Stop seksistisch en LGBTQIA+foob geweld. Heel het systeem is schuldig

Seksistisch geweld is overal. Het is een maatschappelijk probleem, diep geworteld in het DNA van het kapitalistische systeem, met verschrikkelijke persoonlijke gevolgen. Maar er zijn steeds meer acties: seksisme wordt niet langer geaccepteerd.

PDF van dit pamflet

Feesten zonder als een object behandeld te worden

Weinig nachtclubs en bars zijn gespaard gebleven van commercialisering. Hun doel is geld te verdienen. Zorgen dat iedereen zo goed mogelijk kan feesten, is vaak slechts bijzaak. Zoals overal is er reclame met vrouwenlichamen als marketingobjecten. Er worden soms vrouwen gebruikt om de plaats te ‘verfraaien’, als kunstwerken. Hostesses of serveersters worden verplicht om pesterijen met een glimlach te ondergaan.

Kapitalisme maakt van alles handelswaar. Veel commerciële muziek en videospelletjes praten geweld tegen vrouwen goed. Trash verkoopt nu eenmaal. In films is het niet anders… Als een man tegen wie je ‘neen’ zei, ’s avonds voor je huis een serenade komt brengen, is dat niet romantisch maar gewoon eng. Porno is een zeer lucratieve sector. Het stelt vrouwen doorgaans voor als seksueel beschikbaar en onderdanig, waarbij ‘neen’ eigenlijk ‘ja’ betekent. Dit draagt er bewust bij toe om het begrip ‘toestemming’ te vervagen.

 • Ons lichaam is geen object: gebruik reclameruimte voor sociale doeleinden (preventie, cultuur …) en niet voor seksistische commerciële doeleinden.
 • Stop de verkrachtingscultuur: voor een cultuur zonder de logica van het winstbejag

Geen slachtoffers aan de kant laten staan

De feministische strijd van de afgelopen jaren zorgt voor verandering. De overheden trekken de feministische kaart en komen met plannen tegen seksistisch geweld. Als er onvoldoende middelen voor uitgetrokken worden, blijven er zich echter nieuwe tragedies voordoen. In Gent pleegde een 14-jarig meisje zelfmoord toen ze na een groepsverkrachting hulp zocht en op een wachtlijst terechtkwam. Dit is onaanvaardbaar!

Chronische onderfinanciering in de gezondheidszorg dwingt ziekenhuizen soms om slachtoffers af te wijzen. Het is positief dat we van 3 naar 10 centra voor slachtoffers van seksueel geweld gaan, deze maatregel is onder druk van de feministische beweging afgedwongen. Maar we mogen het hier niet bij laten. De efficiëntie van deze centra voor het begeleiden van slachtoffers en voor het indienen van klachten staat ondertussen vast.

Het is ook van cruciaal belang om waarschuwingssignalen van kindermishandeling op te sporen en passende hulp te bieden. Daders van seksueel geweld zijn vaak slachtoffer of getuige geweest; de maatschappij heeft gefaald hen op dit punt te beschermen.

 • Voor massale publieke investeringen op basis van de noden en behoeften in de zorg en de sociale sector, met voldoende plaatsen in opvangcentra

Geen slachtoffer is schuldig

27% van de Europeanen vindt seksistisch geweld in bepaalde omstandigheden aanvaardbaar. Vaak wordt het slachtoffer verantwoordelijk geacht omwille van wat ze droeg, hoe ze danste of zelfs omdat ze vroeg om naar huis te worden gebracht (en niet alleen naar huis te moeten gaan).

In het onderwijs is het personeel nog steeds niet opgeleid en trapt het nog regelmatig in de val om slachtoffers de schuld te geven door te kijken naar de kledingkeuze van het slachtoffer in plaats van naar het seksistisch gedrag van de dader. Seksuele opvoeding is vaak beperkt tot in het beste geval 50 minuten les per jaar. Dit is onvoldoende om in te gaan tegen de propaganda op sociale netwerken en via porno.

Verkrachting is nooit een seksuele impuls uitgelokt door een bepaalde houding. Het is een relatie van absolute macht over een andere persoon. Dit is duidelijk als verkrachting als oorlogswapen wordt gebruikt, maar het is niet anders in tijden van vrede. Geweld is niet inherent aan mensen. Niemand wordt gewelddadig geboren, je wordt gewelddadig.

 • Seksistisch en LGBTQIA+foob geweld moet ondubbelzinnig veroordeeld worden. Stop met de slachtoffers de schuld te geven!
 • Er zijn massale extra publieke investeringen in onderwijs nodig zodat
  • seksuele en emotionele opvoeding niet wordt overgelaten aan sociale netwerken en porno;
  • er een einde komt aan overvolle klassen, zodat problemen tijdig worden opgespoord en aangepakt;
  • het personeel beter opgeleid kan worden en gespecialiseerde organisaties kunnen ingeschakeld worden.

Financiële onafhankelijkheid is nodig om aan geweld te kunnen ontsnappen

Het kapitalisme gebruikt seksisme om de helft van de bevolking in een tweederangspositie te houden. Vooroordelen over de zogenaamde natuurlijke rol van de vrouw worden gebruikt als excuus voor lage lonen in de zorgsector, waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn. Het loon van vrouwen wordt nog steeds gezien als een aanvulling. Bij gebrek aan voldoende openbare diensten werken velen deeltijds en verrichten ze daarnaast lange uren onbetaald huishoudelijk werk. Het maakt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds 23% is!

Onzekerheid is een belemmering om een partner of een job te verlaten, zelfs als je het slachtoffer bent van pesterijen op het werk of van huiselijk geweld.

De heersende klasse heeft geen belang bij de gelijkheid van individuen. Kapitalisme is gebaseerd op ongelijkheid; sociale ellende gaat hand in hand met de verrijking van de elite. Bovendien dient de techniek van “verdeel-en-heers” om de kracht van onze eenheid in de strijd te verzwakken.

 • Voor een minimumloon van 2300€/maand bruto (14€/uur).
 • Voor collectieve arbeidsduurvermindering zonder verlies van loon en met compenserende aanwervingen om de combinatie van werk, gezinsleven en vrije tijd mogelijk te maken.
 • Voor een individualisering en herwaardering van sociale uitkeringen boven de armoedegrens en een minimumpensioen van 1500 euro netto per maand.
 • Voor een aantal sociale woningen dat beantwoordt aan de behoeften.

Waar is de gerechtigheid?

Er waren 17 klachten over aanranding in Elsene en verschillende betogingen nodig voor er eindelijk een onderzoek kwam… Een wet uit 2017 verbiedt seksisme op straat, het begrip ‘toestemming’ zal in het strafwetboek worden opgenomen. Deze wetten blijven echter beperkt tot aankondigingen omdat er geen middelen aan gekoppeld worden. Vandaag wordt 92% van de slachtoffers van seksueel geweld slecht opgevangen en 70% van de zaken wordt geseponeerd omwille van een tekort aan middelen.

Het recidivecijfer van zedendelinquenten kan met meer dan de helft worden teruggedrongen door voldoende investeringen in passende ondersteuning.

 • Voor een plan van massale publieke investeringen in justitie en de geestelijke gezondheidszorg

Voor socialistisch feminisme

We mogen geen genoegen nemen met enkele veilige ruimtes. Seksisme en LGBTQIA+fobie zijn collectieve problemen die voortvloeien uit hoe het kapitalisme functioneert. We moeten kijken naar wat ons verbindt in plaats van waarin we verschillen: we maken deel uit van een sociale klasse die het kapitalisme kan omverwerpen door middel van stakingen en massamobilisaties. Als de pandemie iets aantoonde, is het wel dat het de werkenden zijn die alles doen draaien. Het wordt tijd dat wij het roer overnemen!

Door de grote bedrijven en banken te nationaliseren onder de democratische controle en het beheer van de arbeiders, kunnen we de enorme bestaande rijkdom gebruiken om in de behoeften van de bevolking te voorzien. Hierdoor zal de houding ten opzichte van vrouwen en LGBTQIA+-personen, die geworteld is in de klassenmaatschappij en de daaruit voortvloeiende machtsverhoudingen, fundamenteel veranderen en zal er eindelijk een samenleving tot stand komen waarin elke mens zich kan ontplooien.

 

Socialisme 2021

Hoe kunnen we een toekomst opbouwen zonder discriminatie en zonder uitbuiting van mens en natuur, een toekomst zonder kapitalisme? Dat is het voorwerp van discussie op Socialisme 2021, op 4 december in De Kriekelaar (Gaillatstraat 86, Brussel).

10.30u – 12.00u  Openingsmeeting:  ‘Rise up against this rotten system’. Kapitalistische hebzucht bedreigt de mensheid en de planeet

13.30 – 16.00 : Keuze uit 7 discussie workshops, waarvan er 3 mee georganiseerd door Campagne ROSA:

– De regering wil prostitutie legaliseren: kapitalisme maakt van alles handelswaar!

– Arbeidster, feministe en trots daarop: interview met Marguerite Staquet over de strijd bij Bekaert in 1982

– Woke kapitalisme: een bondgenoot in de strijd tegen onderdrukking?

16.30 – 18.00 : Een socialistische wereld is mogelijk: hoe bereiken we die?

18.15 – 22.00 : Hapjes en discussies

+ Meer info: socialisme.be – 0472/43.60.75 – FB : Socialisme 2021: A Socialist world is possible! (NL/FR)

 

Laat je stem horen!

 • Denk je dat het de hoogste tijd is om een einde te maken aan seksistisch, LGBTQIA+foob en racistisch geweld in al zijn vormen?
 • Wil je deze strijd combineren met de strijd tegen het asociale beleid en de besparingen?
 • Ben je ervan overtuigd dat feminisme geen strijd is van vrouwen tegen mannen, maar een strijd om samen de maatschappij te veranderen?
 • Wil je het probleem bij de wortel aanpakken: bij het systeem dat gebaseerd is op ongelijkheid, waarbij een kleine minderheid van de ultra-rijken rijk wordt over onze ruggen, het kapitalistische systeem?
 • Wil je helpen om acties tegen seksisme en asociaal beleid te organiseren of anderen in je school, je buurt, je werkplaats mee betrekken?

⇒ Doe mee met Campagne ROSA en sluit aan (maandelijkse bijdrage of 10€/jaar)

 • Organiseer mee acties tegen seksistisch geweld, of het nu fysiek, mentaal of economisch is
 • Zet actiecomités op in je school, wijk, werkplaats …
 • Mobiliseer mee naar 8 maart

Steun ons

Campagne ROSA is financieel onafhankelijk. Elke financiële solidariteit (eenmalige gift of maandelijkse doorlopende opdracht) is welkom om ons in staat te stellen onze activiteiten voort te zetten: stort op rekeningnummer BE54 5230 8095 8497.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist