Voeg toe aan mijn agenda

Afspraak: 27/10/22
Donderdag protest tegen extreemrechtse haatmeeting aan UA

Overgenomen vanop blokbuster.be

Donderdag is er een racistische haatmeeting met Filip Dewinter aan de Universiteit Antwerpen. Een oproep om te protesteren gekoppeld aan een petitie kreeg meteen een brede weerklank onder de studenten. Dit initiatief werd meteen ondersteund door de Actief Linkse Studenten die aandrongen op een zo groot mogelijke eenheid voor een vreedzaam protest.

Er is door verschillende individuen en organisaties, waaronder ALS en Campagne ROSA, beslist om effectief te protesteren in de studentenbuurt. Er wordt donderdag verzameld om 19u aan de Stadswaag, in de buurt van waar de meeting plaatsvindt maar op enige afstand. Er is een akkoord met de politie over deze locatie, zelfs indien we liever zoals eerst aangekondigd aan de Agora hadden verzameld. De bedoeling is om te laten zien dat jongeren en werkenden niet akkoord gaan met racisme, seksisme, LGBTQIA+fobie en alles wat ons verdeelt.

Op een ogenblik dat studenten en werkenden gebukt gaan onder de druk van snel stijgende prijzen voor huisvesting (waaronder koten), energie en voeding, wil extreemrechts de angst en woede instrumentaliseren voor een toename van verdeeldheid, haat en geweld. De stoottroepen van Dewinter, NSV en Schild&Vrienden toonden eerder al aan dat het hen niet gaat om een ‘meningsuiting’, maar om het aanvaardbaar maken van racisme, seksisme en LGBTQIA+fobie om dit ook in de praktijk toe te passen.

Daar plaatsen we actief verzet tegenover. Protest gericht op sociale eisen die verenigend werken en een oriëntatie hebben op de acties van de arbeidersbeweging tegen de hoge energieprijzen en de dwangbuis waarin de lonen worden gestopt. We willen dit in de studentenbuurt doen zodat deze boodschap daar luid, vastberaden en duidelijk weerklinkt. Het protest is gericht op het overtuigen van studenten en het opbouwen van een krachtsverhouding waarmee we sterker staan om de ruimte voor extreemrechts te beperken. Dat is geen blokkade of fysieke confrontatie, waarvan in de huidige context extreemrechts op hypocriete wijze gebruik kan maken om zich in een slachtofferrol te wentelen.

Naast de petitie en oproep voor een actie in de studentenbuurt kwam er een tweede oproep om te protesteren op de Graanmarkt om 20u. Dat initiatief wordt ondersteund door de 8 mei coalitie en verschillende middenveldorganisaties. We steunen dit en zullen met de deelnemers aan de actie van 19u aan de Stadswaag nadien naar de Graanmarkt trekken om ook dit protest te ondersteunen en zo de wil tot eenheid in de strijd tegen extreemrechts kracht bijzetten. We vinden het positief dat er vanuit de 8 mei coalitie voorgesteld werd om op de Graanmarkt alle studenten de kans te bieden om iets te zeggen in een open micro.

Doe mee, steun het antifascistisch protest op 27 oktober in Antwerpen! Afspraak om 19u aan de Stadwaag.

Oproep van het antifascistisch eenheidsinitiatief aan de UA:

Op donderdag 27 oktober komt Dewinter aan de UA zijn haatboodschap verkondigen. In een context van crisis, stijgende prijzen en tekorten is er ongerustheid en onzekerheid. Extreemrechts maakt daar gebruik van om verdeeldheid, haat en geweld te organiseren. Met vreedzaam protest maken we duidelijk dat we dit niet aanvaarden.

We willen in de studentenbuurt verzet tegen alles wat ons verdeelt zichtbaar en hoorbaar maken. Als organisaties en bezorgde burgers tegen de haatmeeting roepen we op om donderdag om 19u te verzamelen aan de Stadswaag (in de studentenbuurt) om vastberaden, vreedzaam en luid slogans te roepen. Daarna trekken we naar de Graanmarkt waar om 20u een actie op initiatief van onder meer 8 mei coalitie start.

Kom naar het protest! We beginnen om 19u, aan Stadswaag, 2000 Antwerpen.

Voeg toe aan mijn agenda
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist