Gent: staking bij Ivago

De afgelopen dagen werd gestaakt bij de Gentse afvalbedrijf Ivago. Hierdoor werd geen afval opgehaald. Aanleiding voor het conflict is een discussie over een beloofde verhoging van de eindejaarspremie met 148 euro. De directie beweert dat deze premie reeds verrekend is, in realiteit hebben de werknemers er echter nog niets van gezien.

De houding van de directie tegenover de werknemers bij Ivago stelt al langer problemen. De actuele staking is dan ook al de derde op slechts enkele jaren tijd. Het stadsbestuur en de directie van Ivago (dat ook politiek samengesteld is) spreken zich uiteraard uit tegen de staking. VLD-schepen Geert Versnick noemde de staking "volkomen onverantwoord". Op zich is het natuurlijk niet verwonderlijk dat Versnick in de bres springt voor de voorzitter van Ivago, Rita Uyttendaele, die eveneens een VLD’ster is.

De problemen bij Ivago zijn mee veroorzaakt door de verhoging van de werkdruk en de weigering om daar een betere verloning tegenover te plaatsen. In 1994 werd Ivago opgericht als intercommunale waarbij 49,99% van de aandelen in privé-handen kwamen. In realiteit werd het afvalbeleid geprivatiseerd, waarbij het meest in het oog springende gevolg de sterke prijsstijging van de vuilniszakken was. Vanaf 1 juli 1998 moest 50 frank betaald worden in plaats van 8 frank. Tegelijk werd het aantal rondes verminderd en ook het aantal vuilnismannen per vuilkar. De druk op de werknemers is dan ook erg groot, en dat voor een nettoloon van in veel gevallen net geen 1.000 euro per maand…

Bij de staking in 2002 spraken we met de CCOD-secretaris die opmerkte: "Wij denken dat een overheid een belangrijke functie te vervullen heeft om ervoor te zorgen dat een openbare dienst gebruikt wordt voor de dienstverlening aan de bevolking en niet voor de winsten van de privé. De afvalophalers hadden zoals postbodes ook een sociale functie, maar dit is gedaan. Er wordt veel controle uitgeoefend op hun doen en laten. Ze mogen geen babbeltje slaan met de bevolking, moeten tijdens hun middagpauze in hun camion blijven zitten, daar staan dus sancties op die zelfs tot ontslag kunnen leiden."

In zo’n situatie is het niet verwonderlijk dat om een ogenschijnlijk ‘detail’ zoals de betaling van een beloofde verhoging van de eindejaarspremie met 148 Euro, gekozen wordt voor een stakingsactie. LSP steunt deze acties en spreekt zich uit tegen het asociale standpunt van de directie van Ivago en het Gentse stadsbestuur.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist