Forges de Clabecq. Basta! 25 jaar later… Betaal onze lonen!

Hieronder een vertaling van het pamflet dat door voormalige arbeiders van Forges de Clabecq wordt verdeeld. Volg hun strijd via de Facebook-pagina ‘Ceux de Clabecq’

 

 

Het faillissement van Forges de Clabecq (staalindustrie) werd 25 jaar geleden, op 3 januari 1997, uitgesproken. Tot op heden hebben de werknemers (arbeiders, bedienden en kaderleden) slechts een deel van hun achterstallige loon ontvangen. Wat zij nog moeten ontvangen, bedraagt ongeveer 20 miljoen euro.

HOE IS DIT MOGELIJK?

In 1992 zat Forges de Clabecq krap bij kas. Guy Spitaels (PS), minister-president van het Waalse gewest, was van plan het bedrijf 500 miljoen Belgische frank te lenen op voorwaarde dat de werknemers het plan van de werkgever zouden aanvaarden. Dat wil zeggen: 900 jobs schrappen, de helft van de fabriek sluiten, de lonen met 10% verlagen en afschaffing van de 13e maand.

Bij het eerste referendum stemde 89% van de arbeiders NEE tegen het plan van de baas Dessy. Desondanks werd de loonsverlaging onwettig toegepast. (1)

Op 5 november brak de staking uit. De baas gebruikte alle middelen om het verzet van de arbeiders te breken. Hij nam een videoband op waarop hij de arbeiders chanteerde met de dreiging van een volledige sluiting. 2.000 exemplaren werden door de managers bij elke werknemer thuis bezorgd. Ondanks de druk hield de staking stand.

Na 2 weken staking en druk van de media en de politiek, organiseerde de delegatie een tweede referendum en stemde 54% voor voortzetting van de staking. Volgens de statuten van de vakbond is dit niet voldoende om het voort te zetten. (2)

De staking eindigde, de fabriek bleef volledig open, er vielen geen ontslagen. De loonverlaging werd gehandhaafd en de vakbondsdelegatie eiste dat deze verlaging een lening aan het bedrijf zou zijn, terug te betalen in 1995.

Ondanks de gegeven garanties is 25 jaar later slechts een deel hiervan aan de werknemers uitbetaald.

1997: HET FAILLISSEMENT VAN FORGES DE CLABECQ

Sinds de jaren 1970 hebben de delegatie en de arbeiders de sfeer van Clabecq ontwikkeld:

  • Democratisch vakbondswerk en werknemersparticipatie,
  • Solidariteit met alle andere sectoren in actie doorheen het land: Volkswagen, Caterpillar, de Limburgse mijnen, Sabena, middelbare scholieren en leraren …
  • Een geest van eenheid tegen alle discriminatie. Clabecq was de eerste “Fabriek tegen het Racisme” in België.
  • De voorhoede in de strijd tegen beroepsziekten, arbeidsongevallen en de bescherming van het milieu.

De ervaring van de arbeiders van de Forges de Clabecq blijft exemplarisch en “een belangrijk historisch onderdeel van arbeidersactie in West-Europa” (Alain Badiou)

Na de faillietverklaring was het aan deze sfeer te danken dat de vakbondsafvaardiging en de werknemers zich konden mobiliseren voor een veelkleurige mars tegen uitsluiting en voor werk op 2 februari 1997. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de arbeidersbeweging betoogden 70.000 mensen tegen de sluiting van een fabriek.

Na acht maanden strijd werd Forges de Clabecq niet gesloten.

1998 OVERNAME VAN DE FABRIEK DOOR DUFERCO

Toen de fabriek door Duferco werd overgenomen, daalde het aantal jobs van 1.800 tot 900. Al degenen die op de lijsten (ABVV, ACV, ACLVB) waren verkozen of kandidaat waren, werden automatisch uitgesloten. De fabriek is onder erbarmelijke omstandigheden weer opgestart. Om dat helemaal duidelijk te maken: in het eerste jaar waren er twee dodelijke ongevallen.

WE ROEPEN OP TOT SOLIDARITEIT

We hebben de steun nodig van vakbondsleden, activisten en progressieven die de rechten van werknemers willen verdedigen. Onze delegatie van de Forges de Clabecq is nog steeds actief en blijft eisen wat ons toekomt, want het is een RECHT. We wachten al een kwart eeuw op het saldo van de 20% van ons loon over 4 jaar. Veel van onze kameraden zijn gestorven, anderen zijn ziek of heel oud. De Sabena-werknemers zijn betaald, de gepensioneerden in Limburg ook. Wij niet.

Voor data en plaatsen van onze volgende acties en informatievergaderingen: Volg ons op de Facebook pagina Ceux de Clabecq

VOOR MEER INFORMATIE, ZIJN ER TWEE BOEKEN GEPUBLICEERD

  • “Moi, Silvio de Clabecq, militant ouvrier” Éditions Agone 2020 (12,00 €)
  • “Ceux de Clabecq” Éditions EPO 1997 (10,00€)

Te koop op de Facebook pagina Silvio Clabecq 

Het boek ‘Moi, Silvio de Clabecq’ kan je ook via onze Franstalige webwinkel kopen. 

 

Voetnoten
  1. Het is onwettig de in een collectieve overeenkomst overeengekomen lonen eenzijdig te verlagen.
  2. Volgens de vakbondsstatuten is 60% nodig om een staking uit te roepen.
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist