Strijden tegen rechts en voor het abortusrecht in de VS

Drie maanden na de terugtrekking van Roe v. Wade is de situatie in veel Amerikaanse ziekenhuizen erbarmelijk. In staten waar abortus zo goed als illegaal is, handelen dokters niet meer vanuit een medisch standpunt maar moeten ze beslissingen nemen om zelf niet in de gevangenis terecht te komen. De overwinning in Seattle, het eerste toevluchtsoord voor iedereen die een abortus wil uitvoeren of vervolgd wordt omwille van het uitvoeren van een abortus, toont een weg vooruit. 

Artikel door Frede (Brugge) voor de oktobereditie van De Linkse Socialist

De aanvallen op het abortusrecht in de VS hebben drastische gevolgen voor iedereen die zwanger kan worden. Dokters in Wisconsin werken samen met juristen om medische richtlijnen te ontwikkelen over wat te doen met patiënten die zwanger zijn. In Arizona worden dokters geadviseerd om een jurist op te bellen bij de beslissing of de conditie van een zwangere patiënt levensbedreigend genoeg is om een abortus uit te voeren. Roe v. Wade gaf patiënten die zwanger waren een bepaalde keuze over hun medische behandeling. Die is verdwenen in de staten waar het abortusrecht fors ingeperkt is. In Texas worden kankerpatiënten die zwanger zijn niet behandeld als dit bedreigend is voor de foetus. Pas als de zwangere persoon levensbedreigend ziek is, wordt een behandeling gestart. 

In actie tegen rechts

Na enkele jaren van opgaande feministische strijd, is rechts in de tegenaanval. De Republikein John Jacob verwoordde dat bijna letterlijk tijdens het invoeren van een zo goed als compleet abortusverbod in Indiana. “Not her body, not her choice”, zei hij. 

We mogen ons niet laten afschrikken door deze uitspraken. De georganiseerde werkende klasse moet zich verzetten tegen deze aanval en solidair zijn met slachtoffers van abortusverboden. Ze kan daarbij rekenen op een groeiende steun. Peilingen vlak na de intrekking van Roe v. Wade gaven aan dat 55% van de Amerikanen voor een legalisatie van abortus is. Dat is ondertussen gestegen tot 60%.

De strijd voor het recht op abortus in Ierland is een belangrijk voorbeeld. ROSA-Ierland en de Socialist Party speelden een hoofdrol in die strijd. ROSA-activisten organiseerden de onderlinge solidariteit, die overal waar abortus illegaal is, aanwezig is. Ze legden abortusbussen, -treinen en -robots in die abortuspillen verdeelden. Zo maakten ze duidelijk dat abortus sowieso wordt uitgevoerd, of het nu legaal is of niet. Het gaf ook de kans om met mensen die een abortus nodig hadden het gesprek aan te gaan over hoe het recht op abortus kon afgedwongen worden. In 2018 werd het recht op abortus in Ierland erkend na een referendum. 

Veilige toevluchtsoorden in de VS

Socialistisch gemeenteraadslid Kshama Sawant slaagde erin om van Seattle het eerste toevluchtsoord te maken voor mensen die een abortus willen uitvoeren of voor wie vervolgd wordt wegens het uitvoeren van een abortus. De politie mag er geen mensen arresteren op basis van aanhoudingsbevelen gerelateerd aan anti-abortuswetten in andere staten en ze mag niet helpen bij het onderzoeken van zulke zaken. Wie vlucht voor een vervolging op basis van een anti-abortuswet, mag niet uitgeleverd worden door de politie van Seattle. Dit is een overwinning in de strijd tegen de terugtrekking van Roe v. Wade. 

Het toont wat solidariteit van de werkende klasse over staatsgrenzen heen betekent en het stelt een precedent voor andere steden. Als dit type wetgeving in de helft van de staten in de VS wordt doorgevoerd, dan wordt het bijna onmogelijk voor rechts om anti-abortuswetten te handhaven. Op dit moment wordt in Madison in Wisconsin de strijd gevoerd om een gelijkaardige wet door te voeren. 

Eisen voor een echte keuze

Om een echte keuze te hebben over onze lichamen is er veel meer nodig dan een toevluchtsoord of het recht op abortus. Gratis abortus is nodig om te garanderen dat iedereen die een abortus nodig heeft, daar op een veilige manier toegang toe heeft. In Seattle wordt een verhoging van de taks op grote bedrijven als Amazon naar voren geschoven door Socialist Alternative om zo de toegang tot abortus voor alle inwoners en bezoekers van Seattle te financieren. Er is nood aan degelijke lessen seksuele opvoeding die verder gaan dan ‘heb gewoon geen seks’ zoals in conservatieve scholen vandaag soms het geval is. Anticonceptie moet gratis en toegankelijk zijn voor iedereen zodat de kostprijs van anticonceptie geen reden kan zijn voor ongewenste zwangerschappen. 

Eén van de grootste redenen voor het uitvoeren van een abortus zijn financiële problemen. Hogere lonen en kindergeld dat de reële kosten voor een kind dekt, zijn nodig om de keuze te hebben om kinderen te krijgen zonder in armoede te vervallen.

Als wetten over gezondheidszorg gemaakt worden door rechters, dan moeten dokters te werk gaan als juristen. Voor een zorgsector waarin dokters en verplegend personeel kunnen handelen vanuit de medische noden en keuze van de patiënt moet de hele sector in publieke handen komen. Enkel het democratisch beheer van de zorgsector door de hele werkende klasse in een socialistische samenleving kan dat garanderen. 

Campagne ROSA bouwt aan een socialistische feministische beweging die ook internationale solidariteit hoog in het vaandel voert. Op 17 september namen we met een delegatie deel aan een pro-keuzebetoging in Berlijn die protesteerde tegen een anti-abortusmobilisatie. Op 28 september voeren we in verschillende steden solidariteitsacties voor activisten in de VS. Dat is de internationale dag voor het recht op abortus. Sluit je aan bij Campagne ROSA!

 

Hieronder enkele foto’s van de internationale ROSA-delegatie op een pro-keuzebetoging in Berlijn op 17 september.

 

Delen: Printen: