Nieuwe aanvallen tegen de ALS aan de VUB

Sinds enkele weken ligt de ALS aan de VUB opnieuw onder vuur. De aanvallen komen dit keer zowel vanuit de nieuwe vice-rector studentenzaken Prof. Michel Magits, als vanuit de overkoepelende studentenfederatie BSG. Duidelijk is dat het gaat om een politieke aanval op de enige studentenorganisatie aan de VUB die een oppositie voert tegen de besparingen en asociale maatregelen in het onderwijs.

Een correspondent aan de VUB

In september 2004 lag op de Sociale Raad (SoR) van de VUB een budgetvoorstel ter stemming waarin de budgetten voor de Sociale Dienst (geld dat wordt gebruikt om studenten met financiële moeilijkheden te ondersteunen) werden verminderd met 65%, van 200 000€ naar 70 000€! De ALS-vertegenwoordigers in de Sociale Raad protesteerden samen met de vertegenwoordiger van het ACOD tegen deze besparingsmaatregel. Uiteindelijk werd het voorstel wel aangenomen, maar enkel doordat de vertegenwoordigers van de directie het voorstel goedkeurden, de meerderheid van de 5 aanwezige studentenvertegenwoordigers stemde niet in met het voorstel. Enkel ALS en het ACOD hadden echter het lef om effectief tegen te stemmen.

Daarop besloot ALS om de studenten van de VUB op de hoogte te brengen van deze asociale maatregel. We publiceerden pamfletten en muurkranten waarin wij ons standpunt naar voren brachten, en waarin we opriepen om een oppositie uit te bouwen tegen het asociale beleid van de regering en van de VUB-directie. Ook publiceerden we de uitslag van de stemming in de SoR, om de studenten duidelijk te maken dat de studentenvertegenwoordigers van de lijst LSD niet de belangen van de studenten vertegenwoordigen, maar eerder zonder kritiek het besparingsbeleid doorvoeren ten koste van de studenten. Wij vonden het onze plicht om de studenten te informeren over de gang van zaken in de SoR, zeker wanneer de andere studentenvertegenwoordigers hun verantwoordelijkheid om de studenten te informeren over wat er beslist wordt in de SoR niet nakomen.

Klaarblijkelijk viel deze vorm van basisdemocratie niet in goede aarde bij de directie van de VUB. Tijdens de rondvraag in de laatste SOR-vergadering haalde vice-rector Magits scherp uit naar de muurkranten die ALS had gepubliceerd. Hij sprak over “geheimzinnige antipolitieke organisaties”, en noemde de inhoud van onze muurkrant “laster”, en “een aantasting van het imago van de SoR en de studentendemocratie”.

Alsof dit nog niet genoeg was voegde de voorzitster van de SoR Liesbeth Verreydt er aan toe dat zij de ALS verbood om nog affiches te publiceren over de SoR wanneer niet alle studentenvertegenwoordigers akkoord gingen met de inhoud ervan. Natuurlijk zullen wij nooit een dergelijke inperking van onze vrije meningsuiting aanvaarden, en zolang de Sociale Raad het zich permitteert om besparingen door te voeren op de kap van de studenten, zal ALS het zich permitteren om dat beleid aan de kaak te stellen via pamfletten en muurkranten.

Bovendien staat op het politiek materiaal dat wij uitbrengen steeds zeer duidelijk vermeld dat het om materiaal van de ALS gaat, verdachtmakingen over “geheimzinnige organisaties” zijn dus pure stemmingmakerij. Wij denken niet dat dit het “imago van de studentendemocratie” aantast, integendeel zelfs. Het gedrag van die studentenvertegenwoordigers die het besparingsbeleid van de VUB zonder enige vorm van kritiek uitvoeren is een veel grotere aantasting van de studentendemocratie dan onze affiches!

De aanvallen op onze organisatie bleven echter niet bij verbale verdachtmakingen. En ditmaal kwamen de aanvallen van het BSG. Voor het plakken van de muurkranten kreeg ALS twee forse boetes van het BSG, één van 125€, en een andere van 250€. Doordat ALS deze boetes natuurlijk niet zal betalen, zijn wij als organisatie, volgens de statuten van het BSG, onze erkenning als studentenkring kwijt. Het BSG beweert alle studenten te vertegenwoordigen, maar in plaats van samen met ons de studenten te mobiliseren tegen de besparingen, speelt ze een reactionaire rol door net die organisatie aan te vallen die als enige zich verzet tegen de besparingen! Het BSG beweert deze boetes uit te schrijven wegens het “wildplakken van affiches”, maar gaat daarbij voorbij aan het feit dat het plakken van politieke affiches een politiek recht is dat de studentenbeweging in de strijd heeft verworven, en dat dit ook de enige manier is om studenten te informeren, en te mobiliseren in een strijd tegen de besparingen. Het BSG schaart zich met het uitschrijven van deze boetes aan de zijde van de directeurs en de vice-rector, en steunen de politieke repressie tegen de ALS.

Het moet duidelijk zijn dat ALS niet onder de indruk is van deze aanvallen, en dat wij een campagne zullen voeren waarin we ten eerste de studenten van de VUB zullen informeren over deze gebeurtenissen. We sturen ook een waarschuwing uit naar het BSG en de directie dat wanneer volgend semester ALS effectief zou geschorst worden, wij een zeer harde campagne zullen voeren onder de studenten en het personeel van de VUB tegen deze politieke repressie!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist