N-VA cancelt cultuur in Antwerpen

Schepen haalt onbeleefd en agressief uit naar studentenprotest tegen besparingen

Het Antwerpse stadsbestuur bespaart op onder meer kinderopvang, jeugdwerk en cultuur. Schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) schaft de projectsubsidies voor cultuur af en zal andere cultuursubsidies niet indexeren tot het einde van deze legislatuur. De besparing moet 720.000 euro per jaar opleveren, een relatief klein bedrag op de begroting van de stad Antwerpen.

door Thomas (Antwerpen) uit de december-editie van maandblad De Linkse Socialist

De plannen sloegen in als een bom. Studenten van het conservatorium in Antwerpen begonnen zo goed als dagelijks hun ongenoegen te uiten met staande acties in naam van ‘For Future’, een los platform. Ze krijgen veel bijval en solidariteit van de culturele wereld, binnen en buiten Antwerpen.

Blijf van onze cultuur!

For Future is vooral kwaad over het feit dat deze maatregel eenzijdig is aangekondigd. De centrale eis van het platform is dat er in dialoog moet worden gegaan met de studenten en het AKO, het Antwerps Kunstenoverleg. Dat is een instantie die in de jaren ’90 is opgericht, eveneens na protest tegen besparingen.

De schepen weigerde aanvankelijk om zelfs maar te reageren. Toen VRT NWS op 29 oktober een vraag stelde, weigerde de schepen te antwoorden en brak ze het interview af. Het protest ging door. Op 10 november verscheen er dan toch een interview met Ait Daoud in Gazet van Antwerpen. Een bloemlezing: “Met de studenten in gesprek gaan heeft geen zin. Ze zijn onbeleefd en agressief” of “De Antwerpenaar ligt niet wakker van de besparingen op cultuur” en als kers op taart haar antwoord op de vraag wat zij zou doen als jonge kunstenaar: “Dan zou ik werken voor mijn centen, zoals iedereen.”

Deze uitspraken zetten meer dan logischerwijs kwaad bloed, zelfs tot in de meerderheid toe. Dat is op zich opmerkelijk, de begrotingsplannen zijn immers opgesteld vanuit de gehele meerderheid met naast N-VA ook Vooruit en Open VLD. Op de raadscommissie van 24 november besteedde Ait Daoud één slide aan cultuur. Dit verontrustte zelfs Claude Marinower van Open VLD, zelf niet vies van een besparing.

Zowel op Vlaams als op lokaal niveau voert N-VA systematisch op de meest arrogante manier besparingen door op de culturele sector. Enerzijds is het een manier om een kritische sector de mond te snoeren, anderzijds opent het de weg voor een verdere vermarkting van cultuur.

Dit is overigens niet de eerste keer. Eerder dit najaar weigerde het stadsbestuur een kritisch gedicht van een stadsdichter. Samen met de nu aangekondigde besparingen zorgde dit ervoor dat alle stadsdichters ontslag namen.

De eis van de actievoerders om het AKO mee rond tafel te brengen is mager. Als de schepen op die eis ingaat, kan ze het protest aan het lijntje houden. Anderzijds kan deze eis een opstap zijn naar meer democratische controle over waar er geld naartoe gaat. Vandaag gebeurt dit steeds in het belang van de privémarkt, niet de gewone Antwerpenaar.

Op 28 november protesteerde de culturele sector samen met onder meer de sociale sector aan de gemeenteraad waar er over de begrotingsplannen werd gesproken. Het verenigen van protest is belangrijk. Samen opkomen voor massale investeringen in openbare diensten en cultuur is nodig. Die investeringen moeten op een zo democratisch mogelijke manier toegekend en verdeeld worden.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist