Ierland: Joe Higgins is “oppositielid van het jaar”

Het is de tijd van de eindejaarslijstjes: wie maakte het meeste indruk, welke gebeurtenissen waren het meest frappant,… Dat is een internationaal fenomeen. Ook het Ierse dagblad ‘Irish Examiner’ stelde haar lijstjes op van de meest verdienstelijke ministers en parlementsleden. Het meest verdienstelijke parlementslid van de oppositie in het Ierse parlement volgens deze krant is het socialistische parlementslid Joe Higgins.

Twee jaar geleden werd Joe Higgins van de Socialist Party (onze Ierse zusterpartij) door hetzelfde blad reeds uitgeroepen tot oppositielid van het jaar. Vorig jaar ging de prijs naar een vertegenwoordiger van de rechtse partij Fine Gael, maar de krant schrijft dit jaar: "Dit jaar zie ik geen alternatief buiten het toekennen van de titel aan Joe Higgins. Hij is terug sterk in vorm. Higgins is erg veelzijdig in het parlement en de wijze waarop hij de Taoiseach (de premier) aanpakte toen die de kleerkast van Higgins had leeggeroofd van zijn socialistische uitrusting, komt in aanmerking als één van de beste parlementaire interventies van dit decenium."

Aanvankelijk werd wat neerbuigend gekeken naar de vreemde vogel in het Ierse parlement die niet voortkwam uit de kringen van het establishment, maar verkozen werd door de brede steun onder arbeiders in Dublin. Dat neerbuigende element is snel naar de achtergrond verdwenen door de scherpte van de tussenkomsten van Joe Higgins die het in het parlement steevast opneemt voor de arbeiders en hun gezinnen. Die parlementaire interventies worden gekoppeld aan een activiteit aan de basis en een actieve betrokkenheid bij strijdbewegingen. Hierdoor worden die strijdbewegingen versterkt omwille van het parlementaire forum dat hen aangereikt wordt door Higgins. Tegelijk wordt hierdoor duidelijk dat Higgins geen zonderling is, maar een vertegenwoordiger van de meerderheid van de bevolking.

Het leidde er reeds toe dat de premier zichzelf plots "socialist" verklaarde. Toen de premier hierover in het parlement aan de tand gevoeld werd aan de hand van een ‘examen’ door Joe Higgins, viel die bijzonder snel door de mand. De poging van de premier om zich "progressief" voor te doen, werd efficiënt gekelderd. De ‘perceptie’ werd doorprikt door te wijzen op de realiteit.

Delen: Printen: