Onderhandelingen IPA afgesprongen. Betoging op 21 december. Wanneer volgt een actieplan?

In Charleroi betoogden gisteren zo’n 6.000 vakbondsmilitanten om te protesteren tegen het patronaal offensief. Komende dinsdag (21 december) volgt een nationale betoging in Brussel waarbij de betoging gedekt wordt door een stakingserkenning van de vakbonden. Het feit dat er op een lokale betoging in Charleroi reeds een stevige opkomst was, geeft aan dat er een grote druk van de vakbondsbasis is om een antwoord te bieden op de eisen van het patronaat.

Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de onderhandelingen over een nieuw Interprofessioneel Akkoord (IPA) volledig zijn afgesprongen. Gisteren werd de volledige dag vergaderd, maar de patroons bleven op hun standpunten inzake “loonmatiging” (lees: looninleveringen) en “arbeidsflexibiliteit”. Uiteraard is het niet aanvaardbaar dat er een loonsdaling zou komen of dat geraakt zou worden aan het brugpensioen. De druk van de basis in de vakbonden maakt het onmogelijk voor de vakbondsleiding om een loonnorm goed te keuren die zich beperkt tot de index of zelfs lager is.

De betoging van 21 december zal van enorm belang zijn om een antwoord te bieden op het offensief van het patronaat voor meer flexibiliteit en lagere lonen. Tegenover dat offensief moet duidelijk gemaakt worden wat de kracht van de georganiseerde arbeidersbeweging is. Dat kan het patronaat terug in het defensief dwingen en duidelijk maken dat ze beter inbinden op hun eisen.

Om van de betoging een succes te maken, is het nodig dat de arbeiders zo goed mogelijk geïnformeerd worden, en dat op alle werkplaatsen. Dat kan door het organiseren van informatievergaderingen, het verspreiden van pamfletten,… Om ook het personeel van kleinere bedrijven te betrekken waar niet altijd een georganiseerde vakbondsaanwezigheid is, zouden bijvoorbeeld regionale informatievergaderingen kunnen worden gehouden of bijeenkomsten op het niveau van een bedrijventerrein.

Daarnaast zal het belangrijk zijn dat de actie van 21 december niet beperkt blijft tot de privé-sector. Het is positief dat vanuit de non-profit beslist is om haar wekelijkse actie op vrijdag te verplaatsen naar dinsdag 21 december om samen te betogen met de privé-sector. Ook zijn er op een aantal plaatsen reeds initiatieven genomen in de openbare diensten om deel te nemen aan de betoging. Zo werd aan de VUB beslist om met een groep personeelsleden mee op te stappen.

Het éénmaken van het ongenoegen in de verschillende sectoren is van enorm belang om een sterk antwoord naar voor te brengen tegenover regering en patronaat. Hierdoor kan gebouwd worden aan een krachtsverhouding waarmee de besparingsplannen op onze rug kunnen worden afgeslaan. Daartoe zal het wel noodzakelijk zijn dat 21 december niet gezien wordt als een eenmalige gebeurtenis om wat stoom af te laten. Het moet het begin vormen van een vakbondsoffensief. Een actieplan dat een reeks acties naar voor schuift op langere termijn gekoppeld aan het organiseren en het actief betrekken van bredere lagen van arbeiders en jongeren, zal daarbij cruciaal zijn.

Dinsdag 21 december, 10u30, Brussel-Noord. Nationale betoging

Delen: Printen: