Massale betoging voor publieke gezondheidszorg in Madrid

Ayuso moet weg! Voor een algemene staking in Madrid! Vecht voor een echte socialistische oplossing voor gezondheidszorg en openbare diensten!

Artikel door Alternativa Socialista en el Estado Español (ISA in de Spaanse staat)

De regionale afgevaardigde en woordvoerder van de rechtse Volkspartij (PP), Pedro Muñoz Abrines, noemde de 600.000 man sterke betoging ter verdediging van de publieke gezondheidszorg en tegen de besparingen “een mislukking, met de gebruikelijke aanwezigen en hun plakkaten.” Wat een ‘mislukking’!

Het stilzwijgen, op het moment van schrijven, van Isabel Díaz Ayuso, de regiopresident van Madrid, spreekt boekdelen. De PP is in werkelijkheid verrast door de omvang van de beweging en de vastberadenheid van verpleegkundigen, artsen en gezondheidswerkers om het openbare systeem te verdedigen.

De aanleiding voor het protest was de heropening van de ambulante spoeddiensten, die sinds de pandemie gesloten waren. In veel gevallen zijn ze geopend zonder één dienstdoende arts, met plotselinge wijzigingen in de roosters van gezondheidswerkers en wijzigingen in de openingstijden, die pas in de vroege ochtenduren daarvoor werden meegedeeld.

Vaak is er medische hulp via videoconferenties bij afwezigheid van een arts op een noodlocatie. Deze onduldbare situatie, die zowel de werknemers als de burgers treft, was de druppel die de emmer deed overlopen. Wekenlang zijn er spanningen geweest tussen de vakbonden en de regering van Ayuso. De organisatorische chaos en de staking van de gezondheidswerkers hebben zelfs geleid tot het ontslag van managers en technische verantwoordelijken bij het regionale ministerie van Volksgezondheid. De zorgcrisis heeft het kookpunt bereikt.

Het protest doet denken aan het tijdperk van de besparingen op de openbare diensten en de cyclus van mobilisaties die leidde tot 15M (15 mei-beweging oftewel de indignados, een massale protestbeweging tien jaar geleden). Woordvoerders van Red de Solidaridad Popular Latina-Carabanchel (Latijns-Amerikaans Volkssolidariteitsnetwerk-Carabanchel), gesteund door onder andere de Federación de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), zeggen dat er een rode lijn is overschreden door de besparingen op gezondheidszorg en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van de dienstverlening. Er is een momentum voor meer mobilisaties.

Ángela Hernández, secretaris-generaal van de artsenvakbond Amyts, zei dat “de betoging veel groter is dan algemeen verwacht.”  Zij is ervan overtuigd dat Ayuso “dit niet kan negeren.” De andere vakbonden, van UGT tot CCOO, met inbegrip van de verpleegkundigenvakbond Satse en CSIT-Unión, zijn het daarmee eens. Men moet echter erkennen dat de vakbondsleiders niet kunnen vertrouwen op de ‘goedheid’ van de rechtse populist Ayuso, wiens regering volledig verantwoordelijk is voor de staat waarin de Madrileense gezondheidszorg verkeert. De mensen zijn niet vergeten dat het de PP was die tijdens de pandemie ouderen op wrede wijze liet sterven in verzorgingstehuizen, door een beleid gekenmerkt door corruptie, privatiseringen en wanbeheer.

Daarom moeten de leiders van CCOO, UGT, parlementair links, Más Madrid en UP worden aangesproken op hun gebrek aan ernstige opbouw naar mobilisaties en aan een actieplan. De bevolking moet doorzetten en een algemene 24-urenstaking eisen ter verdediging van de zorg, het onderwijs en de openbare diensten. Een algemene staking in Madrid zou een krachtige stap zijn om van de reactionaire populistische regering van Ayuso af te komen.

Deze mobilisatie in Madrid is een duidelijk antwoord aan ‘respectabel’ parlementair links dat de illusie heeft dat de gezondheidszorg en de openbare diensten in het algemeen alleen door hen kunnen worden verdedigd. Zij hebben consequent geprobeerd de bewegingen te demobiliseren terwijl zij in de nationale en regionale parlementen gebakken lucht verspillen. Mooie woorden zullen Ayuso niet verslaan! De volks- en buurtorganisaties en de vakbonden in de gezondheidszorg hebben de weg gewezen. De enige taal die rechts verstaat is actie. Op naar een algemene staking in Madrid!

Alternativa Socialista strijdt voor:

  • Een massaal programma van overheidsinvesteringen voor het scheppen van jobs met degelijke, sociaal nuttige voorwaarden. Dit moet onder meer in de gezondheidszorg, het onderwijs en openbare diensten, naast een duurzaam herstel van de productieve economie. Voor gratis en kwaliteitsvolle openbare diensten.
  • Verdediging en uitbreiding van de openbare gezondheidszorg. Alle besparingen en privatiseringen onmiddellijk terugdraaien en private ziekenhuizen, aanbieders en middelen opnemen in het publieke stelsel.
  • Onmiddellijke aanwerving van het nodige aantal zorgpersoneel om deze crisis aan te pakken, plus voldoende personeel om een snelle en kwaliteitsvolle zorg te garanderen, van eerstelijnszorg tot specialisten tot ziekenhuizen. Alle noodzakelijke materiële middelen en veiligheidsuitrusting voor gezondheidswerkers en andere essentiële werknemers moeten onmiddellijk beschikbaar worden gesteld.
  • Nationalisatie van de farmaceutische sector om de behoeften van de patiënten te dienen en niet de winsten van het grootkapitaal.
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist