Besparen op kap van de helden van de zorg. Ze doen het aan de UGent

Op donderdag 13 januari legde het UGent personeel van het kinderdagverblijf in Home Heymans het werk neer. Kinderen van UGent personeel en ook van studenten worden er met de beste zorgen opgevangen. Campagne ROSA sprak op de dag van de staking met verschillende medewerkers. Wat hangt hen boven het hoofd? 

door Rebekka, Gent

Waarom staken jullie?

Wij hebben collectief beslist om het werk neer te leggen naar aanleiding van berichten die we oppikten in de media en via sociale media. In de Raad van Bestuur van de UGent zou er beslist zijn om de kinderdagverblijven van de UGent uit handen te geven met als expliciet doel om te besparen. Het is nog onduidelijk of deze dan zouden worden overgenomen door de Stad Gent of een privébedrijf zoals Partena. Wij zijn niet verwittigd door de directie en werden op geen enkele manier betrokken of geconsulteerd bij deze beslissing die genomen werd. Vanavond vergaderen we en komt er misschien wat meer duidelijkheid. We beslisten nu al het werk neer te leggen om duidelijk te maken aan de directie dat we dit niet pikken.

Wat zou er veranderen voor het personeel als jullie dienst door de UGent wordt uitbesteed aan de privé?

Wat er exact zou veranderen weten we nog niet. Maar het is wel zo dat we bij de UGent een zeer waardevol statuut hebben als werknemers. Hoe zal een privébedrijf 500.000 euro besparen op onze dienst? De lonen in de privé liggen een pak lager, wellicht zullen we minder vakantiedagen hebben,  maar wellicht zullen er  ook collega’s zijn die hun job zullen verliezen wat op zijn beurt voor extra werkdruk zal zorgen. Wellicht verliest het keukenpersoneel haar job want bij veel kinderdagverblijven wordt dat uitbesteed aan externe catering, wat de kwaliteit niet ten goede zal komen. Daar moeten we geen tekeningetje bij maken.  

Wat zal er, indien deze plannen doorgaan, veranderen voor de gebruikers van de crèche?

Voor gebruikers en kinderen is het grote gevaar dat er minder kwaliteit van zorg geboden kan worden. De kostprijs voor de gebruikers zal normaal niet stijgen want deze tarieven worden door Kind & Gezin vastgelegd en zijn inkomensgerelateerd. Kort samengevat zullen we minder kwaliteit kunnen bieden voor dezelfde kostprijs.

Bleven de kinderdagverblijven open tijdens de COVID-golven?

Ja, onze crèche is altijd open gebleven, dankzij de inzet van alle medewerkers. We doen ons werk ook met hart en ziel en het is echt teleurstellend dat we nu op zo’n manier worden behandeld. Wij hebben een essentieel beroep, we zorgden ervoor dat andere werkenden aan het werk konden blijven en nu willen ze op ons besparen, het is schandalig en wraakroepend.

Blijft het bij deze actie?

Dat is afhankelijk van wat er vanavond besproken wordt. We zenden nu een signaal aan de directie dat we niet zomaar bereid zijn in te boeten op onze loon-en arbeidsvoorwaarden. Als het nodig is dan zullen we verdere acties opzetten en zal de solidariteit vanuit personeel en studenten aan de UGent belangrijk zijn. 

Dank je voor dit gesprek, veel succes met jullie strijd. Op onze steun zullen jullie kunnen rekenen! 

 

Uit het overleg van die avond, waarvan sprake in het interview, bleek dat de directie geen enkele intentie heeft om over te gaan tot overleg. Ze willen €500.000 besparen en gaan enkel een engagement aan met een bedrijf dat deze besparing kan verwezenlijken. Het personeel is niet bereid om dit pikken. 

Besparen op de kap van helden van de zorg. Het UGent bestuur durft nogal. Dit mogen we niet laten passeren. Campagne ROSA zal alle acties van het personeel steunen en roept alle organisaties van UGent personeel en studenten op om de toekomstige acties te steunen. 

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist