ACOD LRB Brussel: Solidariteitsmotie met het Iraanse protest

Hieronder een belangrijke solidariteitsmotie van ACOD LRB (Lokale en Regionale Besturen) in Brussel met het Iraanse protest. Een voorbeeld dat navolging verdient.

Sinds enkele weken ontwikkelt zich in Iran een grote opstand na de brute moord op Mahsa Amini door de zedenpolitie. De mobilisatie voor de afschaffing van het verplichte kledingvoorschrift voor vrouwen heeft zich snel uitgebreid tot een oproep voor democratische rechten en een einde aan de dictatuur.

Wij zijn solidair met de opstand en kijken als vakbondsleden vooral naar de oproep tot staking van de leraren, waarbij zich inmiddels ook werknemers uit de petrochemische sector hebben aangesloten. We hopen dat deze stakingsbeweging door anderen zal worden gevolgd, want het krachtigste wapen waarover de arbeidersbeweging beschikt om voor haar rechten te strijden is inderdaad de staking!

Als progressieve arbeiders zijn we bijzonder verontwaardigd over de repressie en de moorden die het regime de afgelopen weken heeft gepleegd. De overheidsmilities zijn vaak uitgerust met repressief materiaal dat door bepaalde westerse landen wordt geleverd. We eisen daarom een onmiddellijke stopzetting van de handel in deze wapens waarmee onze broeders en zusters worden vermoord.

Als arbeiders en vakbondsleden mag solidariteit niet slechts een woord zijn. De strijd van onze kameraden in Iran is onze strijd! Sommige van onze regeringen die pretenderen het Iraanse regime te bekritiseren, hebben de afgelopen jaren ook de vrouwenrechten, de democratische rechten en de rechten van werknemers aangevallen. Kijk maar naar hoe een recente betoging uit solidariteit met het Iraanse volk in Parijs werd beantwoord met onaanvaardbare repressie.

Wij, de vakbondsleden van ACOD-LRB in Brussel, zeggen hierbij onze steun toe aan alle initiatieven die tot doel hebben concrete hulp te bieden aan het Iraanse volk in strijd. We sturen onze hartelijke groeten aan de hele bevolking van Iran in strijd. We vragen onze Iraanse kameraden in België om ons op de hoogte te houden van de initiatieven die de komende weken worden genomen en we verbinden ons ertoe deze door te geven binnen onze vakbondsorganisatie.

Solidariteit en staking zijn onze wapens. Houd stand, we staan aan uw zijde!

Vrouw, leven en vrijheid!

Contact ACOD LRB Brussel: karim.brikci@cgspacod.be

Delen: Printen: