Nu ook acties bij De Lijn in Oost-Vlaanderen

Na de acties bij de openbare vervoersmaatschappij in Brussel (MIVB), zijn er nu ook acties gevoerd door het personeel van De Lijn in Oost-Vlaanderen. Vrijdag werd gestaakt, zaterdag was er een betaalstaking aangekondigd maar deze ging niet door. Aanleiding voor de acties zijn ook hier de krappe rij- en rusttijden en het gebrek aan middelen.

Aanvankelijk werd enkel een betaalstaking op zaterdag aangekondigd. Daartoe werd onder meer een pamflet verspreid op de bussen en trams. De directie nam dat pamflet op als een belediging en eiste dat ze zouden verwijderd worden. Wellicht wou de directie daarmee haar spieren laten rollen? Alleszins werd deze provocatie stevig beantwoord met een spontane staking.

De directie zag in het pamflet een "beledigende verwijzing" naar directeur-generaal Ingrid Lieten (SP.A) van De Lijn. Vooral in Gent ging het openbaar vervoer snel plat toen de directie haar eis bekend maakte om de pamfletten te verwijderen.

Jammer genoeg werden de acties niet gesteund door de liberale vakbond ACLVB. Die bond meent dat een stakingsactie niet doeltreffend is, en dat een betaalstaking veel beter is omdat het niet "onpopulair" overkomt bij bredere lagen. Tegelijk werd aangekondigd dat de vakbond niet zou deelnemen aan een algemene staking bij De Lijn komende zaterdag.

De ACLVB vergist zich schromelijk en maakt een ernstige fout door het vakbondsfront te doorbreken. Tegenover de arrogantie van de directie is een vastberaden houding van het personeel noodzakelijk. Bovendien is het stakingswapen wel degelijk efficiënt bij het openbaar vervoer. Dat leidt immers tot enorme problemen wat de druk op de directie, ook van buiten uit, versterkt. Bovendien wordt het mogelijk om collectief op te treden.

Het beperken van de acties tot betaalstakingen zorgt ervoor dat het slagen van de actie sterk individueel bepaald wordt: doet een chauffeur mee of niet? Bovendien is het minder zichtbaar en zal er geen externe druk op de directie komen door dit soort acties.

Het feit dat de werknemers van De Lijn spontaan in staking gingen na een provocatie van de directie, geeft overigens aan dat de kracht van het stakingswapen aan de basis wel degelijk goed aangevoeld wordt. Wij steunen alvast de acties. Meer middelen en aangepaste rij- en rusttijden zijn immers in het belang van ons allemaal. Veilig en degelijk uitgebouwd openbaar vervoer, is belangrijk voor zowel het personeel als de gebruikers!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist