De regering zette de Nationale Bank in om de cijfers van Electrabel inzake de ‘nucleaire rente’, de extra winsten door het langer open houden van de kerncentrales, te bevestigen. Daarmee werden de cijfers van energieregulator CREG in twijfel getrokken om de belasting op de superwinsten zonder veel problemen te kunnen beperken. Nu moet de Nationale Bank erkennen dat de winsten wellicht hoger lagen dan wat eerder naar voor werd geschoven.

De discussie over de nucleaire rente blijft woeden. Dit is niet zozeer een cijferdiscussie voor wiskundigen. De politieke beslissingen worden niet aangepast naargelang de cijfers, het is eerder omgekeerd: naargelang het politieke standpunt worden de cijfers aangepast. De belangen van de energiebedrijven, grote reuzen als Electrabel die goed zijn voor miljardenwinsten voor de grote aandeelhouders, worden daarbij voorop gesteld. De regering, en dus niet enkel de liberalen, loopt voor rekening van Electrabel en zette met dat oogpunt de Nationale Bank in om de cijfers van de CREG te betwisten.

Wat de CREG naar voor bracht, was immers niet minnetjes. Er zou in 2007 een nucleaire rente zijn geweest die opliep tot 2 miljard euro. De Nationale Bank hield het op 809 tot 950 miljoen euro. In de Kamer moest de energiespecialist van de Nationale Bank erkennen dat de nieuwe cijfers van de prijzen die industriële grootverbruikers betalen effectief een ander licht op de zaak werpt. Met andere woorden: de betwisting van de cijfers van de CREG wordt in vraag gesteld. Intussen is de onduidelijkheid gecreëerd en hoopt de regering weg te komen met een beperkte stijging van de belasting op de nucleaire superwinst.

De CREG wees meteen op de fouten in de berekening van de Nationale Bank die rekening hield met erg lage tarieven en bijgevolg lagere inkomsten voor de energiebedrijven. Bovendien werd bekend gemaakt dat de winsten uit het langer openhouden van de kerncentrales na 2007 nog fors zijn gestegen. Dat is het resultaat van de sterk stijgende energieprijzen. Zo weten we meteen waarom wij meer moeten betalen: om de winsten van de grote aandeelhouders van GDF Suez (eigenaar van Electrabel) te spijzen.

Een socialistisch antwoord op deze monsterwinsten beperkt zich niet tot de roep naar een hogere belasting op de nucleaire winsten. Wij menen dat energie te belangrijk is om over te laten aan de winsthonger van de private sector. We pleiten ervoor om energie in publieke handen te brengen met controle door de bevolking en de arbeiders op de productie en distributie van energie. Dat moet gepaard gaan met het afschaffen van een asociale belasting als BTW op energie. Energie in publieke handen is een voorwaarde om goedkope energie aan te bieden en bovendien werk te maken van een kernuitstap door massale publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling van milieuvriendelijke alternatieven.

Lees ook:

  • Nationale Bank laat zich voor de kar van Electrabel spannen
  • Waarop wachten om Electrabel opnieuw te nationaliseren?
  • CREG: liberalisering doet ons meer betalen voor energie