Nieuws van LSP, een partij om de wereld te veranderen

Decembereditie van De Linkse Socialist

De facturen blijven stijgen, onze koopkracht volgt niet of toch niet helemaal. Jaren van tekorten zorgen in tal van sectoren en bedrijven voor slechte werkomstandigheden. Als we ons aan ongenoegen konden verwarmen, was er geen energiecrisis vandaag. Het voorstel van de regering om consumptiecheques mogelijk te maken – eenmalige premies in plaats van loon – is geen ‘compromis’. Het stopt de verarming niet. We zullen onze strijd verder moeten uitbreiden. De betoging van 15 december moet daar een startpunt voor zijn. 

Deze krant evalueert de algemene staking van 9 november en bekijkt hoe het verder moet. (pagina’s 8-9) Hoe kunnen we winnen, is de vraag die velen zich stellen. We brengen in deze krant enkele elementen aan. Er is nood aan stoutmoedigheid, organisatie en een programma. (pagina 2) Daarnaast hebben we aandacht voor enkele van de vele strijdbewegingen op sector- of bedrijfsniveau (pagina’s 6 en 7). 

Natuurlijk hebben we aandacht voor andere belangrijke strijdkwesties, zoals de beweging in Iran en die voor een leefbare planeet, maar ook bijvoorbeeld de strijd tegen seksisme, transfobie en extreemrechts. 

Aangezien deze krant twee maanden meegaat, hopen we dat de lezers de tijd zullen nemen om hem volledig te lezen zelfs indien het een erg volle editie geworden is waarin we heel veel argumenten willen ontwikkelen en vaak op de limieten van plaats en ruimte botsten. Onze volgende krant komt begin februari uit.  

Inhoud

 1. Premies stoppen verarming niet. Strijd organiseren en uitbreiden
 2. Om te winnen, is er nood aan durf, stoutmoedigheid en een programma || Kort
 3. 10 jaar Vivaldi? Ook tegen besparingen zonder provocaties is verzet nodig || Protestwake in Wilrijk na CO-vergiftiging. Betaalbare energie door het in publieke handen te nemen! || Crisis hakt erop in
 4. COP27. Greta Thunberg: “Om planeet te redden moet wereld komaf maken met kapitalisme” || Biodiversiteit-COP15: op voorhand tot mislukken gedoemd?
 5. Het is dringend! Feminicide bestrijden met socialistisch feministische maatregelen || ACOD LRB in Brussel protesteert na feminicide op verpleegster Teresa Rodriguez || Universiteiten blijven #MeToo-schandalen voortbrengen
 6. Voor een plan van massale publieke investeringen in openbare diensten! || OCMW-personeel in 19 Brusselse gemeenten in actie voor meer middelen || Huidig beleid rijdt het spoor muurvast. Strijden voor gratis en degelijk openbaar vervoer || Brusselse pompiers in actie voor meer collega’s en pensioen op 60 jaar
 7. Federale ambtenaren in actie na gebroken beloften || De Lijn: “Nood aan oplopend actieplan wordt breed aangevoeld onder de collega’s” || PepsiCo dankt af om nog meer winst te boeken
 8. Evaluatie van de algemene staking… in opbouw naar de volgende! || ²Strijd uitbreiden met een actieplan dat van onderuit wordt besproken en gestemd
 9. Kunnen eenmalige premies zoals de ‘coronabonus’ de sociale onrust bedwingen? || Trop is teveel! Woede verenigen in actie || Nationaliseren: onteigen energiemultinationals zonder afkoop of compensatie
 10. Italië: verzet tegen het offensief van rechts op elke school, werkplek en in elke straat! || China. Het moeras van Xi Jinping
 11. Iran: nood aan revolutionair alternatief voor islamitisch regime
 12. De opstand van Duitse mariniers in augustus-september 1917 || N-VA cancelt cultuur in Antwerpen
 13. Partijnieuws
 14. Scholen letterlijk in de kou – veel meer middelen nodig || Tegen alles wat ons verdeelt: vecht tegen transfobie! || Campagne ROSA trekt naar Frankrijk
 15. Sociale strijd: het tegengif voor extreemrechtse haat || Hoe marxisten het fascisme analyseren
 16. Overwinningen afdwingen door onze woede te organiseren

Abonneer je!

Begin november hebben we een vernieuwde versie van deze website gelanceerd. Een nieuwigheid is dat abonnees een account kunnen aanmaken op onze webwinkel en daar de krant online kunnen lezen. Al wie een abonnement op onze papieren krant heeft, kan het digitaal abonnement activeren op shop.socialisme.be (en blijft uiteraard ook gewoon de papieren versie opgestuurd krijgen). Het is tevens mogelijk om een puur digitaal abonnement te nemen. Hier kan je een abonnement nemen.

Hoe je digitaal abonnement activeren op shop.socialisme.be? Dat is eenvoudig: je moet enkel een account aanmaken.

Betoging tegen geweld op vrouwen en LGBTQIA+ mensen

Afgelopen zondag was het druk in Brussel. Het werd overschaduwd door wat er nadien in de hoofdstad gebeurde na afloop van de voetbalwedstrijd, maar eerder op de dag was er een geslaagde feministische betoging tegen geweld op vrouwen en LGBTQIA+ mensen. Er waren enkele duizenden aanwezigen, minder dan de afgelopen jaren maar daarom niet minder strijdbaar. Campagne ROSA had sterk gemobiliseerd om een socialistisch-feministische delegatie op de betoging te vormen. Daarnaast hadden we militanten met politiek materiaal zoals kranten, brochures, badges … We haalden een 40-tal contactgegevens op, verkochten 29 kranten en drie abonnementen en haalden 293 euro strijdfonds op.

Waarom ik lid werd van LSP

“Aansluiten bij een organisatie, een politieke beweging, is altijd een grote beslissing die geworteld is in onze geschiedenis en maatschappelijke positie. Ik groeide op met een alleenstaande moeder met migratieachtergrond en twee broers. Op jonge leeftijd geloofde ik dat ik door het onderwijs kon ontsnappen aan een lot van armoede en totale vervreemding. Toen ik opgroeide, besefte ik echter dat je rijk wordt door rijkdom te accumuleren en wilde ik ondernemer worden. Doorheen mijn onderzoek om dit doel te bereiken, besefte ik dat het weinig waarschijnlijk was dat ik deze droom zou realiseren. Bovendien besefte ik dat het geen oplossing is voor de emancipatie van de massa van mensen. Ik was een beetje verdwaald en begon Marx te lezen, gevolgd door Lenin. Deze auteurs en revolutionairen hebben mijn kijk op de maatschappij en het leven volledig veranderd. Ze gaven me een systematisch inzicht in de sociale ongelijkheden en onderdrukkingen in de samenleving, maar ook het besef dat dit niet onvermijdelijk is. Het gaat om systemen van heerschappij die de macht van een minderheid in stand houden door de meerderheid te onderdrukken. Helaas heb ik me een aantal jaren tevreden gesteld met het lezen en bestuderen van het marxisme en de socialistische experimenten van de 20e eeuw. Toen ik in België aankwam en minder verantwoordelijkheden had, besloot ik me aan te sluiten bij de communistische partij die in mijn regio het meest actief is en een echte revolutionaire benadering heeft.”

Bryan, Gent

Delen: Printen: