Seattle is eerste grote Amerikaanse ‘vrijstad’ voor abortus. Hoe werkenden en socialisten dit afdwongen

Door Bia Lacombe (Socialist Alternative, ISA in de VS)

Vorige maand behaalden duizenden lokale activisten en jongeren in Seattle een historische overwinning in de strijd voor abortusrechten. Onder leiding van het kantoor van socialistisch gemeenteraadslid Kshama Sawant slaagden we in onze strijd om van Seattle de eerste ‘vrijstad’ voor abortus in de VS te maken nadat het Hooggerechtshof Roe v Wade omver wierp.

Hierdoor mag de politie van Seattle niemand arresteren op grond van uitstaande arrestatiebevelen in verband met anti-abortuswetten in het hele land. De politie mag evenmin op een andere manier helpen bij onderzoek naar dergelijke zaken. Mensen met verzoekschriften die verband houden met abortus kunnen in Seattle blijven zonder te worden uitgeleverd aan een staat die hen probeert te vervolgen.

“Wetten die de lichamelijke autonomie schenden en reproductieve gezondheidszorg criminaliseren zijn fundamenteel onrechtvaardig, en onze beweging zal niet toestaan dat Seattle medeplichtig is,” schreef Sawant in een persbericht waarin ze het protest tegen de schandelijke rechtse uitspraak van het Hooggerechtshof steunde. “Laat iedereen die bedreigd wordt door draconische anti-abortuswetten naar Seattle komen zonder angst voor vervolging!”

De hele arbeidersklasse heeft een zware nederlaag geleden met de intrekking van Roe v Wade. Duizenden vrouwen en LGBTQ-mensen, maar ook hulpverleners die op enige wijze betrokken zijn bij abortussen en andere gezondheidswerkers, kunnen gedwongen worden hun thuisstaten te ontvluchten.

Door van Seattle een ‘vrijstad’ te maken, tonen de werkenden, jongeren en socialisten van Seattle wat het betekent om solidair te zijn met de werkende klasse over de grenzen van steden en staten heen.

Nog belangrijker is dat deze maatregel verstrekkende gevolgen kan hebben indien er navolging komt in de rest van het land. Als de helft van de staten in de VS soortgelijke maatregelen aannemen en weigeren mensen uit te leveren die in andere staten anti-abortuswetten overtreden, wordt het veel moeilijker om anti-abortuswetten te handhaven.

Gemeenteraadsleden Byron Sigcho-Lopez van Chicago en Robin Wonsley van Minneapolis willen in hun steden soortgelijke maatregelen voorstellen. Beide zijn net als Sawant ook lid van de Democratic Socialists of America. Daarnaast werkten we nauw samen met Heide M Wegleitner die verkozen is in Dane County, Wisconsin, en zich solidair verklaarde met de maatregel die we in Seattle voorstelden en afdwongen.

Hoe de werkenden van Seattle en Socialist Alternative wonnen

De brede steun en het enthousiasme voor ons voorstel in Seattle was net zo overweldigend als je zou verwachten op grond van de vele nationale opiniepeilingen die wijzen op wijdverbreide steun voor abortusrechten. Meer dan 5.500 mensen ondertekenden onze petitie ter ondersteuning van de maatregel. Op de dag van de stemming in de gemeenteraad maakten 60 mensen gebruik van hun recht om een publieke getuigenis te brengen. Daarmee eisten ze dat de Democratische verkozenen “ja” zouden stemmen zonder de maatregel af te zwakken.

Veel van de handtekeningen voor de ‘vrijstad’ werden verzameld door leden van Socialist Alternative tijdens Pride-evenementen in Seattle eind juni, waar we spraken met duizenden LGBTQ mensen uit de arbeidersklasse over de noodzaak van een verenigde massabeweging om de rechtse aanvallen op abortus te verslaan. We legden ook uit dat dit verbonden is met de brutale aanvallen op transjongeren en queer mensen in het hele land.

Leden van Socialist Alternative bleven gedurende de hele maand juli bijna dagelijks campagne voeren, om met zoveel mogelijk werkende mensen te praten en hen in de strijd te betrekken.

Op de online versie van onze petitie hebben 850 mensen commentaar achtergelaten met persoonlijke verhalen en boodschappen van solidariteit, waaronder honderden vakbondsleden. Velen schreven dat we in de staat Washington geen leiding zagen van de Democraten of hun NGO-gelieerde organisaties zoals Planned Parenthood en NARAL Pro-Choice. Zelfs leden van de Squad hebben geweigerd om een echte strijd aan te gaan door de miljoenen mensen die hen steunen te mobiliseren. Dit is de zoveelste capitulatie voor de Democratische partijleiding die ze net beloofden te bestrijden.

De Republikeinen en de rechtervleugel zijn 50 jaar bezig geweest zich te organiseren en op te bouwen voor deze allesomvattende aanval op vrouwen en LGBTQ personen. Ondertussen heeft de Democratische Partij 50 jaar lang beloofd ons te beschermen door abortusrechten in een wet te gieten. Vervolgens weigerde de partij hiervoor te vechten, ondanks de vele kansen daartoe. Tragisch genoeg kan dit nu worden toegevoegd aan de lange en groeiende lijst van gebroken beloften van de Democraten over Medicare for All, een federaal minimumloon van 15 dollar per uur, een Green New Deal, en nog veel meer.

Op hetzelfde moment dat zij hun verontwaardiging uitten over de uitspraak van het Hooggerechtshof, probeerden Democratische gemeenteraadsleden in Seattle in achterkamertjes ons voorstel te ondermijnen, zonder daarbij hun bedoelingen publiekelijk bekend te maken. Ze probeerden de clausule die de politie van Seattle verbiedt mensen op te pakken op basis van anti-abortuswetgeving in andere staten sterk af te zwakken. De enige reden waarom de Democraten hier uiteindelijk van afzagen, was de schijnwerper die op hen werd gericht door de honderden werkende mensen die hun stem lieten horen en door Sawant’s kantoor, wat eens te meer de effectiviteit bewees van een mobilisatie van de werkende klasse.

De enige weg vooruit

Het is nu aan sociale bewegingen geleid door werkende mensen om het basisrecht op abortus te verdedigen, en ook om de belangrijkste les uit deze nederlaag te erkennen: we hebben een nieuwe partij voor werkende mensen nodig die niet gebonden is aan de grote bedrijven en de miljardairs. We hebben een partij nodig die democratisch georganiseerd is en waarvan de gekozen vertegenwoordigers, zoals Kshama Sawant, slechts een gemiddeld arbeidersloon verdienen en bovendien verantwoording afleggen aan de werkenden en onderdrukten.

Zelfs als we erin slagen de Democraten achter onze voorstellen te krijgen, mogen we ons daar niet in vergissen. De Democratische verkozenen zijn niet plots oprecht ‘progressief’ geworden toen ze voor onze abortusmaatregel stemden. Dit werd meteen duidelijk gemaakt op dezelfde raadsvergadering waar beslist werd om van Seattle een ‘vrijstad’ te maken rond abortus. De Democraten organiseerden op dezelfde vergadering heimelijk een stemming om een einde te maken aan de pandemievergoeding van 4 dollar per uur voor winkelpersoneel.

Belast de grote bedrijven om gratis abortus te financieren

Onze petitie om van Seattle een ‘vrijstad’ voor abortus te maken, bevatte ook de enorm populaire eis om de Amazon Tax op grote bedrijven te verhogen om gratis abortus te financieren voor alle inwoners en bezoekers van de stad. We zullen dit voorstel in de herfst indienen in de gemeenteraad als onderdeel van onze eisen voor een volksbegroting voor 2023.

Een gezondheidswerker die de petitie ondertekende, benadrukte de dringendheid en het belang van deze volgende fase van de strijd: “Ons land staat voor een crisis en we moeten nu handelen. Als we de fondsen en middelen voor abortussen niet verhogen, zullen we niet voorbereid zijn wanneer de overflow van patiënten die uit Idaho en andere ‘rode staten’ vluchten, binnenstroomt. De abortusklinieken in Oost-Washington zitten al aan hun capaciteit, en het zal alleen maar erger worden. We moeten ons voorbereiden om deze crisis onmiddellijk het hoofd te bieden door de Amazon Tax te verhogen.”

We staan pas aan het begin van de strijd. Voer deze met ons mee!

Delen: Printen: