Brazilië. Moord op Bruno en Dom is resultaat van crimineel beleid van Bolsonaro

Alle steun aan de staking van de arbeiders van de Nationale Inheemse Stichting (FUNAI)! Xavier eruit! Alle steun aan de strijd van inheemse volkeren ter verdediging van hun leven en land!

Door Marcus Kolbrunner, LSR (ISA in Brazilië)

De barbaarse moord op de inheemse activist Bruno Pereira en de Britse journalist Dom Phillips op 5 juni veroorzaakte verontwaardiging en woede over de hele wereld. Het is een gevolg van het gebrek aan maatregelen om inheems land en het milieu te beschermen, dat nog is verergerd door het reactionaire beleid van de regering-Bolsonaro.

Bolsonaro ontmantelt handhaving, projecten en agentschappen zoals Funai (Nationale Inheemse Stichting), Incra (Agentschap voor Landhervorming) en Ibama (Agentschap voor de bescherming van het milieu), en treedt op als een directe agent van houtkappers, gronddieven, illegale vissers, illegale gouddelvers, en grote mijnbouw- en agro-industrie, die inheems land en duizend jaar oude bossen willen omvormen tot kortetermijnwinsten voor een onverzadigbare elite. Brazilië is een van de landen waar het meeste milieuactivisten gedood worden.

In de frontlinie van de strijd tegen deze situatie staan de inheemse volken en hun organisaties. Maar dit zou een strijd van de hele arbeidersklasse moeten zijn. Het is onderdeel van de strijd tegen de aanvallen op onze rechten en de vernietiging van onze toekomst. De staking die de arbeidersvakbond FUNAI op 23 juni uitriep, verdient al onze steun. Vakbonds-, studenten- en sociale bewegingen moeten oproepen tot acties ter ondersteuning van de staking, samen met de eis voor een onafhankelijke commissie om de moord op Bruno en Dom te onderzoeken, met vertegenwoordigers van inheemse, milieu-, vakbonds- en andere sociale bewegingen.

Ontmanteling van Funai

De Nationale Inheemse Stichting maakt haar slechtste moment door. Hoewel opgericht in 1967, midden in de militaire dictatuur, is zij nog nooit zo gedomineerd geweest door het leger als met de komst van de regering-Bolsonaro, die politieafgevaardigden en militaire officieren heeft benoemd op topposities in Funai. Het gaat om figuren die geen enkel belang hebben bij de bescherming van inheemse volken en land.

Integendeel, vanaf het allereerste moment is het Bolsonaro’s uitdrukkelijke bedoeling geweest om de afbakening van nieuw inheems land te verhinderen en het open te stellen voor exploitatie door mijnbouw, agribusiness en andere economische belangen.

De vakbond van werknemers van Funai heeft samen met het Instituut voor Sociaaleconomische Studies een dossier opgesteld waaruit blijkt hoe de regering een anti-inheems beleid heeft gevoerd, met het niet afbakenen van gebieden, vervolging van personeel en inheemse leiders, een militarisering van strategische posities en het leeghalen van het personeel van de entiteit.

Volgens de Folha de São Paulo zijn er van de 3.700 jobs bij Funai slechts 1.400 in vaste dienst, plus een contingent van 600 tijdelijke werknemers, ingehuurd na een bevel van de STF. De regering-Bolsonaro heeft al twee verzoeken van de stichting voor de aanwerving van nieuwe werknemers in 2019 en 2020 afgewezen, en een ander verzoek wordt nog onderzocht.

Illegale visserij

Getuigen beschrijven hoe de moordenaars van Bruno en Dom in verband worden gebracht met de illegale visserij in de regio, gefinancierd door de drugshandel, die de illegale visserij gebruikt om geld wit te wassen door tonnen vis uit de regio te halen. De pirarucu is een bedreigde vis waarvan de vangst in het Amazonegebied alleen is toegestaan in beheersgebieden, instandhoudingseenheden of inheems grondgebied.

De illegale jacht en visserij in het inheemse land van de Javari Vallei is toegenomen na het verdwijnen van de plattelandsnederzetting aldaar en het duurzaam beheersplan voor de pirarucu-vis in de regio. Het agro-extractivistische vestigingsproject (PAE) in het Lago de São Rafael, nabij Vale do Javari, werd in 2011 opgezet om 200 families langs de rivier te vestigen, maar werd tijdens de regering-Temer ontmanteld en door de regering-Bolsonaro geïntensiveerd. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal conflicten en de invasie van inheems land onder leiding van illegale vissers.

De functie van hoofd van de Segat (Dienst voor Milieu- en Territoriaal Beheer), die verantwoordelijk is voor het toezicht op de Javari Vallei, is al meer dan een jaar vacant, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor illegale jacht en visserij. De voorzitter van Funai, federaal politie-afgevaardigde Marcelo Xavier Silva, heeft tot driemaal toe het verzoek van de Funai-coördinatie in de regio om een vaste Funai-medewerker op deze post te benoemen, afgewezen. Xavier werd door Bolsonaro voorgedragen voor het voorzitterschap van de stichting in 2019 met de steun van de parlementaire groep van de agro-industrie in het congres.

Bruno Pereira nam na de benoeming van Xavier verlof bij Funai nadat hij was ontslagen uit zijn functie als algemeen coördinator van geïsoleerde en nieuw-gecontacteerde inheemse mensen. Bruno begon op te treden als medewerker van Univaja (Unie van Inheemse Volken van de Javari Vallei). Hij stelde illegale visvangst aan de kaak en streefde naar de reactivering van het beheersplan voor de pirarucu.

Het bewuste beleid van de regering-Bolsonaro

De regering-Bolsonaro kwam traag in actie tegen deze moorden en reageerde zoals gewoonlijk door te proberen de slachtoffers de schuld te geven en de aandacht af te leiden van haar beleid dat direct verantwoordelijk is voor de misdaad. Vice-president Mourão zei zelfs dat de misdaad het gevolg was van “dronkaards”, waarbij hij niet alleen voorbijging aan de geplande hinderlaag, maar ook aan de economische belangen die erachter schuilgingen.

Er zijn reeds protesten geweest in Brasilia en andere steden in Brazilië, en ook in het buitenland, zoals in Londen. Nieuwe protesten vonden plaats op de 23ste in verschillende steden, samen met het begin van de staking van de Funai-werknemers.

De staking van het Funai-personeel eist dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de moord op Bruno en Dom ter verantwoording worden geroepen en dat Funai-voorzitter Xavier onmiddellijk wordt afgezet. De vakbond vat samen: “Voor een inheems Funai en voor de inheemse volkeren! Voor de bescherming van inheemse activisten, de inheemse volkeren en hun leiders, organisaties en grondgebieden!.”

De weg vooruit is door strijd

Dit alles komt op hetzelfde moment dat het Hooggerechtshof van plan was om zijn oordeel te hervatten over de “marco temporario” wet, een nieuwe grote bedreiging voor de inheemse volken, aangezien deze wet de afbakening verbiedt van inheems land waarvan niet bewezen is dat het tot 1988 onder inheemse controle was, waarmee de 500 jaar diefstal van hun land teniet wordt gedaan. Helaas heeft het Hooggerechtshof de uitspraak opnieuw uitgesteld, terwijl Bolsonaro al heeft verklaard dat hij niet zal gehoorzamen aan een uitspraak die de wet veroordeelt. Het Hooggerechtshof probeert klaarblijkelijk een nieuwe confrontatie met Bolsonaro te vermijden en stelt de zaak uit tot na de verkiezingen, maar de aanvallen op inheemse volken nemen geen pauze. Dit toont aan dat we niet kunnen vertrouwen op de goede wil van het Hooggerechtshof. Alleen de verenigde strijd van de inheemse volken en de arbeidersbeweging in al haar diversiteit zal in staat zijn om deze reactionaire aanval, die ons allen treft, te keren!

 

Wij zeggen:

  • Gerechtigheid voor Bruno en Dom, door de schuldigen en de mensen die erachter zitten ter verantwoording te roepen. Voor een onafhankelijke onderzoekscommissie, met vertegenwoordigers van inheemse, milieu-, vakbonds- en andere sociale bewegingen met volledige bevoegdheden om het onderzoek te controleren.
  • Volledige steun voor de staking van de Funai-werknemers. Voor een Funai dat inheems is en voor de inheemse volkeren, met controle door arbeiders- en inheemse bewegingen. Voor het aannemen van nieuwe werknemers en tegen de vervolging van activisten. Xavier eruit!
  • Nee tegen de marco temporario, afbakening van inheems land nu!
  • Voor het behoud van het Amazonegebied, ter verdediging van inheemse volkeren en andere traditionele gemeenschappen. Veto bevoegdheden voor de lokale bevolking tegen elke vorm van roofzuchtig extractivisme. Strijd tegen de belangen van mijnbouwbedrijven, agro-industrie, hout, en het hele kapitalistische systeem dat het milieu en het leven vernietigt in naam van de winst.
  • Weg met Bolsonaro, Mourão en hun neoliberale en autoritaire agenda!
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist