Na betoging tegen geweld op vrouwen: overwinningen afdwingen door woede te organiseren

Op 27 november betoogden we met enkele duizenden in Brussel op initiatief van het platform Mirabal. Van intimidatie tot vrouwenmoord: gendergerelateerd geweld is alomtegenwoordig. Het is een maatschappelijk probleem dat in het DNA van het kapitalistisch systeem zelf zit. De persoonlijke gevolgen zijn vreselijk. Er zijn regelmatig uitbarstingen van woede tegen seksistisch en LGBTQIA+foob geweld. We moeten die uitbarstingen met elkaar verbinden en organiseren in een dynamiek van oplopende acties die opbouwen naar fundamentele maatschappijverandering.

Huiselijk geweld is geen privé-zaak!

Het is cruciaal dat we niet gewoon ‘genoeg’ zeggen, maar duidelijke en precieze eisen ontwikkelen die de politieke verantwoordelijken niet toelaten om weg te komen met vage beloften en ontoereikende budgetten. Beslissen om onvoldoende middelen uit te trekken, is een bewuste keuze om nieuwe drama’s te laten gebeuren.

Na de recente moord op Teresa Rodriguez, verpleegster in Brussel, door haar ex-partner, heeft haar vakbond, ACOD-LRB, acties georganiseerd aan vier Brusselse ziekenhuizen. Het was belangrijk om hulde te brengen aan een collega. Maar een dergelijke actie benadrukt ook het potentieel van vakbonden om één van de eerste aanspreekpunten te zijn voor mensen die geweld ervaren, zelfs buiten het werk. Het is dan ook belangrijk een sfeer van respect en kameraadschap te creëren op elke werkplek, zodat deze kwesties kunnen worden besproken. De strijd tegen gendergerelateerd geweld is geen privé-zaak, maar moet integraal deel uitmaken van de vakbondsstrijd.

Woensdag 8 maart: help een actie te organiseren in jouw stad! 

Campagne ROSA (Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en Asociaal beleid) is een internationaal socialistisch feministisch netwerk. In september vormden we een internationale delegatie op de betoging “Mijn lichaam, mijn keuze” in Berlijn tegen een anti-abortusmobilisatie. We waren aanwezig in Parijs op 19 november voor een nationale betoging tegen geweld op vrouwen. 

De volgende grote afspraak in de strijd tegen seksisme is 8 maart, de internationale vrouwendag. Dat mag zich niet beperken tot een symbolische actiedag. We hebben echte overwinningen nodig. Laten we acties organiseren op onze werkplekken, scholen en universiteiten. Laten we waar mogelijk oproepen tot een (studenten)staking en protesteren voor onze rechten. 

Na het succes van de algemene staking van 9 november, zou 8 maart deel kunnen uitmaken van een reeks acties om op te komen voor betere lonen. Er worden jaren zonder enige loonsverhoging aangekondigd. Dat zou voor velen en zeker voor vrouwen rampzalig zijn.

Doe met ons mee om op 8 maart acties in uw stad te organiseren en dit voor te bereiden door campagne te voeren, pamfletten te verdelen, affiches te plakken, materiaal voor te bereiden … Organiseer mee acties op onze studie- of werkplaatsen, in onze wijken en steden om te protesteren tegen seksistisch en LGBTQIA+ foob geweld, zowel fysiek als economisch, en tegen het kapitalistisch systeem dat dergelijke geweld voedt. Bouw mee aan een beweging van verzet tegen onderdrukking, seksisme en asociaal beleid! 

Mei-Juni: Pride is a Protest!

LGBTQIA+ mensen worden voortdurend geconfronteerd met geweld. Half november werden 5 mensen vermoord en 25 verwond bij een aanslag op een LGBTQIA+ club in Colorado. Anti-transwetten en de ‘don’t say gay’-wetten die in verschillende Amerikaanse staten zijn ingevoerd, wakkeren dit geweld aan. 

In tegenstelling tot wat ons verteld wordt, is er in België geen gelijkheid van LGBTQIA+ personen. Pride zou een antikapitalistisch protest moeten zijn. Sluit aan bij Campagne ROSA en organiseer mee “Pride is a Protest” acdties!

Samen met de hele arbeidersklasse en de onderdrukten kunnen we een andere maatschappij opbouwen: een maatschappij die de rijkdom socialiseert om in onze behoeften te voorzien en die ieder mens in staat stelt zich te ontplooien. Help ons een socialistische feministische beweging op te bouwen!

Bekijk hier de volledige fotoreportage door Liesbeth: https://photos.app.goo.gl/NBu8882cLXwGCLEP6

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist