Onder de glitter, de woede. Pride is a protest!

Na een onderbreking van twee jaar wegens de pandemie was er op 21 mei opnieuw de Belgian Pride in Brussel. Meer dan 120.000 mensen namen deel aan het feest van de LGBTQIA+ gemeenschap en haar strijd voor echte gelijkheid. De volgende actiemomenten dienen zich ook al aan. Op 26 juni zijn er in Gent en Brugge betogingen om de 53ste verjaardag van de Stonewall-rebellie te vieren, het protest dat de LGBTQIA+ beweging uit de kast haalde.

Tijdens de pandemie leden LGTBQIA+ personen nog meer onder het isolement dan de rest van de bevolking. “We hebben onze ruimtes echt nodig om samen te komen,” zei Laurent Mallet, de voorzitter van Belgian Pride. “Dat is waar Pride om draait: het belang van veilige ruimtes voor de LGBTQ-gemeenschap om samen te komen.” Aan het einde van het evenement waren er echter meldingen van homofobe en transfobe incidenten. Meer veilige ruimtes is een stap vooruit, maar het volstaat niet. We hebben een veilige samenleving nodig! Door collectieve strijd kunnen we de wanhoop terugdringen die leidt tot het aanvaarden van de nauwe grenzen van een onrechtvaardige maatschappij die ons belemmert in onze ontplooiing. Door collectieve strijd kunnen we verandering bekomen.

In het kielzog van de nieuwe golf van feministische strijd en #MeToo is er een politisering en radicalisering onder bredere lagen van LGBTQIA+ personen. We durven spreken, we klagen aan, we proberen er iets aan te doen. Daarbij worden ook banden met andere bewegingen gezocht. De feministische strijd ligt daarbij het meest voor de hand, maar er is ook het verzet tegen autoritaire regimes (de oorlog van Poetin tegen LGBTQIA+ personen is al lang aan de gang…) en tegen besparingen (hoeveel zelfmoorden worden veroorzaakt door eindeloze wachtlijsten voor bescherming?). Kortom, we richten ons tegen het kapitalisme met zijn uitbuiting en onderdrukking.  “Internationaal verzet tegen queerfobie en het kapitaal,” scandeerde de delegatie van Campagne ROSA op de Pride, een delegatie die niet onopgemerkt bleef.

Een erfenis van verzet en gezamenlijke strijd

Op 27 juni 1969 was er een politie-inval in de Stonewall Inn in New York. De daaruit voortvloeiende opstand duurde zes dagen en nachten en staat bekend als de Stonewall-rellen. Het woord “Stonewall” is sindsdien de geschiedenis ingegaan als symbool van de opstand van de LGBTQIA+ gemeenschap tegen onderdrukking en de strijd voor gelijke rechten op alle gebieden. Het is geen toeval dat er op hetzelfde moment een feministische, antiracistische, anti-oorlogs- en bredere antikapitalistische strijd in volle gang was. Strijd versterkt elkaar.

In de jaren tachtig streden activisten van Act Up en andere organisaties in de Verenigde Staten, Frankrijk en elders tegen het asociale beleid van regeringen en multinationale farmaceutische bedrijven die weigerden om iets te doen tegen Aids en HIV.

Campagne ROSA baseert zich op deze erfenis van strijd. Discriminatie zal pas verdwijnen als we de voedingsbodem ervoor wegnemen, namelijk het kapitalisme. Kom mee in actie, doe met ons mee!

  • Investeringen in publieke diensten, huisvesting en degelijke jobs! Waar er tekorten zijn is er discriminatie op basis van geaardheid, genderidentiteit en uiterlijk.
  • Investeringen in socio-culturele LGBTQIA+ ontmoetingsplaatsen en organisaties, die veel expertise, maar weinig middelen hebben.
  • Investeringen in onderwijs, o.a in degelijke lessen seksuele opvoeding waarin LGBTQIA+ thema’s en genderdiversiteit besproken worden van in de kleuterklas
  • Investeringen in gezondheidszorg, zodat iedereen die lichamelijke of psychologische zorg nodig heeft deze ontvangt zonder op een wachtlijst te belanden.
  • Investeringen in opvanghuizen en sociale woningen om iedereen veilige huisvesting te garanderen.
  • Internationale steun voor LGBTQIA+ organisaties en gemeenschappen. Niet enkel symbolisch maar concreet door het vrijmaken van middelen en het versoepelen van de migratieprocedures voor vluchtelingen.
  • Voor de omverwerping van het kapitalisme, een systeem gebaseerd op verdeeldheid en uitbuiting om de winsten van een kleine elite veilig te stellen. Voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Voor een socialistische samenleving waar de beschikbare rijkdom democratisch ingezet wordt voor de noden van de bevolking en de planeet.

26 juni: betoging pride is a protest

  • Gent 15u Vrijdagmarkt.
  • Brugge: 15u De Burg
  • Open Mic en collectief vertrek. Antwerpen: 12u Draakplaats. Brussel: 13u Centraal Station

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist