Nieuws van LSP, een partij om de wereld te veranderen

Twijfel niet langer, sluit je aan bij LSP om te strijden voor een socialistische wereld

door Nicolas Croes

“In woelige wateren is stuurloos ronddobberen geen optie: het is essentieel om over een duidelijk doel en consequente navigatie te beschikken, alsook om de vele soms snel veranderende omgevingsfactoren zo correct mogelijk in te schatten.” Deze zin komt uit één van de discussieteksten voor de tweede sessie van het 17e Nationaal Congres van LSP/PSL dat in november wordt gehouden, vlak na de algemene staking van 9 november. Zowat elk aspect van het kapitalisme bevindt zich vandaag in crisis. Dat leidt tot heel wat turbulentie.

Geconfronteerd met de pletwals van het neoliberalisme, dat tot voor kort triomfeerde, kwamen velen ter linkerzijde en in de vakbonden tot de conclusie dat we ons tevreden moesten stellen met meer ‘nederige’ eisen. Velen beperkten zich vaker tot het aanklagen van het kapitalisme. Of zelfs alleen maar van de “excessen” van het systeem. We kregen te horen dat we niet moesten dromen over een andere wereld, maar om ons heen moesten handelen door bijvoorbeeld lokaal te consumeren. ‘Denk globaal, handel lokaal.’ Sommigen raakten ontmoedigd, voor anderen maakte het niet veel meer uit. Dit alles verbleekt tegenover de tsunami van crises die de wereld overspoelt in dit ‘tijdperk van wanorde’, waarin de pandemie nog extra olie op het vuur van een op hol geslagen kapitalisme goot. 

Het vuur raakt nu alle gebieden van het leven. Het voedt woede, maar ook paniek, de moeder van uitputting. Als een erfenis van de periode die wij achterlaten, zal de druk groot zijn om enkel na te denken over wat we als individu of met een kleine groep kunnen doen. Om van de ene actie naar de andere te gaan, van het ene goede gebaar naar het andere. Alles om niet passief toe te kijken. Het is waar: passiviteit is een luxe die we ons niet kunnen veroorloven. 

Om de kansen vandaag niet te missen om met de mensheid een uitweg uit de crises te vinden, is het nodig om een nuchtere evaluatie van de situatie te maken met de wil om moedig en vastberaden te handelen. Het opstellen van perspectieven is in de eerste plaats een leidraad voor actie. We beginnen daarbij niet vanaf nul. Generaties strijders gingen ons voor en verrijkten de levende ervaring van de antikapitalistische strijd door onder meer revolutionaire vakbondsleden uit zowel het kolentijdperk als dat van Amazon, feministen van alle “golven”, communards, gele hesjes en klimaatstakers. De heersende klasse is zich hiervan terdege bewust en doet er alles aan om dit kostbare erfgoed onder laster en modder te begraven. 

“Zij waren de enigen die het aandurfden”

Dat zei de Pools-Duitse revolutionaire Rosa Luxemburg, naar wie Campagne ROSA vernoemd is. Ze had het over de bolsjewieken en hun energie, programma, strategie en stoutmoedigheden die de sovjets (raden) in staat stelden om in oktober 1917 de macht te grijpen in Rusland. Helaas maakte het isolement van de revolutie in een economisch en cultureel achtergebleven land de opkomst van de stalinistische bureaucratie mogelijk. Men wil ons laten geloven dat er een logisch verband is tussen de bolsjewieken (die een lange traditie hadden in het debatteren over en het waarborgen van de rechten van politieke minderheden) en het stalinisme. Dat is niet het geval. Langs de andere kant is er wel een logisch verband tussen de wijze van organisatie van een revolutionaire partij en de opbouw van de allereerste arbeidersstaat. Dat verdient een diepgaande studie en vakkundige vertaling naar vandaag. 

Er bestaat geen wonderbaarlijk en tijdloos recept voor de organisatie van revolutionaire activiteit. Maar de motor van deze permanente politieke evaluatie is wat “democratisch centralisme” wordt genoemd, dat wil zeggen, om Lenins formule te gebruiken: “de meest volledige vrijheid in discussie, de meest volledige eenheid in actie.” Eén van de belangrijkste momenten waarop dit beginsel wordt uitgeoefend is het Nationaal Congres van de revolutionaire partij. 

LSP/PSL, de Belgische afdeling van International Socialist Alternative, houdt van 11 tot en met 13 november de tweede sessie van haar 17e congres. Het is voor de lezer misschien te laat om nog actief deel te nemen aan de voorbereidende besprekingen, of om naar het congres te komen, maar het is zeker niet te laat om met ons in discussie te gaan om de revolutionaire pool in dit land te versterken.

Algemene staking

Woensdag is er de algemene staking van de vakbonden. LSP-leden die actief zijn als syndicalist zullen er alles aan doen om van die staking een succes te maken. Leden zullen ook naar stakingspiketten trekken met ons pamflet en krant. Het pamflet wordt zo snel mogelijk online geplaatst zodat militanten het op voorhand grondig kunnen lezen. Daarnaast zullen we onze krant gebruiken, een echte stakersgazet met zeven pagina’s die op de actie van woensdag gericht zijn. Het brengt zowel getuigenissen, analyses, voorstellen als achtergrond. Essentiële lectuur om de staking te versterken!

Aanpassingen aan website op komst

Dit weekend is het mogelijk dat deze website even onbereikbaar is. We werken achter de schermen al enige tijd aan een update van socialisme.be met enkele grafische aanpassingen en extra technologische mogelijkheden. Zo komt er een webshop en werkten we aan een duidelijker voorstelling van LSP en de mogelijkheden om ons te steunen en mee te werken. Bij deze alvast een dankwoord aan Pierre, die de technische voorbereiding en uitvoering van deze update in handen heeft genomen.

Delen: Printen: