Tegen de aanvallen op de lonen, de vraag naar meer flexibiliteit, het ondermijnen van het statuut van de dokwerkers: eengemaakte actie is nodig!

In de aanloop naar de nationale betoging van 21 december in Brussel, voeren onze leden mee campagne om de mobilisatie te versterken. Deze middag stonden leden van onze Antwerpse afdelingen aan het kot om de havenarbeiders op te roepen mee in actie te komen tegen de aanvallen. Zij worden immers ook bedreigd, o.a. door de vraag naar een versnelde liberalisering in de EU (zie ook het artikel: EU wil Lissabon-agenda versnellen: meer privatiseringen en dereguleringen). We discussieerden er met de arbeiders en verdeelden er ook een kort pamflet dat we publiceren.

Pamflet van LSP-Antwerpen

Op 21 december wordt in Brussel betoogd door ABVV en ACV om te protesteren tegen het offensief van de patroons bij de onderhandelingen over een nieuw Interprofessioneel Akkoord. Het is duidelijk dat het patronaat (en de regering) een offensief hebben ingezet tegen de verworvenheden van de arbeiders. Men wil meer flexibiliteit, lagere lonen, privatiseringen en liberaliseringen. Het patronaat wil arbeiders die meer en harder werken voor minder geld, zodat hun winsten kunnen veilig gesteld worden. De veiligheid op de werkvloer, de druk van flexibiliteit op het familiaal leven en de gezondheidstoestand van arbeiders,… zijn daarbij voor de patroons niet belangrijk. Tegenover het offensief van regering en patronaat is een krachtig ééngemaakt antwoord vanuit de verschillende sectoren nodig. Op 21 december wordt in Brussel al betoogd, deze actiedag is in de meeste sectoren gedekt als een stakingsdag. Door de verschillende sectoren samen te brengen, kunnen we met de arbeiders zelf in het offensief gaan om onze rechten te verdedigen.

Ook voor de dokwerkers zal het opnieuw belangrijk zijn om een antwoord te bieden op de voorstellen van de regeringen en het patronaat. Vanuit de Europese Unie wordt de druk opgevoerd om het tempo van liberaliseringen op te drijven, het volledig openstellen van de havenarbeid is daar een onderdeel van. Daartegenover is het nodig dat de havenarbeiders met de arbeiders uit andere sectoren samen in actie gaan. Waarom bijvoorbeeld niet meebetogen op 21 december? Er is nood aan een gezamenlijk actieplan van de dokwerkers en andere sectoren!

Jongerenmars voor werk

Op zaterdag 19 maart is er in Brussel een nieuwe jongerenmars voor werk mee georganiseerd door beide vakbonden. Hiermee willen we tot een actieve eenheid in het verzet tegen de besparingen te komen tussen werkenden, werklozen en jongeren (scholieren en studenten). Mobiliseer mee voor deze betoging!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist