Basta tegen hoge energieprijzen, tekorten in de zorg en tegen oorlog

Met 10.000 deelnemers was Basta gisteren een succes. De PVDA mobiliseerde naar deze betoging met slogans rond een verlaging van de BTW op energie, opheffing van de patenten op vaccins en meer middelen voor zorg. In ons pamflet waarmee we opriepen om deel te nemen aan Basta legden we uit wat onze standpunten en voorstellen zijn rond die punten. Zo benadrukken we de noodzaak om de volledige energiesector in publieke handen te nemen en niet te stoppen bij de eis van een permanente en volledige BTW-verlaging op energie. Zie: https://nl.socialisme.be/89426/voor-een-radicale-breuk-met-het-kapitalisme-betoog-mee-op-de-basta-mars

Daarnaast was er op de betoging, net zoals in de samenleving, heel wat discussie over de oorlog in Oekraïne. De PVDA lag op dat punt onder vuur in de traditionele media en leek de afgelopen dagen weinig nadruk te leggen op de noodzaak van een sterke internationale anti-oorlogsbeweging als alternatief op het wapengekletter. Onder de aanwezigen op de betoging werden argumenten voor een dergelijke anti-oorlogsbeweging echter snel opgenomen. We verdeelden op onze stands een pamflet met ons standpunt: https://nl.socialisme.be/89629/neen-tegen-oorlog-in-oekraine-bouw-aan-een-massale-beweging-tegen-oorlog-en-imperialisme

Zoals we opmerkten in ons pamflet: “De manifestatie op 27 februari is een belangrijk initiatief. Maar het mag niet bij deze manifestatie blijven. Rond de eisen in dit pamflet moet een echte strijd worden opgebouwd, door vakbonden, consequent linkse partijen en de vele jonge activisten die de voorbije jaren de straat zijn opgegaan tegen alle mogelijke vormen van discriminatie, seksisme, racisme, LGBTQIA+ fobie … en in het kader van de klimaatcrisis. Zij vormen samen de sociale kracht die de woede en de frustratie in de samenleving kunnen omvormen tot het soort maatschappijverandering die nodig is. Weg van het kapitalisme, voor een socialistische wereld.”

“Rond alle eisen en thema’s die aan bod komen op de Basta-mars zijn er verdere acties en campagnes nodig. De Basta-mars moet het startschot zijn van een uitvoerig actieplan met het perspectief een sociale tegenmacht op te bouwen dat verandering kan afdwingen. We hebben meer nodig dan eenmalige manifestaties. Er zouden lokale strijdcomités kunnen worden opgezet die activisten bijeenbrengen en die mobiliseren naar de volgende actie. Er kunnen lokale en regionale conferenties van activisten worden georganiseerd waar syndicalisten, linkse militanten, bezorgde werkenden, kwade klimaatjongeren, strijdbare feministen en al wie voor een andere samenleving opkomt verenigt in een sociale tegenbeweging.”

Er was een grote openheid voor discussie. Aan onze stands en met onze militanten in de betoging verkochten we 122 exemplaren van maandblad De Linkse Socialist. We maakten een tiental abonnementen en haalden 120 euro steun op met badges.

Hieronder enkele foto’s door Walter & Liesbeth.

[embed-google-photos-album https://photos.app.goo.gl/QecDtMwb394FmLsf8]

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist