Seksisme aan de universiteiten: massaal protest opbouwen!

Aan verschillende universiteiten en hogescholen was er de afgelopen weken ophef over aanklachten wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe ermee werd omgegaan. Net als in de Boos-documentaire over ‘The Voice of Holland’ of in de getuigenissen in de zaak-De Pauw, blijkt opnieuw dat onevenredige machtsstructuren ervoor zorgen dat slachtoffers vaak machteloos staan. Slachtoffers werden jarenlang in de steek gelaten, er waren doofpotoperaties om het prestige en het imago van de universiteiten en hogescholen niet te schaden. Campagne ROSA grijpt het publieke debat vandaag aan om voorstellen te doen voor de strijd tegen seksisme in het hoger onderwijs. 

door Mai, Campagne ROSA Gent, uit maandblad De Linkse Socialist

Laagdrempelige meldpunten

De afgelopen weken kwam er terecht veel kritiek op de procedures om grensoverschrijdend gedrag te melden en/of aan te kaarten. Al te vaak is het functioneren van deze procedures erop gericht ‘de schade aan de universiteit’ in te perken, in plaats van slachtoffers te helpen en de bron van het grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. 

Campagne ROSA eist laagdrempelige meldpunten voor studenten, onderzoekers en personeel aan alle universiteiten en hogescholen. Daarnaast komen we op voor transparante procedures over hoe klachten worden afgehandeld en tuchtcommissies die paritair zijn samengesteld met vertegenwoordigers van het bestuur, het personeel, vakbonden en studenten. Dit is noodzakelijk om de invloed van het ons-kent-ons netwerk voor het afhandelen van klachten te doorbreken. 

Een einde maken aan de straffeloosheid is een eerste stap om komaf te maken met de zwijgcultuur aan universiteiten en hogescholen. Tegelijkertijd is dit niet voldoende om preventief te strijden tegen misbruik en grensoverschrijdend gedrag. 

Beter statuut voor onderzoekers nodig

Seksisme en grensoverschrijdend gedrag zijn overal aanwezig binnen de samenleving. Een het slachtoffer dat afhankelijk is van een dader met een machtspositie kan veel moeilijker neen zeggen tegen ongewenste toespelingen.

Heel wat getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag in de media komen van onderzoekers. Onderzoekers aan de universiteiten hebben een erg precair statuut. Ze zijn voor de afhandeling van hun doctoraat en de lancering van hun academische carrière enorm afhankelijk van hun promotor. Daarmee zitten ze in een erg kwetsbare positie. 

Campagne ROSA eist meer middelen voor onderwijs om betere statuten, zoals een werknemersstatuut voor onderzoekers, en degelijke ondersteunende diensten te voorzien. 

Stop seksistische propaganda van extreemrechts 

De afgelopen jaren kwamen elitaire en extreemrechtse studentenverenigingen in opspraak voor het propageren van brutaal seksisme, racisme en homofobie. Zo kwamen er na de dood van Sanda Dia gortige verhalen naar boven over seksistische en racistische praktijken bij Reuzegom. Vrouwelijke studentes moesten zich als prostituees verkleden om op feestjes toegelaten te worden en seksuele handelingen ondergaan tijdens het doopritueel. Pas nadat een dode viel werd er tegen Reuzegom opgetreden. 

Het extreemrechtse KVHV kreeg na de seksistische meeting met Jeff Hoeyberghs eind 2019 slechts een lichte tik op de vingers. Het KVHV beweert enkel het ‘vrije debat’ op te zoeken. Dat klopt niet: het gaat om het normaliseren van seksisme waarbij vrouwen als object en als ondergeschikt wezen worden voorgesteld. Dat is schering en inslag bij het Gentse KVHV: de vorige generatie lag aan de basis van Schild & Vrienden. Het racisme, seksisme en homofobie leverde bendeleider Van Langenhove een zitje in het parlement op. 

Ondertussen kan het KVHV als erkende vereniging nog steeds beroep doen op subsidies en de infrastructuur van de UGent om haar ideeën te verspreiden. Campagne ROSA verzet zich tegen de erkenning van haatdragende studentenverenigingen aan de universiteiten. 

Meer middelen voor onderwijs, voor een studentenloon

De toenemende levenskost (studiekosten, transport, huisvesting) en het gebrek aan middelen voor het onderwijs vergroten de onzekerheid onder studenten. Dit maakt hen kwetsbaar voor seksisme en misbruik. 

In 2018 hing tegenover de ULB een reclamebord van de controversiële datingapp Rich Meets Beautiful (RMB) met de slogan: “Zoek je een studentenlening? Zoek een sugar daddy!” Financiële problemen onder studenten worden door bedrijven als RMB aangegrepen om winst te maken, ongeacht de afschuwelijke gevolgen voor jonge vrouwelijke studenten. Deze verdoken vorm van prostitutie draagt ook bij tot de normalisering van de verkrachtingscultuur: het vrouwenlichaam wordt gereduceerd tot een object dat ‘gekocht’ kan worden. 

De strijd tegen seksisme is ook een strijd voor democratisch en gratis onderwijs. Studenten moeten een vrije studiekeuze hebben, zonder zich te moeten prostitueren en zonder lange uren te moeten kloppen in een studentenjob. Campagne ROSA en de Actief Linkse Studenten verdedigen de eis van een studentenloon: studeren is een voltijdse job en moet zo behandeld worden. We komen ook op voor een drastische uitbreiding van de publieke middelen voor onderwijs. 

Personeel en studenten samen sterk, tegen seksisme en besparingen! 

De jarenlange besparingen op onderwijs wegen op onze universiteiten. Ze doen steeds meer met steeds minder personeel en middelen. Ook nu vallen de klappen van de aangekondigde besparingen aan de UGent vooral op de ondersteunende diensten voor studenten en personeel. Zo kondigde de UGent besparingen aan in o.a. de kinderopvang, de maaltijdvoorzieningen, de post- en transportdiensten. Het inschrijvingsgeld voor doctoraatsstudenten wordt verdubbeld, wat hun onzekere positie nog versterkt. Deze maatregelen treffen in het bijzonder vrouwen: ze vormen de meerderheid van het personeelsbestand van de kinderdagverblijven en restaurants. Kinderzorg valt meestal in eerste instantie op hun schouders wanneer deze niet op een kwalitatieve manier door de samenleving wordt georganiseerd. Na het applaus ontvangen de coronahelden van de UGent nu stank voor dank!

Campagne ROSA ondersteunt de strijd van het personeel aan de UGent. Twee jaar geleden staakte het resto- en schoonmaakpersoneel van de UGent om onder andere een €14 minimumloon te eisen. De strijd werd gewonnen en dit leerde ons dat wanneer personeel en studenten, ongeacht achtergrond, gender of geaardheid, samen in actie komen rond een duidelijk programma, we reële overwinningen kunnen boeken.

Protest maakt duidelijk dat seksisme niet langer aanvaard wordt. Campagne ROSA beseft dat seksisme in het kapitalistische systeem ingebakken zit. Om het te stoppen, is systeemverandering nodig. Dit is geen kwestie van vrouwen tegen mannen, maar van de meerderheid van de bevolking – de werkende klasse en de jongeren – tegen de machtigen die het vandaag voor het zeggen hebben. Gezamenlijke strijd tegen al wat ons verdeelt, versterkt de solidariteit die broodnodig is om socialistische maatschappijverandering te realiseren.

 

Voer vandaag mee actie:

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist