4 december: Socialisme 2021 in Brussel

Socialisme 2021: ideeën voor een toekomst zonder uitbuiting van mens en natuur, zonder kapitalisme

Zaterdag 4 december – De Kriekelaar – Schaarbeek

[button link=”https://www.facebook.com/events/457773745598871″ type=”big” color=”red”] => Facebook evenement[/button]

Heb je ook het gevoel dat onze toekomst op het spel wordt gezet door degenen die de macht en het geld hebben in deze kapitalistische wereld? De wereldwijde bewegingen tegen klimaatverandering, seksisme, racisme, ongelijkheid en besparingen tonen dat we niet alleen zijn met onze woede en onze wil om in verzet te gaan.

Vraag je je af hoe die massabewegingen ook tot echte verandering kunnen leiden? Wat het alternatief is op de waanzin van het kapitalisme? Je bent niet de enige die daarover nadenkt! Met LSP/PSL en ISA kan je je organiseren om komaf te maken met het kapitalisme en om te strijden voor een maatschappij die gebaseerd is op de ontplooiing van iedereen. We zijn actief op middelbare en hogescholen, universiteiten, op de werkvloer, in verschillende sectoren en in tal van bewegingen … Hieronder vind je enkele van onze ideeën. Aarzel niet om contact op te nemen.

In verzet tegen de waanzin van het kapitalisme

In 2019 bezaten 26 kapitalisten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking. Tegelijkertijd moeten miljoenen mensen vluchten voor ecologische rampen, oorlog, geweld en uitbuiting.

Ook in de ontwikkelde kapitalistische landen swingen de rekeningen de pan uit, terwijl de werkenden steeds langer en harder moeten werken, in onzekere arbeidsomstandigheden. We worden als citroenen uitgeperst tot we in burn-out belanden.

De pandemie, de overstromingen en de hittegolven hebben duidelijk aangetoond dat de kapitalistische winstlogica niet in staat is ons de meest elementaire vormen van preventie, bescherming en gezondheid te garanderen.

Opkomen voor de belangen van alle onderdrukten

De hebzucht van kapitalisten heeft geen grenzen. Lonen, werkdruk, sociale woningen … voor elke kleine stap vooruit zijn we verplicht om in strijd gaan.

Tegelijk zien we hoe de tekorten aan de basis liggen van sociale spanningen die door rechts en extreemrechts worden gestimuleerd en misbruikt.

Seksisme, LGBTQI+fobie en racisme worden zo ingezet om ons tegen elkaar op te zetten.

Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons! Zo kan de heersende klasse ons nog makkelijker uitbuiten. We kunnen vooroordelen en haat de kop indrukken door samen te strijden voor de belangen van de meerderheid van de bevolking.

LSP strijdt o.a. voor een minimumloon van €2.300 bruto/maand en een werkweek van 30u zonder loonverlies, met bijkomende aanwervingen en vermindering van de werkdruk.

Een degelijke job en toekomst voor iedereen om discriminatie te bestrijden!

Democratische planning tegen de dictatuur van de markt

Om de zakken van de aandeelhouders te vullen, leggen de kapitalisten hun dictatuur op. Ze willen meer belastingvoordelen, meer flexibiliteit van onze arbeid, ze willen hun verliezen op de gemeenschap afwentelen … Zoniet dreigen ze met delokalisatie en ontslagen. De politici buigen voor hun dictaten en rollen de rode loper voor hen uit.

Volgens een recente studie kan de wereld tegen 2050 volledig voorzien zijn van hernieuwbare energie. Dat zou $73.000 miljard aan investeringen vergen. Een smak geld die bovendien jaarlijks hoger wordt naarmate de dringendheid toeneemt en jaren verspild worden.

Toch is het perfect te realiseren. Over 29 jaar gespreid zou dit jaarlijks een investering van $2.500 miljard vragen. De 500 grootste bedrijven ter wereld maakten in 2019 2.100 miljard dollar winst … Wereldwijd gaat er jaarlijks 2.000 miljard naar militaire uitgaven … er wordt 450 miljard opgepot in belastingparadijzen … er gaan miljarden verloren in nutteloze en vervuilende reclame …

Stel je voor dat die duizenden miljarden gebruikt worden in maatschappelijk nuttige en groene productie. Niet alleen voor snelle energietransitie, maar ook voor onderwijs, zorg, openbare diensten, preventie, civiele bescherming, armoedebestrijding, een kortere werkweek … Kortom, om de ellende te beëindigen.

Kapitalisme valt niet te hervormen

Het kapitalisme brengt ons recht naar de afgrond en is niet in staat om de mensheid te behoeden van die dreiging met de massale en dringende investeringen die nodig zijn. Dergelijke investeringen zijn enkel mogelijk als we vertrekken van de maatschappelijke en ecologische noden en niet van de winstcijfers. De technologische mogelijkheden waren nog nooit zo groot, maar wetenschap staat volledig ten dienste van de winsten van de agro-industrie, big oil en de farma-industrie. Om dat te veranderen moeten de wereldwijde productiekrachten, de wetenschappelijke kennis, de rijkdommen en de financiële sector gered worden uit de chaos van de markt en onder democratische controle en beheer komen van de werkende klasse zelf.

Enkel een planmatige en rationele aanpak van de economie, gebaseerd op de democratische betrokkenheid van de werkende klasse kan de crisissen van het kapitalisme naar de vuilnisbak van de geschiedenis verwijzen. Wij, werkenden, doen de wereld draaien, het wordt tijd dat we de wereld zelf in handen nemen!

Dat is wat wij verstaan onder “socialisme”.

Wil je de wereld veranderen? Sluit aan bij LSP en ISA

Een dergelijke toekomst is niet alleen noodzakelijk, het is ook mogelijk! Daarvoor moeten we ons organiseren, in België en wereldwijd. Een partij is voor ons geen verkiezingsmachine, maar een middel om te strijden, om een krachtsverhouding uit te bouwen en om de maatschappij radicaal te veranderen. Wil je meehelpen om die toekomst mogelijk te maken? Dan is jouw plaats bij ons! Contacteer ons, spreek een lid van ons aan en leer ons kennen door deel te nemen aan activiteiten.

Programma Socialisme 2021 

10.30u – 12.00u  Openingsmeeting:  RISE UP AGAINST THIS ROTTEN SYSTEM

Winsthonger bedreigt mens en planeet. Erbarmelijke lonen en uit de hand lopende prijzen, overstromingen en bosbranden, alomtegenwoordige discriminatie … Het paradijs voor kapitalisten, betekent de hel voor de werkenden.

Verschillende sprekers buigen zich over de wereldwijde strijd tegen de waanzin van het kapitalisme.

13.30u – 16.00u  Discussieworkshops: MARXISME VANDAAG

  • Kernenergie, gascentrales, 3M, automobielsector… de rol van de arbeidersklasse in de transitie, de bescherming van ons leefmilieu en in de reconversie van vervuilende sectoren.
  • Zijn loonsverhogingen onverantwoord? Marx antwoordde 50 jaar geleden al op de patroons.
  • De regering legaliseert prostitutie – Het kapitalisme herleidt alles tot koopwaar!
  • Marxisme en degrowth – De grenzen van de planeet tegenover de grenzen van het kapitalisme.
  • Arbeidster, feministe et trots : gesprek met Marguerite Staquet, syndicaliste in de strijd bij Bekaert in 1982.
  • Waarom een revolutionaire partij? Waarin verschilt ze van alle andere partijen?
  • Woke capitalism: onze bondgenoot in de strijd tegen discriminatie en onderdrukking?

16.30u – 18.00u Slotmeeting:  EEN SOCIALISTISCHE WERELD IS MOGELIJK.  HOE BEREIKEN WE DIE?

Samen met Campagne ROSA (Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en Asociaal beleid) en de Actief Linkse Studenten bouwt de Linkse Socialistische Partij mee aan actie en verzet. Hoe kunnen dergelijke bewegingen ook leiden tot een breuk met het kapitalisme? Hoe bereiken we een fundamentele maatschappijverandering waarin de menselijke maatschappij bevrijd is van discriminatie, oorlog, uitbuiting en de vernietiging van onze planeet.

18.15u – 22.00u Avondprogramma. Bar en discussie

Maaltijd uit het vuistje, bar, muziek en voorstelling van onze eindejaarswedstrijd.

 

PRAKTISCHE INFO + INSCHRIJVINGEN  

zaterdag 4 december 2021

Inkom:  €10 (€5 sociaal tarief) in voorverkoop. Aan de deur: €12 (€7).

Deuren: Welkom vanaf 10u. Start om 10u30.

Locatie:  Gemeenschapscentrum De Kriekelaar – Gallaitstraat 86 Schaarbeek (vlakbij BXL-Noordstation)

Tickets & info:   info@socialisme.be – 0472 43 60 75 – facebook.com/LSPPSL.LinkseSocialistischePartij. Schrijf in door je ticket te betalen op  BE86 5230 8092 4650 van LSP/PSL met als mededeling ‘Socialisme 2021’.

* Gedurende de dag zal een boeken- en brochurestand beschikbaar zijn.

** Middagmaal en bar aan democratische prijzen.

*** We organiseren kinderopvang. Laat bij je inschrijving weten of je hier gebruik van wil maken.

**** Gezondheidsmaatregelen : Covid Safe Ticket

[button link=”https://www.facebook.com/events/457773745598871″ type=”big” color=”red”] => Facebook evenement[/button]

[button link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzjfByJSoM0uSQUbie8x1WA3L9hu8hLIsdeD8dyYf5idQShw/viewform” type=”big” color=”red”] => Inschrijvingsformulier[/button]

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist