VS: 35,9 miljoen Amerikanen leeft in armoede

De VS wordt vaak voorgesteld als een rijk land, het land van de "american dream" waar iedereen rijk kan worden. "Leven, vrijheid en geluk", dat zou aangeboden worden door de Amerikaanse droom. Maar geldt dat ook voor de 35,9 miljoen Amerikanen die vandaag in armoede leeft? Dat cijfer is het meest recente cijfer volgens een jaarlijks officieel rapport van het US Census Bureau. Volgens het verslag is het aantal armen in 2003 met 1,3 miljoen toegenomen, waardoor momenteel 12,5% van de bevolking in armoede leeft.

Felicia Newhouse

Die cijfers zijn enorm, en nog opvallender is dat kleurlingen, alleenstaande moeders en kinderen het hardst getroffen worden. 24% van de zwarte Amerikanen en 22,5% van de Latino’s leven onder de officiële armoedegrens, dat is bijna twee keer het nationale gemiddelde.

Het onderzoek ging ook na wat de verhouding was tussen "familie-groepen" en armoede. Daarbij valt op dat onder alleenstaande moeders het percentage veel hoger ligt. 28% van de gezinnen die geleid worden door een alleenstaande vrouw leven in armoede, tegenover 5,4% van de twee-oudergezinnen.

Het Children’s Defense Fund bracht recent een verslag naar voor van de ‘staat van de Amerikaanse kinderen’ in 2004 waarbij werd nagegaan wat de positie van kinderen in de VS is. De cijfers zijn erg opvallend: één op zes kinderen leeft in armoede. Eén op 8 kinderen (9,3 miljoen) heeft geen gezondheidsverzekering. Tot 13 miljoen kinderen leven in gezinnen waar geregeld honger geleden wordt of kennen "voedselonzekerheid zonder honger".

Hoe kan een vermeend rijke natie zoals de VS zo’n enorme armoede kennen? Het lijkt erop dat het land niet in staat is om te voorzien in de behoeften van de meerderheid van haar eigen bevolking. In het huidige systeem zijn het enkel de grote bedrijven en de rijksten die vooruit boeren.

In 2003 betaalden de 50 grootste bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het outsourcen van bedrijven, hun CEO (Chief Executive Officer) gemiddeld 10,4 miljoen dollar. Dat is een stijging van bijna 50% in vergelijking met het jaar ervoor! Bij 70 van de 100 grootste bedrijven werd de CEO gemiddeld 384 keer meer betaald dan een gemiddelde werknemer in 2003 (Bloomberg, Bureau of Labor Statistics). De kloof tussen de rijkste en de armste 20% van de bevolking is volgens het US Census Bureau groter dan ooit tevoren.

Een ander cijfer dat duidelijk maakt hoe de klassenstructuur van onze samenleving opgevat is, is het cijfer dat 1% van de bevolking meer bezit dan de armste 95% (Commondreams.org, 14 september 2003)

Deze kloof tussen rijk en arm kan niet blijven groter worden zonder te leiden tot sociale explosies. De arbeiders en jongeren in de VS zullen niet blijven toelaten dat hun levensstandaard blijft dalen. We kunnen ons dat niet permitteren en moeten verzet bieden.

Delen: Printen: