwen van 27 november. 

Het geval van Teresa was geen exacte uitdrukking van die economische afhankelijkheid. Ze was financieel onafhankelijk en in juni vanuit Spanje naar Brussel geëmigreerd. Ze werd vermoord door haar ex-partner die naar Brussel kwam in een poging om haar bij hem terug te krijgen. Zoals in 60% van de gevallen van seksistisch geweld in België (volgens een in 2021 gepubliceerd rapport) was ook nu de dader een bekende van het slachtoffer. 

De impact van #MeToo de afgelopen jaren heeft het algemeen bewustzijn over seksueel geweld op de werkvloer vergroot. Het was een uitstekende reactie van ACOD LRB om de moord op een collega niet zomaar te laten passeren, maar aan te grijpen om in actie te komen. De werkvloer moet een veilige plaats zijn, waar kwesties zoals seksueel geweld bespreekbaar zijn en waar vrouwen die het slachtoffer werden van seksueel geweld advies kunnen inwinnen en doorverwezen kunnen worden naar centra voor opvolging en behandeling die meer directe hulp bieden. 

De acties van ACOD LRB versterkten het bewustzijn rond gendergeweld met een dieper begrip van hoe dit samenhangt met economische omstandigheden. Campagne ROSA heeft dit volledig ondersteund, onder meer met solidariteitsfoto’s van personeelsleden uit de zorgsector en daarbuiten. Om vrouwen uit de werkende klasse te verdedigen en te verenigen met mannen uit de werkende klasse, hebben de vakbonden een essentiële rol te spelen. Dat versterkt ons in de strijd voor socialistische maatschappijverandering om een einde te maken aan onderdrukking, uitbuiting en het geweld dat daarmee gepaard gaat.  

Foto: ACOD LRB Brussel
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist