Studeren staat onder druk, verzet is nodig

Jongerenprotest tegen verhoging inschrijvingsgelden in 2014

Bovenop tekorten door gebrek aan investeringen, nu ook exploderende prijzen

De afgelopen jaren nam het aantal studenten fors toe, terwijl de middelen niet volgden. Dit zet druk op het hoger onderwijs. Daar kwam de coronacrisis bovenop. En nu zijn er de prijsstijgingen. Wordt studeren straks weer iets voor de lucky few? Niet als het van ons afhangt! Organiseer je met de Actief Linkse Studenten om de strijd aan te gaan.

Artikel uit maandblad De Linkse Socialist

Laat studentenhuisvesting niet aan de markt over

Op een jaar tijd steeg de prijs om te studeren met 1.243 per jaar voor een kotstudent en 825 euro voor wie pendelt. Wie nu op kot gaat, betaalt minstens 15.346 euro per jaar. Wie pendelt komt aan 10.156 euro. De forse stijging is vooral het gevolg van de hogere huur- en energieprijzen. Dit zijn voorzichtige schattingen. De organisatie die de berekening maakte, gaat uit van een maandelijkse huurprijs van 392 euro, terwijl de gemiddelde kotprijs vorig jaar al tot 420 euro per maand was opgelopen.

De prijsstijgingen komen niet alleen door de hoge energieprijzen, maar ook door de tekorten. In Brussel zijn er 9000 tot 12.000 koten tekort. Vastgoedontwikkelaars bouwen luxekoten omdat ze daar meer aan verdienen. Universiteiten en hogescholen hebben niet de middelen om zelf te investeren in voldoende sociale studentenhuisvesting. Resultaat: wie weinig middelen heeft, betaalt zich blauw voor een klein kot. 450 of 500 euro per maand voor 11 m² is niet uitzonderlijk.

Als studentenhuisvesting aan de markt overgelaten wordt, is het onbetaalbaar omdat het winst moet opbrengen. Het beursgenoteerde bedrijf Xior, dat ondertussen 26.526 koten bezit in 43 Europese steden, was in 2020 goed voor een operationele winst van 44,47 miljoen euro. De winsten zijn nadien enkel gestegen, onder meer door de sterke vraag naar studentenkamers en hogere huurinkomsten. Haal de studentenhuisvesting uit de klauwen van de winsthonger door een massaal plan van publieke investeringen in sociale huisvesting!

Voor een studentenloon!

Het aantal studenten dat naast studeren ook werkt, is de afgelopen jaren gestegen tot 76%. Waar in 2004 gemiddeld 30% van de studenten tijdens het schooljaar werkte, is dit nu al 72%. Eén op drie studenten werkt ook tijdens examenperiodes.

Deze toename is niet verwonderlijk als je kijkt naar het prijskaartje van de kost om jong te zijn en te studeren. Studentenjobs hebben een negatieve impact op studieresultaten. Tegelijk worden studenten ingezet als goedkope arbeidskrachten wat een algemene neerwaartse druk op de lonen zet: de gemiddelde uurlonen in 2019 waren 13,6 euro voor jongens en 12,3 euro voor meisjes. Ook voor studentenjobs is er dus een loonkloof.

In plaats van studenten zich volop op hun studies te laten concentreren, nam de overheid maatregelen om studentenwerk gemakkelijker te maken en uit te breiden. De Actief Linkse Studenten vinden dat studenten zich enkel zorgen zouden hoeven te maken over hun studies. Studeren is een voltijdse job waarvoor een uitkering nodig is. Zo’n studentenloon zou een pak druk wegnemen, zeker indien het gecombineerd wordt met een beleid van goedkope studentenhuisvesting, maaltijden en andere dienstverlening in publieke handen (zoals kinderopvang voor studenten met kinderen, ontspanningsmogelijkheden …).

Onhoudbare druk

In Nederland werd vastgesteld dat de helft van de studenten (51%) psychische klachten als angst en somberheid ervaart, waarvan 12% in ernstige mate. De studie werd tijdens de corona-pandemie gedaan, waarbij eenzaamheid een belangrijke factor was voor de slechte staat van de mentale gezondheid van studenten. Ook deze studie wijst echter op de financiële druk als een belangrijke trigger van stress onder studenten.

Het helpt natuurlijk niet dat studenten die het moeilijk hebben vaak nergens terecht kunnen. Wachtlijsten voor mentale gezondheidszorg worden steeds langer. Voor een crisisopname in de jeugdhulp werd de wachtlijst vier keer zo lang de afgelopen jaren. De besparingen in de sociale sector zijn daarvoor verantwoordelijk.

Organiseer je met ALS

De komende weken komen de werkenden op straat voor koopkracht. Die strijd is niet alleen voor hen belangrijk, maar ook voor studenten. Hun strijd is onze strijd. Ook wij gaan gebukt onder de stijgende prijzen. De plaats van studenten is in de strijd voor meer koopkracht en tegen de hoge prijzen.

De Actief Linkse Studenten roepen niet alleen op om deel te nemen aan de vakbondsacties. We willen jongeren actief organiseren op hun campus of school om zelf de strijd voor koopkracht en een toekomst te voeren. Dit zal de beweging tegen de prijsstijgingen versterken. Het zal jongeren een alternatief bieden voor de wanhoop en de berusting die anders een opgang kunnen kennen. Voor onze toekomst moeten we strijden en daar beginnen we best vandaag nog aan!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist