Personeel Klein Kasteeltje is het beu: “Het is onmogelijk om menselijke opvang te bieden”

Het personeel van het Klein Kasteeltje is de hoge werkdruk en overbevolking beu. Het kwam tot enkele stakingen. Er is een nieuwe toename van het aantal asielzoekers, de opvangplaatsen zitten allemaal vol. Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) beloofde 5400 extra plaatsen, maar daar komt niets van in huis. Er kwamen 1500 extra plaatsen, waarvan er 400 wegvielen door de overstromingen in Wallonië. Mahdi beweert dat het niet mogelijk is om snel meer te doen.

Onder meer in Afghanistan is de situatie rampzalig, waardoor er meer vluchtelingen zijn. Het ziet er bovendien niet naar uit dat dit snel zal veranderen: tegen eind deze maand dreigt de helft van de Afghaanse bevolking aan een acuut voedselgebrek te leiden. Naast de evacuaties uit Afghanistan zijn er ook veel asielaanvragen van Syriërs. Het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen heeft een achterstand van 11.000 dossiers opgebouwd.

Het personeel van het Klein Kasteeltje, waar veel asielzoekers aankloppen, is het grondig beu. Het is onmogelijk om menselijke opvang te bieden, zeggen ze. Dit is een humanitaire crisis waarvoor de bevoegde staatssecretaris doof en blind blijft. Naast de eerdere stakingsacties is er nu ook een open brief die verspreid wordt. Hieronder kan je die lezen.

 

Dit is geen migratiecrisis. Er is een opvangcrisis, er is een humanitaire crisis. Aan de mensen die hun aanvraag voor internationale bescherming willen indienen, wordt het recht op opvang en informatie ontzegd. De geschiedenis herhaalt zich en dit is dé crisis te veel.

Er is een beperking van het aantal mensen die opgevangen wordt op basis van een onwettige en categoriale discriminatie. Er is een gebrek aan menselijkheid en aan kwalitatieve alternatieven. De grondrechten worden niet nageleefd, waarden die we als land hebben ondertekend. Dit moet beter. De situatie is schrijnend, zowel voor de mensen die asiel aanvragen, als voor de werknemers.

Het is momenteel onmogelijk om menselijke opvang te bieden. Er is geen respect voor het asielrecht, geen respect voor de waardigheid van de verzoekers om Internationale Bescherming en geen respect voor de werklast en bezorgdheden van de werknemers.

Welke waarde heeft een mensenleven? Er is een wanbeleid, een politiek spel dat onschuldige mensen aan hun lot overlaat. Het is onze taak als burgers, als mensen, om het onrecht dat we zien aan te kaarten en te delen.

Wij hopen op jullie solidariteit. Alleen samen is verandering mogelijk.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist