Seksistische haat is altijd een oproep tot geweld

Campagne ROSA en ALS riepen op tot een protestactie voor de KVHV-meeting met Hoeyberghs. Dankzij het protest werd ruchtbaarheid gegeven aan de seksistische haat die in een zaal van de UGent werd verkondigd.

De veroordeling van Jeff Hoeyberghs na een seksistische meeting aan de Gentse universiteit blijft voor debat zorgen. De brede verontwaardiging, een resultaat van het actieve protest van Campagne ROSA en de Actief Linkse Studenten aan de KVHV-meeting met Hoeyberghs en de strijd nadien, zorgde ervoor dat de rechtbank hem wel moest veroordelen. N-VA-voorzitter De Wever was er als de kippen bij om de “laakbare” uitspraken van Hoeyberghs te minimaliseren als slechts een ‘meningsuiting’, een vrijheid die niet beperkt mag worden. Zijn collega – we schreven bijna ‘coalitiegenoot’ – Georges-Louis Bouchez van de MR omschreef op Twitter wat hij daar elke dag doet: “In een democratische rechtsstaat zijn ook idiote, misplaatste of ­ergerlijke meningen en uitspraken mogelijk.”

Dubbele maatstaf vs. strijd tegen alle vormen van seksisme

Vooraleer te antwoorden op het non-argument dat seksistische haat slechts een ‘mening’ is, moeten we wijzen op de hypocrisie van de rechtse politici. Nog geen jaar geleden applaudisseerden ze toen Sammy Mahdi een homofobe imam het land uitzette met als argument: “Wie geen respect toont voor de LGBTI rechten heeft geen plaats in onze samenleving.” Seksisme en homofobie zijn voor rechts blijkbaar enkel misdrijven in zoverre ze gepleegd worden door migranten. De Gentse professor Dirk Voorhoof merkte de hypocrisie ook op: “Het is opmerkelijk dat wie de seksismewet en de genderwet nu bekritiseert, van asielzoekers of vluchtelingen eist dat ze de basisprincipes aanvaarden van onze democratie en de mensenrechten, waaronder het respect voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.” Zou Jeff Hoeyberghs door de inburgeringsexamens geraken die N-VA en co aan nieuwkomers willen opleggen?

Seksisme: niet langer normaal !

Dat seksueel grensoverschrijdend gedrag wel degelijk een enorm probleem is, kan niet ontkend worden. Een overgrote meerderheid van de vrouwen krijgt er ooit mee te maken. Een studie van UN-MENAMAIS (Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium) stelde het volgende vast: 78% van de vrouwen maakte een vorm van hands-off seksueel grensoverschrijdend gedrag mee, 42% een vorm van hands-on seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die cijfers krijgen steeds meer gezichten, niet in het minst door de maatschappelijke druk als gevolg van het groeiend feministisch protest. Er zijn niet alleen de bekende processen tegen De Pauw of Hoeyberghs of de zaak-Harvey Weinstein, de kwestie van seksueel geweld komt ook aan bod in getuigenissen van vrouwen. Een masterproef over online intimidatie tegen vrouwen van kleur in de journalistiek en de media toonde aan dat de helft van de ondervraagden met de dood werd bedreigd en dat de helft slachtoffer werd van seksuele intimidatie. Iets meer mainstream was er de voorbije dagen het TV-programma Taboe over vrouwen, waarin de kwestie van geweld eveneens aan bod kwam.

De rechtse politici ontkennen de ernst van seksistisch geweld niet, maar zeggen dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen ‘aanzetten tot haat’ en ‘aanzetten tot geweld’. Dat is een bijzonder kunstmatig onderscheid dat ook al werd gebruikt bij het rechtse protest tegen de veroordeling van de militanten van de extreemrechtse groep Voorpost die aanzetten tot racistisch geweld. Het propageren van racisme, seksisme en homofobie is geen abstracte academische bezigheid, het heeft gevolgen in de reële samenleving! De ‘aanzetten tot haat’ door Gentse KVHV-leden die georganiseerd waren in Schild&Vrienden hebben destijds geleid tot geweld tegen vakbondsmilitanten, migranten, politieke tegenstanders en steeds meer verwijzingen naar geweld en wapens. De aanzetten tot racisme door Voorpost gingen gepaard met een groeiend terrorisme-probleem bij extreemrechts. Wie stak de brand in het toekomstige asielcentrum van Bilzen eind 2019 aan? Voorpost-militant Emmanuel M. die eerder ook betrokken was bij een Voorpost-actie tegen het geplande asielcentrum en tevens in het nieuws kwam met de nazisymbolen op zijn pick-up waarmee hij aan de autokaravaan van het Vlaams Belang deelnam. De KVHV-meeting met Jeff Hoeyberghs had als uitdrukkelijk doel om de grenzen van wat ‘aanvaardbaar’ is inzake onder meer seksisme te verleggen. Extreemrechts heeft er een probleem mee dat protestbewegingen ervoor zorgden dat wat enkele decennia geleden nog werd getolereerd, vandaag niet meer aanvaardbaar is. Het normaliseren van seksistische haat wordt daar tegenover geplaatst. Uiteraard heeft dat gevolgen in de samenleving en meer bepaald op de omvang van problemen als seksueel geweld.

Vrije meningsuiting: alleen als het hen uitkomt

Hoeyberghs diende na zijn doortocht aan de Gentse universiteit klacht in tegen twee activisten van Campagne ROSA. Hij deed dit wegens ‘laster’ en ‘belaging’ omdat Campagne ROSA een protestactie organiseerde aan de KVHV-meeting en nadien het ranzige seksisme van Hoeyberghs aanklaagde. De ‘laster’ bestond uit het publiek maken van enkele uitspraken van Hoeyberghs zelf…  Het protest grijpt hij aan om zichzelf als een slachtoffer voor te stellen. Over Campagne ROSA zegt hij: “Het betreft hier mijns inziens een geoliede internationale machine van communistische signatuur en met westerse staatsondermijning als uiteindelijk doel.” Dat de strijd tegen seksisme een belangrijk onderdeel is van de strijd voor internationale maatschappijverandering is een feit. Los daarvan wekt Hoeyberghs de indruk dat hij het protest van Campagne ROSA ontoelaatbaar acht. En uitgerekend hij wil het argument van de ‘vrije meningsuiting’ gebruiken?

Uittreksel uit het vonnis in de zaak-Hoeyberghs.

Extreemrechts en conservatief rechts beroepen zich enkel op vrije meningsuiting als het hen uitkomt, bijvoorbeeld bij de bescherming van hun eigen jongeren. Heel wat KVHV’ers, inclusief militanten van Schild&Vrienden, vonden hun weg naar N-VA en het Vlaams Belang maakte van het kopstuk van die privémilitie een parlementslid. Vandaag is er geen enkele extreemrechtse actie zonder dat de slogan ‘linkse ratten, rol uw matten’ wordt geroepen. VB-voorzitter Van Grieken vindt dat voetballers als Lukaku niet het recht hebben om hun steun aan Black Lives Matter te verkondigen. De N-VA vindt dat het stakingsrecht fors aan banden moet gelegd worden. Neen, het gaat niet om ‘meningsuiting’ maar om de opbouw van een krachtsverhouding in de samenleving.

Van woord tot daad: woede omvormen tot concrete strijd

De strijd tegen seksisme gebeurt ook door een krachtsverhouding in de samenleving op te bouwen, maar dan in het voordeel van de werkende klasse en dus de meerderheid van de bevolking in plaats van de kapitalistische elite die vandaag voor de verdediging van haar winstbelangen nood heeft aan verdeeldheid zoals seksisme, racisme of homofobie. Protestbewegingen versterken is een belangrijk onderdeel van de opbouw van een krachtsverhouding. Structureel seksisme zit ingebakken in de kapitalistische klassensamenleving en zal niet gestopt worden door gerechtelijke uitspraken. Anderzijds is de veroordeling van Hoeyberghs een uitdrukking van de groeiende maatschappelijke druk om seksistische haat niet langer te aanvaarden. Die druk bouwt Campagne ROSA verder op, net zoals we dit deden met het protest tegen de seksistische KVHV-meeting aan de UGent. We koppelen dit aan de noodzaak van maatschappijverandering. Steun het socialistisch feminisme, werk mee aan de acties op 8 maart, sluit aan bij Campagne ROSA!

Oproep: maak de acties van Campagne ROSA mogelijk en neem deel aan onze wedstrijd

In de aanloop naar onder meer de acties van 8 maart haalt Campagne ROSA financiële steun op met een eindejaarswedstrijd. We verkopen lotjes aan 10 euro, op 16 januari is er een trekking waarbij tien kopers van een lotje een mooie prijs winnen. Steun ons financieel én maak kans op een prijs! Klik hier en doe mee. 

 

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist