Nieuws van LSP, een partij om de wereld te veranderen

Novembereditie van De Linkse Socialist

Op 11 oktober kwamen in Wilrijk een moeder en een dochter om het leven door CO-vergiftiging. Ze probeerden hun huis te verwarmen door binnen een barbecue aan te steken. De brandweer verklaarde bang naar de winter te kijken. Ook wie bijzonder zuinig is, riskeert onbetaalbare voorschotfacturen. Deze tarieven kunnen we niet betalen! Een veralgemening van de armoede dreigt.

Op 9 november is er een algemene staking aangekondigd, die wellicht nog niet algemeen zal zijn maar wel de mogelijkheid biedt om op voort te bouwen naar een verdere veralgemening van de strijd. Daarbij staan we sterker met duidelijke eisen en voorstellen. Deze editie van De Linkse Socialist draagt daaraan bij. We analyseren de voorstellen rond de nationalisatie van energie, antwoorden op de patronale argumentatie rond de lonen, doen voorstellen voor 9 november en erna, we brengen verslagen vanuit acties en ongenoegen en we gaan dieper in op zowel de rol van een algemene staking als wat een planeconomie zou betekenen.

Daarnaast is er een rode draad in deze krant in opbouw naar de nationale betoging tegen geweld op vrouwen van 27 november. Sinds we naar de drukker gingen, barstte een schandaal aan de KUL uit. Wij zoomen in op een geval aan de UCL, maar ontwikkelen ook voorstellen om de strijd tegen geweld en seksisme te versterken. Uiteraard kon een uitgebreid artikel over Iran daarbij niet ontbreken.

We hadden het moeilijk om ons te beperken tot 16 pagina’s. Het is een gecondenseerde krant geworden, boordevol ideeën, analyses en voorstellen. Een krant waar we trots op zijn en die het verdient om grondig gelezen te worden.

INHOUD

 1. Algemene staking. Energie nationaliseren! Lonen verhogen!
 2. Energiesector nationaliseren? OK, maar hoe?
 3. Federale begroting: cadeaus voor patronaat, sociale zekerheid en werkenden in de kou || Het gelach van N-VA kan de crisis in de kinderopvang niet bezweren || Kort
 4. Nog enkele antwoorden op patronale leugens
 5. Na 9 november: Krachtsverhouding opbouwen met ernstig actieplan || Waarom de algemene staking zo’n cruciaal wapen van de arbeidersbeweging is
 6. Het leven op de werkvloer. Tekorten, frustraties… en strijd!
 7. Hoe zou een planeconomie werken?
 8. Vijf jaar #MeToo: Taboe doorbroken, seksisme bleef. Strijd gaat door! || Crisis zet positie van vrouwen nog meer onder druk
 9. Vervolg pagina 8
 10. Revolutie in Iran. ‘Vrouw, leven, vrijheid’: drie woorden van verzet tegen onderdrukking
 11. Italië, Brazilië … Alleen georganiseerde arbeidersbeweging kan extreemrechts stoppen! || Frankrijk op weg naar een algemene staking? || Bye Bye Truss. Exit voor Thatcheriaans beleid
 12. Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd (deel 3): bittere overwinning || Asielbesparingen duwen gezinnen en kinderen de straat op
 13. Partijnieuws
 14. Hete herfst voor een koele planeet: koopkracht en klimaat één strijd || Campagne ROSA bouwt actief aan solidariteit met de strijd in Iran
 15. Studeren is een voltijdse bezigheid, voor een studentenloon om de precariteit te stoppen || Moorddadige waanzin in Qatar. FIFA en co zijn verantwoordelijk, ze moeten weg uit onze sport!
 16. Van Teheran tot Brussel: heel het systeem is schuldig. Mijn lichaam, mijn keuze, mijn vrijheid!

Geslaagde meetings over strijd in Verenigd Koninkrijk

Deze week houden we meetings over de strijd van de werkende klasse in Groot-Brittannië. We hebben een spreker van Socialist Alternative die in Antwerpen, Gent, Luik en Brussel sprak. Vanavond is er een laatste kans om Mike Forster te horen. Dan is er een meeting in Leuven (20u Romaanse Poort, Brusselsesteenweg 63). De meetings tot hiertoe waren bijzonder interessant. Het ging onder meer over de politieke crisis, de terugkeer van arbeidersstrijd en perspectieven hiervoor, de ervaringen van strijd de afgelopen decennia en vergelijkingen met de situatie bij ons.

In Antwerpen waren er een 20-tal aanwezigen, in Gent en Luik telkens een 30-tal, in Brussel net geen 50.

Antwerpen
Gent
Luik
Brussel. Foto door James

Sterk klimaatprotest

De betoging afgelopen zondag was sterk met 30.000 aanwezigen. Ons socialistisch blok mocht ook gezien worden. het was een strijdbare delegatie rond de eis van de nationalisatie van de energiesector en een geplande economie. We hadden ook stands aan het begin en einde van de betoging. Onze militanten verkochten 123 exemplaren van maandblad De Linkse Socialist en haalden 292 euro strijdfonds op. Alex uit Brussel was topverkoper met 17 exemplaren.

Antifascistisch protest in Antwerpen

Gisterenavond was er in Antwerpen een geslaagd antifascistisch protest. Met Actief Linkse Studenten en Campagne ROSA hadden we gepleit voor een strijdbaar protest in de studentenbuurt. Dit kreeg heel wat bijval, zowel van linkse studentenorganisaties als ongeorganiseerden en antifascisten van alle leeftijden. Er werd betoogd van de Stadswaag, pal in de studentenbuurt, naar de Graanmarkt, waar er een tweede actie was. Op de betoging waren er ruim 100 aanwezigen, op de tweede actie georganiseerd door Comac en onderschreven door tal van organisaties waaronder de vakbonden, een gelijkaardig aantal. Wij trokken mee aan de betoging en kregen een bijzonder goede respons onder de studenten. Onze militanten verkochten 23 exemplaren van maandblad De Linkse Socialist (meer hadden we niet bij, de nieuwe editie zal net op tijd komen!), 3 abonnementen en haalden 78,6 euro strijdfonds op.

Delen: Printen: