Is er nog discriminatie van vrouwen, holebi’s,…?

Er wordt wel eens gezegd dat de strijd voor gelijke rechten van vrouwen of holebi’s is gestreden. Legale vormen van discriminatie zijn grotendeels verdwenen en holebi’s mogen intussen ook trouwen en kinderen adopteren. Wat willen we nog meer? In de praktijk is er nog geen gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Er is een loonkloof van 23% tussen vrouwen en mannen. Deze kloof wordt niet kleiner. Geweld door een partner of ex-partner is voor vrouwen tussen 16 en 44 jaar de belangrijkste doodsoorzaak in Europa, met de uitbreiding van de seksindustrie wordt de druk op jonge vrouwen bovendien steeds groter. De armoede bij eenoudergezinnen (in 98% van de gevallen alleenstaande moeders) bedraagt 40%.

Homofobie in cijfers

  • 8 landen passen de doodstraf toe op holebi’s
  • 85% van de holebi-scholieren wordt het slachtoffer van homofoob geweld in Europa
  • 92% van de klachten over homofobie leiden tot geen enkele sanctie
  • 32% van de lesbiennes wordt niet aanvaard op hun werkplaats
  • 6%, dat is de loonkloof die bestaat tussen homo’s en hetero’s

Het volstaat niet om legale gelijkheid te bekomen, er moet ook een daadwerkelijk antwoord worden geboden op bestaande ongelijkheden. Dat zal niet gebeuren met het huidige beleid dat bestaat uit besparingen of toch minstens de weigering om te investeren in meer sociale en openbare dienstverlening. Het resultaat van de tekorten in de kinderopvang, het onderwijs, de opvang van mensen met een handicap,… is dat familiale solidariteit een steeds grotere rol speelt en dit komt nog steeds vaak op de kap van vrouwen terecht. De Europese besparingsgolf in alle aspecten van sociale zekerheid zal dit nog versterken.

Ook holebi’s kampen nog steeds met ongelijkheid en de afgelopen jaren was er een toename van homofoob geweld. Een Belgisch onderzoek uit 2000 stelde dat 33% tot 45% van de holebi’s tijdens het opgroeien zelfmoordgedachten heeft. 12,4% van de homojongens onderneemt effectief een zelfmoordpoging, bij hetero’s is dat 5,9%. Bij lesbische meisjes is dat 25% tegenover 5,4% bij heteromeisjes. Holebijongeren worden op school vaak geconfronteerd met geweld of pesterijen.

De strijd voor gelijke rechten is niet gestreden met het stemmen van wetten. Volledige gelijkheid afdwingen, is enkel mogelijk indien de basis voor iedere verdeel-en-heerspolitiek wordt weggenomen. Dat kan door samen op te komen voor degelijke lonen voor iederen, degelijk onderwijs, openbare diensten die een belangrijk deel van de huishoudelijke taken kunnen opnemen,… In een samenleving met een groeiend aantal tekorten, zal verdeeldheid toenemen. Doorheen een gezamenlijke strijd voor een betere toekomst voor iedereen, kan die verdeeldheid worden doorkruist.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist