Grote spoorstaking in Groot-Brittannië. Solidariteit met de stakers!

Stakingspost van de transportbond RMT in het noorden van Engeland

De historische nationale stakingsactie in juni getuigt van de moed en vastberadenheid van het spoorpersoneel.

Door Socialist Alternative, onze zusterorganisatie in Engeland, Wales en Schotland

De vakbond RMT stemde met 9 tegen 1 met een opkomst van 71% voor actie tegen het schandalige plan om 2.500 jobs te schrappen bij Network Rail, naast verdere aanvallen op lonen en voorwaarden bij 15 verschillende treinexploitanten. Dit wordt de grootste staking in de transportsector in 30 jaar en dit gedurende drie dagen: 21, 23 en 25 juni.

Als de nationale leiding en de vakbonden vastberaden het voortouw nemen, kan deze staking een inspiratiebron zijn voor andere werknemers die geconfronteerd worden met bevriezing van de lonen of met erbarmelijke loonsverhogingen, om ook in actie te komen.

Staking toont kracht van vakbonden

Deze eerste drie dagen van actie kunnen het land tot stilstand brengen. Een week na een grote nationale vakbondsbetoging laat het de immense potentiële kracht van de vakbeweging zien.

Maar naast het opbouwen van maximale eenheid en kracht tijdens de eerste actiedagen, is het ook belangrijk om binnen de hele vakbond democratische discussies te beginnen over de noodzaak om de actie te laten escaleren en de druk op de bazen op te voeren.

Ondertussen moet de hele vakbeweging achter deze staking gaan staan. Waar nodig moeten stakingsdagen over de vakbonden heen worden gecoördineerd om een zo groot mogelijke ontwrichting te bewerkstelligen en de regering en de bazen in het defensief te duwen.

Werknemers zullen inspiratie putten uit dit strijdlustige voorbeeld, en kunnen het gebruiken om actie te eisen van hun eigen vakbondsleiders.

Tory anti-vakbondswetten

De angstige Tories plannen nieuwe wetten om te eisen dat een minimale personeelsbezetting wordt gehandhaafd tijdens een staking – met andere woorden, ze willen een aanzienlijk deel van degenen die hebben gestemd om te staken verbieden om dat ook daadwerkelijk te doen.

Unite-leider Sharon Graham heeft deze dreigementen aangevallen. Sterke woorden moeten worden omgezet in daden om weerstand te bieden aan alle pogingen om nieuwe anti-vakbondswetten op te leggen of te gebruiken. De Tories zullen erop gebrand zijn om onder meer de RMT, CWU en Unite aan te vallen.

Hoe moeten we terugvechten?

De hele vakbeweging moet zich verenigen met massale betogingen, solidariteitsacties en zo nodig grootscheepse stakingen ter verdediging van elke groep werknemers die door de regering wordt geviseerd.

De eerste stap is dat de vakbonden RMT en CWU, samen met Unite en alle andere vakbonden die op nationaal of lokaal niveau actie voeren, hun acties coördineren voor een maximaal effect, gebaseerd op discussie aan de basis van de vakbonden en aan de top.

Socialist Alternative zegt:

  • Overwinning voor de RMT!
  • Bereid je nu voor om de actie op te voeren, met meer actiedagen, langere stakingen en coördinatie met andere stakende arbeiders om de ontwrichting voor de bazen te maximaliseren.
  • Voor een gezamenlijke actie van vakbonden en sectoren om het einde te eisen van alle anti-vakbondswetten. Vakbonden op nationaal niveau moeten bereid zijn deze wetten te trotseren wanneer nodig.
  • Hernationaliseer de spoorwegen onder democratische arbeiderscontrole en -beheer, samen met de bredere transportsector om een duurzaam openbaar plan van transport van mensen en goederen mogelijk te maken.
  • Voor een nieuwe linkse partij van strijd die stakingen steunt en stakers een politieke organisatie geeft.
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist